Show simple item record

dc.contributor.authorSzkup, Roman
dc.date.accessioned2019-05-21T10:37:16Z
dc.date.available2019-05-21T10:37:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSzkup R., Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-904-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-904-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28312
dc.descriptionKsiążka jest pierwszym w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej tak obszernym opracowaniem dotyczącym rodzinnych ogrodów działkowych. Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie współczesnych sposobów użytkowania rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność dużego miasta, jakim jest Łódź. Dzięki zastosowaniu metod statystycznych przedstawiono obraz użytkowania łódzkich rodzinnych ogrodów działkowych, który świadczy o wypieraniu użytkowania rolniczo-produkcyjnego ogrodów przez ich użytkowanie wypoczynkowo-rekreacyjne.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectogrody działkowepl_PL
dc.subjectużytkowanie ziemipl_PL
dc.subjectmiejskie ogrodypl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectwypoczynek w mieściepl_PL
dc.titleUżytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number246pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Hotelarstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-348-1
dc.referencesActon L., 2010, Allotment Gardens: A Reflection of History, Heritage, Community and Self, www.pia-journal.co.uk, (11 września 2012 roku).pl_PL
dc.referencesÁgh A. 1999, Processes of democratization in the East Central European and Balkan States: sovereignty-related conflicts in the context of Europeanization, Communist and Post-Communist Studies, Vol. 32.pl_PL
dc.referencesAllaert G., Leinfelder H., Verhoestraete D., 2007, Description of allotment sites in Flanders from a sociological and spatial perspective, Brussels: University of Ghent, Department of Mobility and Spatial Planning.pl_PL
dc.referencesAndrews S., 2001, The Allotment Handbook, A guide to promoting and protecting your allotment site, Ecologic Books.pl_PL
dc.referencesArmstrong D., 2000, A survey of community gardens in upstate New York: implications for health promotion and community development, Health and Place, 6(4).pl_PL
dc.referencesBabbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Studia Obszarów Wiejskich, t. III, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartolomei L., Judd B., Thompson S., 2003, A Bountiful Harvest: Community gardens and neighbourhood renewal in Waterloo, University of New South Wales, Sydney.pl_PL
dc.referencesBiałas E., 2000, Funkcja rekreacyjna ogrodów działkowych w dzielnicy Łódź Górna, maszynopis rozprawy magisterskiej, IGMiT WNG UŁ, promotor S. Liszewski.pl_PL
dc.referencesBień M., 1996, Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa ogródków działkowych w Zgierzu, maszynopis rozprawy magisterskiej, IGMiT WNG UŁ, Łódź, promotor A. Matczak.pl_PL
dc.referencesBöhmig F., 1986, Weekend na działce. Poradnik dla ogrodników amatorów, Sport i Turystyka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBonny E., 2010, The landscape and culture of allotments: a study in Hornchurch, Essex, http://scgrg.org/wp-content/uploads/2012/02/Landscape-and-culture-of-allotments.pdf, (21 styczeń 2013 roku).pl_PL
dc.referencesBreuste J., 2010, Allotment gardens as part of urban green infrastructure: actual trends and perspectives in Central Europe, [w:] Müller N., Werner P., Kelcey J. (red), Urban Biodiversity and Design – Implementing the Convention on Biological Diversity in Towns and Cities, Wiley-Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesBromek K., 1975, Struktura przestrzenna aglomeracji Krakowa, Folia Geographica, seria Geographica Oeconomica, Vol. 8, PWN, Kraków.pl_PL
dc.referencesBrown K., Jameton A., 2000, Public Health Implications of Urban Agriculture, Journal of Public Health Policy, 21(2).pl_PL
dc.referencesBurchardt J., 2002, The Allotment Movement in England 1793–1873, London: The Royal Historical Society.pl_PL
dc.referencesButrymowicz B., 1973, Ogród działkowy jako środowisko życia i wychowania, maszynopis rozprawy doktorskiej, Zakład Pedagogiki Społecznej UŁ, BUŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesCastillo J.J., 2009, Judgmental Sampling, http://explorable.com/judgmental-sampling, (8 kwietnia 2013 roku).pl_PL
dc.referencesChakravarti I.M., Laha R.G., Roy J., 1967, Handbook of Methods of Applied Statistics, Vol. I, John Wiley and Sons.pl_PL
dc.referencesChiu T., Fang D., Chen J., Wang Y., Jeris C., (2001), A Robust and Scalable Clustering Algorithm for Mixed Type Attributes in Large Database Environment, [w:] Proceedings of the seventh ACM SIGKDD, International conference on knowledge discovery and data mining, San Francisco, CA: ACM.pl_PL
dc.referencesChmielińska M., 1933, Ogrody działkowe w Polsce, Ministerstwo Opieki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 2010, Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., Czyż T., 1973, Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesClément J., 2005, Congrès international des jardins familiax, [w:] Jardin familial de France, n. 432, Paris.pl_PL
dc.referencesCrouch D., 2000, Reinventing allotments for the twenty-first century: the UK experience, Acta Horticulturae (ISHS).pl_PL
dc.referencesCrouch D., 2003, The Art of Allotments, Five Leaves Publications.pl_PL
dc.referencesCrouch D., Ward C., 2007, The Allotment: Its Landscape and Culture, Five Leafs Publications, Nottingham.pl_PL
dc.referencesCzarnecki W., 1968, Krajobraz i tereny zielone, [w:] Planowanie miast i osiedli, t. 3, PWN Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesCzerwieniec M., Lewińska J., 2000, Zieleń w mieście, IGPiK, Kraków.pl_PL
dc.referencesDeSilvey C., 2003, Cultivated histories in a Scottish allotment garden, Cultural Geographies, 10.pl_PL
dc.referencesDmochowska-Dudek K., 2013, Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDramiński M., 2007, Algorytm indukcji reguł decyzyjnych w problemach klasyfikacji i wyboru cech w zadaniach wysokowymiarowych, rozprawa doktorska, http://www.ipipan.eu/staff/m.draminski/files/mdr_phd.v2.pdf, (12 listopada 2011 roku).pl_PL
dc.referencesDrescher A.W., 2001, The German Allotment Gardens – a Model for Poverty Alleviation and Food Security in Southern African Cities? Proceedings of the Sub-Regional Expert Meeting on Urban Horticulture, Stellenbosch, South Africa, January 15–19, 2001, FAO/University of Stellenbosch.pl_PL
dc.referencesDrescher A.W., Holmer R.J., Iaquinta D.L., Urban Homegardens and Allotment Gardens for Sustainable Livelihoods: Management Strategies and Institutional Environments, [w:] Kumar B.M., Nair P.K. (red.), 2006, Tropical Homegardens: A Time-Tested Example of Agroforestry, Series: Advances in Agroforestry 3, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesDubel K., 2000, Ogrody działkowe – czy tylko korzyści, [w:] Przyroda i człowiek, z. 10. Stowarzyszenie Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Opole.pl_PL
dc.referencesDuś E., 1980, Ogrodnictwo działkowe jako forma rehabilitacji dla środowiska, [w:] Przeobrażenia środowiska geograficznego w obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, materiały VII Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego, Katowice–Kozubnik.pl_PL
dc.referencesDuś E., 1986, Ogrody działkowe w użytkowaniu i funkcjonowaniu przestrzeni GOP, maszynopis rozprawy doktorskiej, Instytut Geografii UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesDuś E., 1987, Żywicielska funkcja ogrodów działkowych, [w:] Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (część II), Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesDuś E., 1990, Ogrodnictwo działkowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Geographia. Studia et Dissertationes, 14, Katowice.pl_PL
dc.referencesDuś E., 1992, Użytkowanie ogrodów działkowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Geographia. Studia et Dissertationes, 16, Katowice.pl_PL
dc.referencesDuś E., 1993a, Ogrody działkowe w krajobrazie obszarów miejsko-przemysłowych, [w:] Ekologia krajobrazu w badaniach Terytorialnych Systemów Rekreacyjnych, Poznań.pl_PL
dc.referencesDuś E., 1993b, Tendencje zmian w rolniczym użytkowaniu ogrodów działkowych w świetle zagrożeń ekologicznych, [w:] Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, materiały X Ogólnopolskiego seminarium geograficzno-rolniczego, Kielce.pl_PL
dc.referencesDuś E., 1996, Przeszłość i współczesny stan ogrodnictwa działkowego w Chorzowie, Zeszyty Chorzowskie, 1, Muzeum w Chorzowie, Chorzów.pl_PL
dc.referencesDuś E., 2011, Rola i miejsce ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 33, Katowice.pl_PL
dc.referencesEhmke F., 1983, Ogród wypoczynkowy, PWRiL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEveritt B.S., Landau S., Leese M., 2001, Cluster analysis, Fourth edition, Arnold.pl_PL
dc.referencesFrankfort-Nachmias C., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGentil M., 2005, Un bureau d’études au service des jardiniers, [w:] Jardin familial de France, n. 429, Paris.pl_PL
dc.referencesGłąbicka R., 2004, Funkcje wypoczynkowe ogródków działkowych w Pabianicach, maszynopis rozprawy magisterskiej, IGMiT WNG UŁ, Łódź, promotor: S. Liszewski.pl_PL
dc.referencesGrabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrocholska J., Plit F., 1985, Dzikie ogrody działkowe – nowe zjawisko w zagospodarowaniu przestrzennym polskich miast, Przegląd Geograficzny, t. 57, z. 1–2.pl_PL
dc.referencesGrykień S., 2004, Przekształcenia w rolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów związkowych Niemiec, Polski i Ukrainy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGrzelak A., 2006, Wykorzystanie analizy skupień w badaniach struktur agrobiznesu na przykładzie powiązań gospodarstw rolnych z rynkiem, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo, LXXXVII NR 540.pl_PL
dc.referencesHaavie S., 2001, Parsellhagedyrking i Oslo – enstatusoversikt, Rapport/Osloforskning 1/2001.pl_PL
dc.referencesHolmer R.J, Drescher A.W., 2005, Building Food Secure Neighborhoods: the Role of Allotment Gardens, Urban Agriculture Magazine, No. 15(2005).pl_PL
dc.referencesHolmer R.J., Clavejo M.T., Dongus S., Drescher A., 2003, Allotment Gardens for Philippine Cities, Urban Agriculture Magazine, 11.pl_PL
dc.referenceshttp://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasO&passName=ogrody%20dzia%C5%82kowe, (15 kwietnia 2013 roku).pl_PL
dc.referenceshttp://www.communitygarden.org, (15 maja 2013 roku).pl_PL
dc.referenceshttp://www.jardins-familiaux.org/enewsall_archiv.html, (15 maja 2013 roku).pl_PL
dc.referenceshttp://www.polankalodz.yoyo.pl/historiaogrodu.html, (12 lutego 2013 roku).pl_PL
dc.referenceshttp://www.rod-reymonta.pl/, (12 lutego 2013 roku).pl_PL
dc.referenceshttp://www.urbanallotments.eu/fileadmin/uag/media/pdf/all_posters_version4.pdf, (21 maja 2013 roku).pl_PL
dc.referenceshttp://www.urbanallotments.eu/fileadmin/uag/media/pdf/all_posters_version4.pdf, (1 czerwca 2013 roku).pl_PL
dc.referencesInstrukcja obsługi pakietu statystycznego Statistica 10.pl_PL
dc.referencesInstrukcja obsługi pakietu statystycznego SPSS 19.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2008, Ogródki działkowe, [w:] Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi. Plany, perspektywy, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesJaniszewska I., 1971, ABC działkowca, PWRiL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJankowski E., 1909, Ogródki robotników, nakładem Autora, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJensen N., 1996, Allotment Guide – Copenhagen & Surroundings/Kolonihave Guide Kobenhavn & Omegn, Copenhagen, Denmark.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk S., 2003, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalicki T., 1955, Organizowanie i zakładanie pracowniczych ogródków działkowych, PWRiL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalicki T., 1960, Pracowniczy ogródek działkowy. Zasady organizacji i budowy, Wydawnictwa Związkowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKierunki działalności POD, 1979, Wydawnictwo KR POD, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKiljańska I., 1963, Działka jak piękny bukiet, Biblioteka Działkowca, z. 51, KR PZD, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A., 1994, Geograficzno-Społeczne problemy zjawiska „drugich domów”, UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozacki L., 1985, Pracownicze ogrody działkowe w Poznaniu, [w:] Geosystemy miast, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesKról M., 2004, Funkcja przestrzeni Zielonego Kręgu Tradycji i Kultury w Łodzi i jej percepcja przez mieszkańców miasta i turystów, maszynopis rozprawy magisterskiej, IGMiT WNG UŁ, promotor S. Liszewski.pl_PL
dc.referencesKronika ROD Aster.pl_PL
dc.referencesKronika ROD Azalia.pl_PL
dc.referencesKronika ROD Morwa.pl_PL
dc.referencesKronika ROD Odrodzenie.pl_PL
dc.referencesKronika ROD Przedwiośnie.pl_PL
dc.referencesKujawska M., 2012, O roślinach na działce, http://dzielodzialka.eu/wp-content/uploads/2009/04/Ogolnie%20o%20roslinach%20na%20dzialce.pdf, (12 lutego 2013 roku).pl_PL
dc.referencesKuropatwińska-Kalicka M., 1947, Ogródek działkowy, Wydawnictwo ZW CRZZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuropatwińska M., 1928, Ogrody działkowe a kultura miast, Instytut Gospodarstwa Społecznego. Notatki Informacyjne nr. 2 wydane z zasiłku, Ministerstwo Opieki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLamprecht M., Marszał T., 2006, Ogrody działkowe w przestrzeni Łodzi, [w:] Łódź – wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁapczyński M., 2003, Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/drzewa.pdf, (30 kwietnia 2013 roku).pl_PL
dc.referencesLawson L.J., 2005, City Bountiful: A century of Community Gardening in America, London, UK: University of California Press.pl_PL
dc.referencesLenkiewicz W., 1987, Na działce i w ogródku, IWZZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (red.), 2002, Atlas miasta Łodzi, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1978, Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja, Acta Universitatis Lodziensis, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, t. 15, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesŁódź, 2005. Wyd. Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „Teren” sp. z o.o. Łódź.pl_PL
dc.referencesLubawa S., 1953, Historia ogrodów działkowych w Polsce, Poznań.pl_PL
dc.referencesLuchter B., 1990, Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Dokumentacja Geograficzna 3–4.pl_PL
dc.referencesŁucka M., Sznura S., 1959, Pracownicze ogrody działkowe w GOP. Stan istniejący i założenia rozwojowe, Biuletyn Komitetu do spraw GOP, 32.pl_PL
dc.referencesŁucka M., Sznura S., 1961, Pracownicze ogrody działkowe w ROW, Biuletyn Komitetu do spraw GOP, 48.pl_PL
dc.referencesMacke H., 1978, Ogrody działkowe Łodzi i regionu łódzkiego 1906–1976, Wojewódzki Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych w Łodzi i Krajowa Agencja Wydawnicza, oddział w Łodzi.pl_PL
dc.referencesMacNair E., 2002, The Garden City Handbook: How to Create and Protect Community Gardens in Greater Victoria, Polis Project on Ecological Governance, University of Victoria, Victoria BC, Canada.pl_PL
dc.referencesMaik W., 2012, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMajdecki L., 2008, Historia Ogrodów, t. 2, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1986, Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, nr 7.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1994, Tereny zielone w strukturze przestrzennej Łodzi, Kronika miasta Łodzi, z. 1, Urząd Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesMatczak A., 1995, Wykorzystanie wypoczynkowe terenów zielonych miasta Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, nr 19.pl_PL
dc.referencesMatczak A., Szkup R., 2010, Społeczna funkcja rodzinnych ogrodów działkowych (ROD). Przykład ROD w Łodzi, [w:] Sitek S. (red.), „Stare i nowe” problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej, PTG, UŚ, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesMichalski T., 2010, Sytuacja zdrowotna w europejskich krajach postkomunistycznych w dobie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMierzejewska L., Parysek J., 1998, Tereny zielone oraz ich miejsce i funkcje w strukturze przestrzennej miasta, [w:] Domański R. (red.), Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania, Biuletyn KPZK PAN, z. 181.pl_PL
dc.referencesMikhailovich N., 2011, Down the Garden Path: Social inclusion and community gardening in southeast Australian cities, Fenner School of Environment and Society, ANU, Canberra – Research essay for Master of Environment.pl_PL
dc.referencesMoran D.M, 1990, The Allotment Movement in Britain, New York: P. Lang.pl_PL
dc.referencesMynarski S., 2000, Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.pl_PL
dc.referencesNettle C., 2010, Growing Community: Starting and nurturing community gardens, Adelaide, CANH Health Australia.pl_PL
dc.referencesNettle C., 2012, Community gardening as social action: the Australian community gardening movement and repertoires for change, University of Adelaide. Phd Thesis.pl_PL
dc.referencesNiemczyk A., 2006, Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 716, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesOnitzchowa K., 1984, Relaks w ogródku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOrzeszek-Gajewska B., 1984, Kształtowanie terenów zieleni w miastach, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., 1980, Analiza skupień jako metoda klasyfikacji w geografii, [w:] Chojnicki Z. (red.), Metody taksonomiczne w geografii. Geografia, t. 5, Oddział PAN w Poznaniu, PWN Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., Rogacki H. (red.), 2000, Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesParysek J.J., Wojtasiewicz L., 1979, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN, t. 69.pl_PL
dc.referencesPawlikowska-Piechotka A., 2010, Tradycja ogrodów działkowych w Polsce, Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia.pl_PL
dc.referencesPawłowski W., 1971, Społeczne i gospodarcze znaczenie pracowniczych ogródków działkowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPerez-Vazquez A, Anderson S, Rogers A.W., 2005, Assessing benefits from allotments as a component of urban agriculture in England, [w:] Agropolis: the social political and environmental dimensions of urban agriculture, Edited by Mouget LJA, London: Earthscan and IDRC.pl_PL
dc.referencesPlan zagospodarowania przestrzennego Łodzi z 1993 roku, zatwierdzony uchwałą nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w Łodzi.pl_PL
dc.referencesPokorski J., Siwiec S., 1969, Kształtowanie terenów zieleni, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoole S., 2006, The Allotment Chronicles: A Social History of Allotment Gardening, Silver Link Publishing, Kettering.pl_PL
dc.referencesProczkówna K., 1907, Sposób zaradzenia nędzy bez dawania jałmużny, Wydawnictwo Polskiego Łanu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 1990 roku, Nr 32, poz. 191.pl_PL
dc.referencesPtaszycka A., 1950, Przestrzenie zielone w miastach, LSW, Poznań.pl_PL
dc.referencesRatajczyk N., Drzazga D., 2005, Rewitalizacja przyrodnicza a procesy zarządzania rozwojem miasta na przykładzie Łodzi, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, t. I, Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie.pl_PL
dc.referencesRizzo M.L., 2008, Statistical Computing with R, Chapman & Hall/CRC, New York.pl_PL
dc.referencesRogacki H. (red.), 2002, Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesRoskosz J.Z., Lenkiewicz W., 1962, Pracownicze ogrody działkowe, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRoskosz J.Z., 1968, Pracownicze ogrody działkowe, Wydawnictwo Związkowe, CRZZ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. z 2001 roku, Nr 38, poz. 454.pl_PL
dc.referencesRubino A., 2007, The allotment gardens of the Ile de France: a tool for social development, Journal of Mediterranean Ecology, vol. 8, Effe Publisher, Reggio Emilia, Italy.pl_PL
dc.referencesRunge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesRydz E., Kowalak A., 2008, Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju regionalnego terenów wiejskich, [w:] Rydz E., Kowalak A. (red.), Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.pl_PL
dc.referencesSidblad S., 2000, Swedish Perspectives of Allotment and Community Gardening, Acta Hort, (ISHS).pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, 2007, t. 1–2, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobczyk M., 2002, Statystyka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobczyk M., 2006, Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wydawnictwo UMCS.pl_PL
dc.referencesŚrodoń E., 1978, Ogrody działkowe i ich funkcje ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne, z. 46.pl_PL
dc.referencesŚrodoń E., 1980, Ogrody działkowe jako tereny wypoczynku mieszkańców miast, AWF w Poznaniu, Seria Monografie, nr 146.pl_PL
dc.referencesStatut Polskiego Związku Działkowców z 1997 roku.pl_PL
dc.referencesStryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 2010, przyjęte uchwałą nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 roku.pl_PL
dc.referencesSzczodra B., 2004, Funkcja wypoczynkowa ogródków działkowych w Radomiu, maszynopis rozprawy magisterskiej, IGMiT WNG UŁ, Łódź, promotor S. Liszewski.pl_PL
dc.referencesSzczurek M., Zych M. (red), 2012, „dzieło–działka”, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzewczak Ł., 2007, Funkcja rekreacyjna Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie dzielnicy Łódź Polesie, maszynopis rozprawy magisterskiej, IGMiT WNG UŁ, Łódź, promotor S. Liszewski.pl_PL
dc.referencesSzkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesTurner B., Henryks J., 2012, A Study of the Demand for Community Gardens and their Benefits for the ACT Community, http://www.actpla.act.gov.au, (29 maja 2013 roku).pl_PL
dc.referencesTurner B., Henryks J., Pearson D. (red.), 2011, Community gardens: sustainability, health and inclusion in the city, Local Environment, 16(6).pl_PL
dc.referencesTwiss J., Dickinson J., Duma S., Kleinman T., Paulsen H. & Rilveria L., 2003, Community gardens: lessons learned from California healthy cities and communities, American Journal of Public Health, 39(9).pl_PL
dc.referencesUrban Allotment Gardens in European Cities. Future, Challenges and Lessons Learned, National Case Studies, http://www.urbanallotments.eu/fileadmin/uag/ media/pdf/all_posters_version4.pdf, (1 czerwca 2013 roku).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych, Dz.U. z 1981 roku, Nr 12, poz. 58pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U. z 2005 roku, Nr 169, poz. 1419.pl_PL
dc.referencesvan den Berg A., van Winsum-Westra M., de Vries S, van Dillen S., 2010, Allotment gardening and health: a comparative survey among allotment gardeners and their neighbors without an allotment, Environmental Health, http://www.ehjournal.net/content/9/1/74, (15 maja 2013 roku).pl_PL
dc.referencesWakefield S., Yeudall F., Taron C., Reynolds J., Skinner A., 2007, Growing urban health: community gardening in south-east Toronto, Health Promotion International, 22(2).pl_PL
dc.referencesWalford N., 2011, Practical Statistics for Geographers and Earth Scientists, Wiley-Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesWarner S.B., 1987, To Dwell Is to Garden: A History of Boston’s Community Gardens, Boston: Northeastern University Press.pl_PL
dc.referencesWendt J., 2007, Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, nr 208, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilczyński S., 1927, Ogródki działkowe jako zagadnienie społeczne, Związek Towarzystw Dobroczynności „Caritas” w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesWilczyński S., 1931, Ogródki działkowe jako zagadnienie społeczne, Okręgowy Związek Kas Chorych w Krakowie.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, Szlakami nauki, 26, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 1991, Ogrody działkowe w Łodzi jako tereny wypoczynku mieszkańców miasta, Turyzm, z. 1.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku, sygn. akt K 8/10, Dz.U. z 2012 roku, Nr 0, poz. 837.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (red), 1991, Ekonometria przestrzenna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZhang T., Ramakrishnon R., Livny M., 1996, BIRCH: An efficient data clustering method for very large databases, [w:] Proceedings of the ACM SIGMOD, Conference on Management of Data, Montreal, Canada: ACM.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-904-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe