CONTENT/SPIS TREŚCI

 1. Tourist Colonisers and the Colonisation of Available Recreational Space to the West of Łódź/Kreatorzy kolonizacji turystycznej przestrzeni wypoczynku indywidualnego w zachodnim sektorze strefy podmiejskiej Lodzi
  Roman Szkup
 2. Changes in Tourist Function - The Example of Szczawnica/Przemiany funkcji turystycznej na przykładzie uzdrowiska Szczawnica
  Agnieszka Siejkowska
 3. Caring for both ‘Inside’ and ‘Outside’ Hotel Clients in Terms of Total Quality Management Philosophy/Dbałość o klienta wewnętrznego i zewnętrznego w hotelach w świetle filozofii zarządzania przez jakość
  Grażyna Broniewska
 4. The Tourist Function of the EXPO 2000 World Exhibition in Hanover/Funkcja turystyczna światowej wystawy EXPO 2000 w Hanowerze
  Monika Prylińska
 5. Creating European Cultural Routes/Zasady tworzenia Europejskich Szlaków Kulturowych
  Kazimiera Orzechowska-Kowalska
 6. The Tourist Attractiveness of the Augustów Canal/Atrakcyjność turystyczno-krajoznawcza Kanału Augustowskiego
  Olga Wójcik
 7. International ATLAS Association/Międzynarodowe zrzeszenie ATLAS
  Marin Bachvarov
 8. The Kościeliska Valley: In the Footsteps of Researchers, Artists and Ramblers [Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców], written under the editorial supervision Marii Baścik, Tatra National Park Publications, Zakopane, 2001, 120 ss./Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, praca zbiorowa pod redakcją Marii Baścik, Wyd. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 2001, 120 ss.
  Jadwiga Warszyńska
 9. The Sacred Space of the World: The Rudiments of the Geography of Religion [Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii], Antoni Jackowski, Jagiellonian University Press, Kraków, 2003, 265 ss./Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Antoni Jackowski, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2003, 265 ss.
  Stanisław Liszewski

Recent Submissions