Show simple item record

dc.contributor.authorFilipkowski, Piotr
dc.contributor.authorKarkowska, Marta
dc.contributor.authorStraczuk, Justyna
dc.contributor.authorZyczynska-Ciolek, Danuta
dc.date.accessioned2019-05-24T11:42:18Z
dc.date.available2019-05-24T11:42:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28625
dc.description.abstractThe article is an introduction to the collection of texts presented in this issue on various prospects and opportunities for re-using data from qualitative social research. We reflect on how such re-analyses influence the deeper thinking about methodological issues connected to research activity in the field, the status of the data and the contexts of their production and the character of sociological knowledge created on their basis. We are also trying to summarise the six years of activity of the Qualitative Data Archive at the IFiS PAN and describe the changes that have taken place at this time in the approach to sharing research data both in Poland and abroad.en_GB
dc.description.abstractArtykuł jest wstępem do zbioru prezentowanych w tym numerze tekstów na temat różnych sposobów i możliwości powtórnego wykorzystania materiałów pochodzących z jakościowych badań społecznych. Zastanawiamy się, jak taka powtórna analiza wpływa na pogłębienie refleksji metodologicznej na temat działalności badawczej w terenie, statusu samych danych i kontekstów ich wytwarzania oraz tworzonej na ich podstawie wiedzy socjologicznej. Próbujemy również podsumować sześć lat działalności Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN oraz opisać zmiany, jakie dokonały się w tym czasie w podejściu do dzielenia się materiałami badawczymi zarówno u nas w kraju, jak i za granicą.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja powstała w ramach realizacji projektu Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (numer projektu 0027/NPRH2/H11/81/2012).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectreanalysisen_GB
dc.subjectrevisiten_GB
dc.subjectsocial dataen_GB
dc.subjectqualitative researchen_GB
dc.subjectsocial archivesen_GB
dc.subjectreanalizapl_PL
dc.subjectrewizyta badawczapl_PL
dc.subjectdane społecznepl_PL
dc.subjectbadania jakościowepl_PL
dc.subjectarchiwa społecznepl_PL
dc.titleOd redaktorów: Wokół rewizyt badawczych i reinterpretacji socjologicznych danych jakościowychpl_PL
dc.title.alternativeAround Revisits and Reinterpretations of Sociological Qualitative Dataen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number6-13
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.contributor.authorBiographicalnotePiotr Filipkowski, socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członek zespołu Archiwum Danych jakościowych, współtwórca Archiwum Historii Mówionej prowadzonego przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Autor monografii Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych (Wrocław 2010). Ostatnio publikuje głównie na temat teorii i metodologii historii mówionej oraz socjologicznych badań biograficznych.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMarta Karkowska, z wykształcenia historyk i socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członek zespołu Archiwum Danych Jakościowych. Autorka monografii Pamięć kulturowa mieszkańców Olsztyna lat 1945−2006 w perspektywie koncepcji Aleidy i Jana Assmannów (Warszawa 2014). Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej tematyki pamięci społecznej i lokalności, a także kwestii związanych z metodologią badań jakościowych.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJustyna Straczuk, socjolożka i antropolożka, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii IFiS PAN, członkini zespołu Archiwum Danych Jakościowych IFiS PAN, autorka monografii Cmentarz i stół (Wrocław 2006, Toruń 2013), współautorka książki Wzory jedzenia a struktura społeczna (Warszawa 2014), współredaktorka zbioru Emocje w kulturze (Warszawa 2012). Interesuje się metodologią badań jakościowych, kwestiami pograniczności, antropologią emocji oraz studiami jedzeniowymi.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDanuta Życzyńska-Ciołek, mgr socjologii i psychologii, specjalistka ds. badań i archiwizacji w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pracuje w Zespole Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, gdzie należy do grupy realizującej Polskie Badanie Panelowe POLPAN, oraz – od 2016 r. – w zespole Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN. Interesuje się metodologią badań społecznych, podejściem biograficznym w socjologii i perspektywą life course.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpfilipkowski@ifispan.waw.pl
dc.contributor.authorEmailmkarkowska@ifispan.waw.pl
dc.contributor.authorEmailjustyna.straczuk@ifispan.waw.pl
dc.contributor.authorEmaildzyczynska-ciolek@ifispan.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.15.1.01
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.