Show simple item record

dc.contributor.authorPitrus, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-06-18T10:37:06Z
dc.date.available2019-06-18T10:37:06Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28880
dc.description.abstractThe author discusses factors affecting the present economic and social situation of spas. Formally, they could be divided into statutory, economic and social. Based on the situation presented here it can be concluded that despite the passage of time the condition of spas has not improved. Thus the author attempts to present ideas which might bring about positive results and raise competitiveness.pl_PL
dc.description.abstractOmówiono czynniki wpływające na współczesną sytuację ekonomiczno-społeczną uzdrowisk. Z formalnego punktu widzenia można je podzielić na prawno-polityczne, ekonomiczne i społeczne. Na podstawie przedstawionych uwarunkowań należy wnioskować, że mimo upływu czasu sytuacja uzdrowisk nie wykazuje symptomów znaczącej poprawy. Podjęto zatem próbę zaprezentowania działań uprawdopodobniających osiągnięcie pozytywnych wyników ekonomicznych i konkurencyjnej pozycji.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectspa resortpl_PL
dc.subjectspa enterprisespl_PL
dc.subjecteconomic transformationpl_PL
dc.subjecthealth tourismpl_PL
dc.subjectproblem areapl_PL
dc.subjectCarpathianspl_PL
dc.subjectuzdrowiskopl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo uzdrowiskowepl_PL
dc.subjecttransformacja gospodarczapl_PL
dc.subjectturystyka uzdrowiskowapl_PL
dc.subjectobszar problemowypl_PL
dc.subjectKarpatypl_PL
dc.titleCarpathian Spas during the Transformation Periodpl_PL
dc.title.alternativeUzdrowiska karpackie w dobie transformacjipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number53-70pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowejpl_PL
dc.referencesGolba J., 2002, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin uzdrowiskowych jako podstawa ich rozwoju, maszynopis referatu na XI Kongres Uzdrowisk Polskich.pl_PL
dc.referencesHandzel J., 2001, Sytuacja ekonomiczno finansowa spółek lecznictwa uzdrowiskowego i podmiotów branżowych prowadzących lecznictwo uzdrowiskowe w regionie małopolskim, „Jedziemy do Wód”, nr 3, s. 58-59.pl_PL
dc.referencesInformacja o wynikach kontroli przekształceń własnościowych zaldadów lecznictwa uzdrowiskowego, 2002, NIK, Warszawa, http://www.nik.gov.pl.pl_PL
dc.referencesHazuka W., 1999, Aspekty prawne lecznictwa uzdrowiskowego, [w:J Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa - stan i perspektywy: I międzynarodowa konferencja naukowa. Jastrzębia Córa, 3-5.09.1999. Zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk, s. 76-79.pl_PL
dc.referencesJagusiewicz A., 1998, Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich, Instytut Turystyki, Warszawa, 42 s.pl_PL
dc.referencesJagusiewicz A., 2002, Infrastruktura turystyki uzdrowiskowej w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa, 46 s.pl_PL
dc.referencesKidoń E., 2002, Zasady kształtowania uzdrowisk Beskidu Sądeckiego w świetle idei zrównoważonego rozwoju, praca doktorska, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesŁazarkowie M. R., 2002, Gospodarka turystyczna, WSE, Warszawa, 226 s.pl_PL
dc.referencesPrzybylski M., 2004. Tylko pięć na sprzedaż, Rzeczpospolita, nr 78, www.rzeczpospolita. pl/szukaj/gazeta_ online.pl.pl_PL
dc.referencesPtaszycka-Jackowska d., 1999, Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka. „Turyzm", t. 9, z. 1, s. 201-207.pl_PL
dc.referencesRehabilitacja rentowa w ramach prewencji rentowej ZUS, 17 XII 2004, http://www.zus.pl/swladcze/rehab.htm.pl_PL
dc.referencesRehabilitacja, 17 XII 2004, http://www.krus.gov.pl/ document.php?id= 141.pl_PL
dc.referencesUstawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz U, 2005, nr 1G7, poz. 1399).pl_PL
dc.referencesUstawa o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym [Dz U, 1966, nr 23, poz. 150 z póżn. zm.).pl_PL
dc.referencesUzdrowiska - terminologia, klasyfikacja i wymagania ogól ne, 2001, Polski Komitet Normalizacyjny, PN-Z-11000: 2001, Warszawa, 9 s.pl_PL
dc.referencesWołowiec T., 2002, Kontrowersje podatkowe - podatek od nieruchomości sanatoria i inne zakłady opieki zdrowotnej - działalność gospodarcza czy pozostała? „Jedziemy do Wód", nr 1, s. 45-53.pl_PL
dc.referencesWołowiec T., 2003a, Konkurencyjność polskich uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego w warunkach integracji z Unią Europejską, „Jedziemy do Wód", nr 2, s. 68-78.pl_PL
dc.referencesWołowiec T., 2003b, Ocena procesu przekształceń włos ilościowych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w świetle wyników kontroli NIK, „Jedziemy do Wód", nr 2, s. 79-95.pl_PL
dc.referencesWójcik G., 2001, Miejsce turystyki uzdrowiskowej w prze myślę turystycznym regionu, „Jedziemy do Wód", nr 3, 8. 54-55.pl_PL
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record