Show simple item record

dc.contributor.authorŁaszkiewicz, Anna
dc.date.accessioned2019-07-11T14:18:48Z
dc.date.available2019-07-11T14:18:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29343
dc.description.abstractChanges in the sphere of consumer behavior under the influence of the development and dissemination of ICTs have a significant impact on the operations of enterprises. These changes also affect the concept of value and changes taking place in this area. Over the years, “value” perceived as a set of benefits produced by the company and offered to the final recipient of the product or service has changed its character. Products began to be treated more individually, and the challenge of the marketing departments was to adapt the offer to the needs of individual clients. No longer the product, but the value associated with it became the most important. Contemporary clients are also co-creators of value. They are involved in the process of co-creating the products and services of companies, their marketing activities, and commu- nication. We can observe a paradigm shift in the area of business management, marketing, and interaction with the market as well as value creation.pl_PL
dc.description.abstractZmiany w sferze zachowań konsumenckich pod wpływem rozwoju i upowszechniania ICT mają znaczący wpływ na działalność przedsiębiorstw. Zmiany te wpływają również na pojęcie wartości. Przestaje ona być postrzegana jako zestaw korzyści wytwarzanych i do- starczanych przez firmę. Coraz częściej udział w tym procesie mają konsumenci. Angażują się w proces współtworzenia produktów i usług firm, ich działań marketingowych i komu- nikacji. W artykule autorka omawia zagadnienie współtworzenia wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym, prezentuje definicje występujące w literaturze przedmiotu, ob- szary zastosowań, a także przykłady adaptacji omawianego podejścia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W artykule zaprezentowano częściowe wyniki badania realizowanego przez autorkę wśród przedsiębiorstw w obszarze współtworzenia wartości z konsumentami.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Poznańskiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie;77
dc.subjectwspółtworzeniepl_PL
dc.subjectwartośćpl_PL
dc.subjectzachowanie klientapl_PL
dc.subjectprojektowanie produktupl_PL
dc.subjectzarządzanie wzornictwempl_PL
dc.subjectspołeczności wirtualnepl_PL
dc.subjectCo-creationpl_PL
dc.subjectcustomer behaviorpl_PL
dc.subjectproduct designpl_PL
dc.subjectdesign managementpl_PL
dc.subjectvirtual communitiespl_PL
dc.titleCO-CREATING VALUE WITH THE CUSTOMERS IN MANUFACTURING COMPANIESpl_PL
dc.title.alternativeWSPÓŁTWORZENIE Z KLIENTAMI WARTOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCHpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderAnna Łaszkiewiczpl_PL
dc.page.number10pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAgrawal, A.K., Rahman, Z. (2015). Roles and Resource Contributions of Customers in Value Co-creation. International Strategic Management Review, 3, 144-160.pl_PL
dc.referencesGalvagno, M., Dalli, D. (2014). Theory of value co-creation: a systematic literature review. Managing Service Quality, 24, 6, 643-683.pl_PL
dc.referencesLaszkiewicz, A. (2018). Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtual- nym. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMccluskey, M. (2009). The Nike Experiment: How the Shoe Giant Unleashed the Power of Personal Metrics. Wired, June 22.pl_PL
dc.referencesMruk, H. (2010). Wartość dla klienta a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa. In: B.Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Poltext, 219.pl_PL
dc.referencesMruk, H., Stępień, B. (2013). Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesNishikawa, H., Schreier, M., Ogawa, S. (2013). User-generated versus designer-generated products: A performance assessment at Muji. International Journal of Research in Marketing. 30, 160-167.pl_PL
dc.referencesRamaswamy, V. (2008). Co-creating Value Through Customers’ Experiences: The Nike Case. Strategy & Leadership. 36, 5.pl_PL
dc.referencesRamaswamy, V., Gouillart, F. (2010). The Power of Co-creation, Build It with Them to Boost Growth, Productivity, and Profits. New York, Toronto, Sydney: Free Press.pl_PL
dc.referencesRamaswamy, V., Ozcan, K. (2014). The Co-Creation Paradigm. Stanford, California: Stan- ford University Press. Kindle Edition, lok. 292 z 6537.pl_PL
dc.referencesRoggeveen, A.L., Tiros, M., Grewal, D. (2011). Understanding the co-creation effect: when does collaborating with customers provide a lift to service recovery? Journal of the Academy of Marketing Science. 40, 771-790.pl_PL
dc.referencesVargo, S.L., Lusch, R.F. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science. 36, 1, 1-10.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.laszkiewicz@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.21008/j.0239-9415.2018.077.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record