Show simple item record

dc.contributor.authorStawiszyński, Marcin
dc.contributor.authorŁaszkiewicz, Anna
dc.date.accessioned2019-07-22T11:06:22Z
dc.date.available2019-07-22T11:06:22Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issnISSN 1732-324X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29616
dc.description.abstractBadania marketingowe dotyczące Internetu można dzielić stosując podobne (bądź te same) kryteria jak w przypadku podziałów dotyczących badań tradycyjnych. Można też klasyfikować je wykorzystując zdobycze ostatnich lat, tak jak czynią to praktycy. Najbardziej podstawowy podział dzieli je na badania realizowane offline i online. Badania offline nie są niczym nowym. Są one prowadzone w tradycyjny sposób, a ich przedmiot dotyczy Internetu i jego użytkowników. Z kolei badania online stanowią całkowitą nowość i odkrywają nowe możliwoćci przed badaczami i ich klientami. Dzieli sięje na dwie grupy: site- centric i user-centric. W artykule opisano wiele interesujących i nowatorskich metod badań, jakie wykorzystywane są w ramach wymienionych kategorii, użytecznych szczególnie dla firm e-commerce.pl_PL
dc.description.abstractMarketing research referred to Internet can be divided using similar (or the same) criteria as in the traditional research classifications. It can also be classified using achievements from the last years as it is done by people dealing with practice. The most basic classification divides the research into offline and online. Offline research is nothing new, it is executed in traditional way but its subject refers to Internet and its users. Online research is completely new and reveals new opportunities for researchers and their clients. It is divided into: site-centric and user-centric. This paper describes many interesting and innovatory research methods, which are used within these categories especially useful for e-commerce firms.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedząpl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą;3
dc.subjecthandel elektronicznypl_PL
dc.subjectbadania marketingowepl_PL
dc.titleRodzaje badań marketingowych i obszary ich wykorzystania w handlu elektronicznympl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderAnna Łaszkiewicz, Marcin Stawiszyńskipl_PL
dc.page.number27-34pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesGregor B., Stawiszyński M.: Badania Internetu w Polsce – analiza ofert firm badawczych, [w:] Electronic Commerce. Teoria i zastosowania, pod red. A. Tubielewicza, Politechnika Gdaska, Gdask 2002pl_PL
dc.referencesGregor B., Stawiszyński M.: e-Commerce, Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002pl_PL
dc.referencesGregor B., Stawiszyński M.: Internet w badaniach marketingowych, [w:] Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania, pod red. K. Mazurek Łopacińskiej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003pl_PL
dc.referencesGrzanka M., Ejdys P.: Badania Internetu w Polsce (przykład badań typu site-centric), „EBIB” 2002, nr 9, wersja elektroniczna: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/38/gemius.phppl_PL
dc.referencesSMG/KRC: http://www.smgkrc.plpl_PL
dc.referencesSojkin B., Ratajczyk P.: Badania marketingowe przy wykorzystaniu Internetu, [w:] Wykorzystanie Internetu w marketingu, pod. red. E. Zeman-Miszewskiej, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003pl_PL
dc.referencesSzynkiewicz E. M.: Techniki badawcze online, Imetria SA, Warszawa 2002pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.laszkiewicz@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record