SPIS TREŚCI - CONTENT

1. Schrony w Nowej Hucie jako kłopotliwe dziedzictwo: pomiędzy edukacją a rozrywką
Magdalena Banaszkiewicz, Zbigniew Semik
The ‘dissonant’ heritage of Nowa Huta’s shelters: Between education and entertainment
Magdalena Banaszkiewicz, Zbigniew Semik
2. Taniec w turystyce w perspektywie antropologicznej – wprowadzenie do problematyki
Adrianna Banio, Ewa Malchrowicz-Mośko
Dance in tourism from an anthropological perspective: An introduction to the research issue
Adrianna Banio, Ewa Malchrowicz-Mośko
3. Zabytkowa Linia Tramwajowa we Wrocławiu – analiza oferty turystycznej z punktu widzenia turystyki miejskiej
Krzysztof Kołodziejczyk
Heritage Tram Lines in Wrocław: analysis of the tourist offer from an urban tourism perspective
Krzysztof Kołodziejczyk
4. Produkt gastronomiczny w hotelach w Łodzi
Anna Kozłowska
The gastronomic product of Łódź hotels
Anna Kozłowska
5. Miasto w cieniu muzeum. Problemy rozwoju turystyki w Oświęcimiu
Zygmunt Kruczek, Agnieszka Nowak
A town overshadoved by a museum: Problems of tourism development in Oświęcim
Zygmunt Kruczek, Agnieszka Nowak
6. Zmiany w strukturze funkcji turystycznej uzdrowisk kujawskich (na podstawie wielkości i struktury bazy noclegowej)
Andrzej Matczak
Changes in the tourist function of Kujawy health resorts (based on the capacity and type of accommodation)
Andrzej Matczak
7. Charakterystyczne elementy marek polskich miast w recenzjach dostępnych online
Marek Nowacki
Unique elements of Polish city brands in online reviews
Marek Nowacki
8. Escape roomy w Polsce: ujęcie popytowe z wykorzystaniem badań netnograficznych
Andrzej Stasiak
Escape rooms in Poland: A demand-led approach using ‘netnographic’ research
Andrzej Stasiak
9. Przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju wiedzy o sztuce na ziemiach polskich w XIX wieku
Dominik Ziarkowski
Guidebooks in the context of the development of knowledge about art in the ‘Polish lands’ of the 19th century
Dominik Ziarkowski

Recent Submissions