Show simple item record

dc.contributor.authorDżumaszowicz Abdrachmanow, Bołotbek
dc.contributor.authorUrumowna Asekowa, Sałtanat
dc.date.accessioned2019-10-13T11:19:22Z
dc.date.available2019-10-13T11:19:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30621
dc.description.abstractA breakthrough in the unleashing of mass terror in the USSR was the February– March Plenum of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union (b) (1937), which initiated the activities of the NKVD to liquidate “counter-revolutionary elements”. Parallel to these activities, from July 1937 to November 1938, operations were carried out against “hostile nationalities” – a potential “fifth column”, “insurgent base” in case of war. They included all layers of the population. More than 335,000 people were convicted at that time, almost 74% of whom were shot. The main goal was to destroy the remains of “nationalist elements” – a base for foreign intelligence services. On the example of this operation in Kyrgyzstan were presented its stages (preparation, arrest, investigation, sentence) and “technology” of repression. Referring to the “Polish operation” of the NKVD, more detailed archival information about Ludwik Krynicki’s case was provided. An analysis of the national origin of 137 victims was carried out, the remains of which were excavated in Czon-Tasz, as well as the national composition of almost 21 thousand people repressed in Kyrgyzstan in 1918–1953 (including 180 Poles).en_GB
dc.description.abstractPrzełomem w rozpętaniu masowego terroru w ZSRR stało się lutowo-marcowe plenum KC WKP(b) (1937), które zainicjowało działania NKWD na rzecz likwidacji „kontrrewolucyjnych elementów”. Równolegle do tych działań prowadzone były od lipca 1937 r. do listopada 1938 r. operacje przeciwko „wrogim narodowościom” – potencjalną „piątą kolumną”, „bazą powstańczą” na wypadek wojny. Obejmowały one wszystkie warstwy ludności. Skazano wtedy ponad 335 tys. osób, spośród których rozstrzelano prawie 74%. Głównym celem było zniszczenie resztek „nacjonalistycznych elementów” – bazy dla zagranicznych wywiadów. Na przykładzie tej operacji w Kirgizji zostały przedstawione jej etapy (przygotowania, aresztowanie, śledztwo, wyrok) oraz „technologia” represji. Nawiązując do „operacji polskiej” NKWD, przytoczono bliższe informacje archiwalne o sprawie Ludwika Krynickiego. Dokonano analizy pochodzenia narodowościowego 137 ofiar, których szczątki wydobyto w Czon-Tasz, a także składu narodowego prawie 21 tys. represjonowanych w Kirgizji w latach 1918–1953 (m.in. 180 Polaków).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych; 1
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectmass terror in the USSR 1937–1938en_GB
dc.subjectstate security agencies of the USSRen_GB
dc.subject“Polish operation” of the NKVD in Kyrgyzstanen_GB
dc.subject“technology” of the NKVD repressionen_GB
dc.subjectmasowy terror w ZSRR 1937–1938pl_PL
dc.subjectorgany bezpieczeństwa państwowego ZSRRpl_PL
dc.subject„operacja polska” NKWD w Kirgizjipl_PL
dc.subject„technologia” represji NKWDpl_PL
dc.titleZ historii „operacji narodowościowych” NKWD lat 1937–1938 w Kirgizji. Represje wobec mniejszości etnicznych (na przykładzie narodowości polskiej)pl_PL
dc.title.alternativeFrom history of the NKVD “national operations” of 1937–1938 in Kirghizia. Repressions against ethnic minorities (by the example of Polish nationality)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number123-141
dc.contributor.authorAffiliationKyrgyzski Państwowy Uniwersytet im. I. Arabajewa, Wydział Historii i Edukacji Społeczno-Prawnej, Katedra Historii Kirgistanu i Etnologi
dc.contributor.authorAffiliationKyrgyzski Państwowy Uniwersytet im. I. Arabajewa, Wydział Historii i Edukacji Społeczno-Prawnej, Katedra Historii Kirgistanu i Etnologii
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesArchiwum Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Kyrgyzskiej [AGKNBKR], sygn. 2065–оf., t. I; sygn. 8393-SU.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, sygn. 3-4-2.pl_PL
dc.referencesŁubianka. Stalin i Gławnoje uprawlenije gosbiezopasnosti NKWD. Archiw Stalina. Dokumienty wysszych organow partijnoj i gosudarstwiennoj własti. 1937–1938, Moskwa 2004.pl_PL
dc.referencesStalin I.W., O niedostatkach partijnoj raboty i o mierach po likwidacyi trockistskich i inych dwurusznikow: dokład na fiewralsko-martowskom plenumie (1937 g.), „Woprosy istorii” 1995, № 3, s. 3–15.pl_PL
dc.referencesAbdrachmanow B.Dż., Abdyrachmanow T.A., Kyrgyzstandagy saiasij repressijanyn kurmandyktary (1920–1953-dżdż.) – 10 tomduk, I–X tomdor, 2018-dż.pl_PL
dc.referencesRiepriessii protiw polakow i polskich grażdan, „Istoriczeskije sborniki »Miemoriała«”, wypusk 1, Moskwa 1997.pl_PL
dc.referencesSkrieminskaja L.R., Katoliczeskaja rieligija kak osnowa dla idienticznosti polakow w Kyrgyzstanie, „Wiestnik Kyrgyzsko-Rossijskogo Sławianskogo Uniwiersitieta” 2014, t. XIV, № 3, s. 66–70.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbolot.a.1958@mail.ru
dc.contributor.authorEmailurumovna55@mail.ru
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.18.01.05
dc.relation.volume18pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.