Show simple item record

dc.contributor.authorStefańska, Dorota
dc.date.accessioned2019-11-22T13:22:52Z
dc.date.available2019-11-22T13:22:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30830
dc.description.abstractThe article presents the profiles of soldiers who belonged to the Szadek section of the Polish Military Organization, established in the spring of 1915 by Feliks Szymański. They are not widely known, but nevertheless are persons of great merit as regards the fight against the occupiers and engagement in actions aimed at the regaining of independence by Poland. The author found relevant information by studying archival sources in the Central Military Archive of the Military Historical Bureau in Warsaw. The article also presents the profiles of the instructors, such as Jerzy Neugebauer or Stanisław Fruziński.en_GB
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano sylwetki żołnierzy związanych z szadkowską Polską Organizacją Wojskową, powstałą wiosną 1915 r. z inicjatywy Feliksa Szymańskiego. Są to najczęściej postacie mało znane, ale zasłużone w walce z okupantem i zaangażowane w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości. Informacje o tych osobach autorka zdobyła podczas badania źródeł archiwalnych, znajdujących się w Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. W artykule nie zabrakło też sylwetek szkoleniowców, m.in. Jerzego Neugebauera czy Stanisława Fruzińskiego. Zaprezentowane biogramy stanowią ważne źródło informacji na temat działalności szadkowskiej komórki POW.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectPolish Military Organizationen_GB
dc.subjectSzadeken_GB
dc.subjectWorld War Ien_GB
dc.subjectconspiracyen_GB
dc.subjectindependenceen_GB
dc.subjectPolska Organizacja Wojskowapl_PL
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectI wojna światowapl_PL
dc.subjectkonspiracjapl_PL
dc.subjectniepodległośćpl_PL
dc.titleSylwetki żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowejpl_PL
dc.title.alternativeProfiles of the soldiers of the Polish Military Organization in Szadek in the period of World War Ien_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number123-152
dc.contributor.authorAffiliationEmerytowana nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu. Akta miasta Szadku 1898–1939. Akta protokołów magistratu miasta Szadku 1917–1920, 41/6/0, sygn. 4.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Adamkiewicz Józef, odrzucono 31.01.1938.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Baberowski Feliks, I 481.B.38; MN 22.12.31.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Bednarek Bolesław, MN 27.06.38.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Bednarek Stefan, odrzucono 27.06.1938.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Bogdański Stanisław, I. 481. B. 9567, KN 16.03.33.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Fruziński Stanisław, 30F-708, KNzM 06.06.31.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Garczyński Józef, odrzucono 26.06.1938.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Kozłowski Bartłomiej, KN 17.03.38.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Królikowski Jan Adam, odrzucono 21.06.1938.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Królikowski Zygmunt, KKiMN 50–159 (brak dokumentów).pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Neugebauer Jerzy, sygn. KN 12.03.31.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Niedźwiecki Jan, odrzucono 26.06.1938, KK i MN 15/41307.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Niedźwiecki Józef, 14/24 V12.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): POW. Relacje, sygn. I.400.2021/60–86, 4002021/45, 4002021/30; POW Okręg IV, sygn. I. 124.1.7.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Rudecki Czesław, sygn. MN 27.06.38.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Ryder Marian, MN 24.05.32.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Spychalski Józef , sygn. 31849, KK i MN 155–46318.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Stamirowski Adam, odrzucono 31.01.1938 (brak dokumentów).pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Strzeliński Marian, odrzucono 21.01.1937.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Szeplewicz Cezary, odrzucono 26.06.1938.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Szymański Feliks, KW 123/S-5618, AP 26908, KzM 7.07.31 (brak dokumentów).pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Śmiałkowski Kazimierz, odrzucono 14.12.1936 (brak dokumentów).pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Wilk-Wilczyński Stefan, KN 9.11.31.pl_PL
dc.referencesCentralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (CAW): Zabłocki Franciszek, MN 2.08.31 (brak dokumentów).pl_PL
dc.referencesMuzeum Okręgowe w Sieradzu, Materiały do działalności POW w Szadku, sygn. RWD 418.pl_PL
dc.referencesCielecka B., Ruszkowski A. (red.), Gdzie są chłopcy z tamtych lat, [w:] Sieradzanie w drodze do Niepodległej, Sieradz 2018, s. 99.pl_PL
dc.referencesKlimek J., Polska Organizacja Wojskowa na terenie powiatu łaskiego, Pabianice 1938.pl_PL
dc.referencesKronika Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Szadku, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, sygn. ARW 418, [w:] D. Stefańska, Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej, „Biuletyn Szadkowski” 2018, t. 18, s. 71–76.pl_PL
dc.referencesŁossowski P., Stawecki P., Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesMarszał T. (red.) Leksykon sołectw gminy Szadek, Gmina i Miasto Szadek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Łódź–Szadek 2004.pl_PL
dc.references„Peowiak”, Warszawa 1931, nr 5.pl_PL
dc.referencesPogorzelski W., Dzieje Sieradza (reprint wydania z 1927 r.), Towarzystwo Przyjaciół Sieradza, Sieradz 2015, s. 113–119.pl_PL
dc.referencesStefańska D., Polska Organizacja Wojskowa w Szadku w latach 1915–1918, [w:] J. Stulczewski (red.), Społeczeństwo i dzieje ziem powiatu zduńskowolskiego w walce o niepodległość, Zduńska Wola 2018, s. 25–26.pl_PL
dc.referencesTomaszewicz A., Dokumenty dotyczące działalności Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku, „Sieradzki Rocznik Muzealny” 1989, t. 6, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź 1990, s. 147–152.pl_PL
dc.referencesTomaszewicz A., Działalność Obwodu Sieradzkiego POW w latach I wojny światowej, „Na Sieradzkich Szlakach” 1988, nr 4, s. 3–7.pl_PL
dc.referencesWalak M., Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915–1917, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Związek Strzelecki „Strzelec”, Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego, Warszawa–Bełchatów 2010.pl_PL
dc.contributor.authorEmaildorotastef@onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.19.06
dc.relation.volume19pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.