Show simple item record

dc.contributor.authorCeglarska-Jóźwiak, Joanna
dc.date.accessioned2019-11-22T15:17:15Z
dc.date.available2019-11-22T15:17:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30922
dc.description.abstractThe article presents contractor’s specific problems of social insurance resulting from the lack of the contractor’s absolute obligation to provide work on a personal basis. The analysis covers some situations in which the contractor provides a service through a third party or the contractor is substituted by a third party. Discussed are the effects of using by the contractor the help of other persons in the sphere of social insurance for the contractor themselves and their assistant, subcontractor or replacement. The design of the person cooperating in the performance of the contract for services has also been discussed.en_GB
dc.description.abstractW artykule przedstawione zostały specyficzne problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców wynikające z braku bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy przez zleceniobiorcę. Analizie poddane zostały sytuacje, w których zleceniobiorca wykonuje zlecenie przy pomocy osoby trzeciej lub jest przez tę osobę zastępowany. Omówiono skutki korzystania przez zleceniobiorcę z pomocy innych osób w sferze ubezpieczenia społecznego dla samego zleceniobiorcy oraz jego pomocnika, podwykonawcy lub substytuta. Została również omówiona konstrukcja osoby współpracującej przy wykonywaniu umowy zlecenia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectsocial insuranceen_GB
dc.subjectcontractoren_GB
dc.subjectcontract of employmenten_GB
dc.subjectcivil-law contracten_GB
dc.subjectubezpieczenie społecznepl_PL
dc.subjectzleceniobiorcapl_PL
dc.subjectumowa o pracępl_PL
dc.subjectumowa zleceniepl_PL
dc.titleSzczególne problemy ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców w kontekście braku bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy przez zleceniobiorcępl_PL
dc.title.alternativeContractor’s specific problems of social insurance in the context of the lack of the contractor’s obligation to personally provide worken_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number157-166
dc.contributor.authorAffiliationZUS I Oddział w Łodzi
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBabińska-Górecka, Renata. 2015. „Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób „zatrudnionych” na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym”. W Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych. Red. nauk. Marzena Szabłowska-Juckiewicz, Monika Wałachowska, Jacek Wantoch-Rekowski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl_PL
dc.referencesDrapała, Przemysław. 2013. „Komentarz do art. 734 Kodeksu cywilnego”. W Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Red. Jacek Gudowski. Warszawa: LexisNexis.pl_PL
dc.referencesPrusinowski, Piotr. 2012. Umowne podstawy zatrudnienia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl_PL
dc.contributor.authorEmailasia.ceg@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.88.14
dc.relation.volume88pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.