Show simple item record

dc.contributor.authorTelka, Lucyna
dc.contributor.editorŻukiewicz, Arkadiusz
dc.date.accessioned2020-10-21T17:09:09Z
dc.date.available2020-10-21T17:09:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTelka L., Ku autonomii wychowawcy, [w:] Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, Żukiewicz A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 107-124, doi: 10.18778/8088-642-1.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-642-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32398
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofŻukiewicz A. (red.), Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectautonomiapl_PL
dc.subjectwychowawcapl_PL
dc.titleKu autonomii wychowawcypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number107-124pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-643-8
dc.referencesBellenger L., Couchaere M.-J., Animer et gerer un projet. Un concept et des outils pour anticiper l’action et la future, ESF, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesBińczycka J., Korczakowska pedagogika emancypacyjna, [w:] B. Śliwerski (red.), Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Idee – Metody – Inspiracje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesBińczycka J., Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesCyrański B., Aksjologiczne podstawy pedagogiki Heleny Radlińskiej. Przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesGribble D., Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Poznań–Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesHoffmans-Gosset M.-A., Apprendre l’autonomie. Apprendre la socialisation, Chronique Sociale, Lyon 2000.pl_PL
dc.referencesImbert F., Vers une clinique du pédagogie. Un itinéraire en science de l’éducation, Éditions Matrice, Vigneux 1992.pl_PL
dc.referencesKamińska I., Relacja mistrz–uczeń: próba interpretacji na podstawie refleksji nad autobiografią naukową Ireny Lepalczyk, [w:] E. Marynowicz-Hetka, E. Skoczylas-Namielska (red.), Pedagogika społeczna. Wstępy i kontynuacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesKolankiewicz M. (red.), Pielęgnacja niemowląt i małych dzieci w placówkach opiekuńczych, Dom Małych Dzieci im. Ks. G. P. Baudouina i Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesKrüger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, GWP, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią i autonomią, GWP, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesMaj A., Koncepcja edukacji przedszkolnej w Reggio Emilia we Włoszech, [w:] Z. Melosik, B. Śliwerski (red.), Edukacja alternatywna w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Poznań–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesMuszyńska E., Swoboda, przymus i przemoc w relacjach dziecko–dorosły, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesObuchowski K., Od przedmiotu do podmiotu, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2001.pl_PL
dc.referencesOllivier B., Autonomie, [w:] J. Barus-Michel, E. Enriquez, A. Levy (red.), Vocabulaire de psychologie. Références et positions, Erés, Ramonville Saint-Agne 2002.pl_PL
dc.referencesPacholczyk M., Edukacja w żłobkach w San Miniato jako przestrzeń rozwoju społecznego dzieci oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2012, nr 4.pl_PL
dc.referencesPetiau A., Pourtau L., Une autonomie polysémique. Réflexion á partir d’une recherche-action sur l’accès aux droit et aux soins des squatters, „Vie Sociale” 2012, nr 1, Autonomie et contrôle social. Mythe et réalité.pl_PL
dc.referencesRadlińska H., O wartości życia ludzkiego. (Odczyt wygłoszony w Polskim Radio), Warszawa 1947.pl_PL
dc.referencesRadlińska H., Pedagogika społeczna, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961.pl_PL
dc.referencesRadlińska H., Rodzina i świat społeczny, Odbitka z „Polskiej Oświaty Pozaszkolnej” 1932, nr 6, Warszawa 1933.pl_PL
dc.referencesRudnicki P., Oblicza buntu w biografiach kontestatorów: refleksyjność, wyzwalające uczenie się, zmiana, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesSzumlewicz K., Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia, GWP, Sopot 2011.pl_PL
dc.referencesTelka L., Badanie – działanie – kształcenie w toku interwencji w placówce, [w:] E. Marynowicz-Hetka, E. Skoczylas-Namielska (red.), Pedagogika społeczna. Wstępy i kontynuacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesTelka L., Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesTelka L., Współdziałanie wychowawców z badaczem – propozycja refleksji nad działaniem wychowawczym, [w:] H. Gajdamowicz, E. Płóciennik (red.), Teoria pedagogiczna w służbie praktyki. Praktyka inspiracją dla teorii, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesTheiss W., Radlińska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesWalczak A., Spotkanie z wychowankiem. Ku tożsamości ipse pedagoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesWołodźko E., Ku autonomii studiowania. Procesy, znaczenie, konteksty, zmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013.pl_PL
dc.referencesWoronowicz W., Podstawy refleksyjne edukacji opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk 1998.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-642-1.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe