Show simple item record

dc.contributor.authorNiedbalski, Jakub
dc.contributor.authorŚlęzak, Izabela
dc.date.accessioned2020-10-27T11:39:53Z
dc.date.available2020-10-27T11:39:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNiedbalski J.,Ślęzak I., Zastosowanie oprogramowania komputerowego w prowadzeniu badań jakościowych. Wybrane funkcje NVivo, WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-124-6pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-124-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32447
dc.description.abstractW książce przedstawiono sześć niezwykle przydatnych funkcji NVivo, które stanowią przykład rozwoju i ewaluowania oprogramowania. Przy wyborze kierowano się walorami użytkowymi, związanymi m.in. ze specyfiką pracy badaczy jakościowych oraz kierunkami rozwoju współcześnie realizowanych studiów. Wszystkie opisane w publikacji narzędzia cechuje nie tylko szerokie spektrum zastosowań, ale także wysoce uniwersalny charakter. Z tego względu możliwości NVivo powinni docenić zarówno przedstawiciele różnych środowisk naukowych, jak i praktycy, którzy poszukują wyspecjalizowanego narzędzia wspomagającego proces analizy danych jakościowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana z funduszy Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Kierownika Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomputerowa analiza danychpl_PL
dc.subjectNVivopl_PL
dc.subjectNCapturepl_PL
dc.subjectFacebookpl_PL
dc.subjectTwitterpl_PL
dc.subjectYouTubepl_PL
dc.subjectimportowanie danychpl_PL
dc.subjectkodowanie danychpl_PL
dc.subjectsieci społecznościowepl_PL
dc.subjectsocjogrampl_PL
dc.subjectpraca zespołowapl_PL
dc.titleZastosowanie oprogramowania komputerowego w prowadzeniu badań jakościowych. Wybrane funkcje NVivopl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number148pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-125-3
dc.referencesBabbie Earl (2006), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBatorski Dominik i Michał Zdziarski (2009), Analiza sieciowa j jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania, „Problemy Zarządzania”, 7 (4): 157–184.pl_PL
dc.referencesBorgatii Stephen P. (2005), Centrality and network flow, „Social Networks”, 27: 55–71.pl_PL
dc.referencesBringer Joy D., Lynne Halley Johnston, Celia H. Brackenridge (2004), Maximizing Transparency in a Doctoral Thesis1: The Complexities of Writing About the Use of QSR*NVIVO Within a Grounded Theory Study, „Qualitative Research”, 4: 247–265.pl_PL
dc.referencesBringer Joy D., Lynne Halley Johnston, Celia H. Brackenridge (2006), Using Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software to Develop a Grounded Theory Project, „Field Methods”, 18: 245–266.pl_PL
dc.referencesBrosz Maciej (2012), Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom VIII, numer 1, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Brosz.pdf [dostęp: 30.3.2012].pl_PL
dc.referencesCoffey Amanda, Paul Atkison (1996), Making Sense of Qualitative Data: Complementary Research Strategies, Sage, Thousand Oaks, CA.pl_PL
dc.referencesDohan Daniel, Martin Sanchez-Jankowski (1998), Using Computers to Analyze Ethnographic Field Data, „Annual Review of Sociology”, 24: 477–498.pl_PL
dc.referencesEverett Martin G. (2007), Induced Centrality, wystąpienie wygłoszone na XXVII Sunbelt Social Networks Conference, Corfu.pl_PL
dc.referencesFielding Nigel (2007), Computer Applications in Qualitative Research, [w:] Handbook of Ethnography, P. Atkinson, A. Coffey, S. Delamont, J. Lofland, L. Lofland (eds.), Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.pl_PL
dc.referencesGibbs Graham (2011), Analizowanie danych jakościowych, przeł. Maja Brzozowska-Brywczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKelle Udo (2005), Computer-Assisted Qualitative Data Analysis, [w:] Qualitative Research Practise, C. Seale, G. Gobo, J. Gubrium, D. Silverman (eds.), Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKubinowski Dariusz (2010), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewolucja, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesLofland John, Snow David A., Anderson Leon, Lyn H. Lofland (2007), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, przeł. Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLonkila Marrku (1995), Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis, [w:] Computer-Aided Qualitative Data Analysis, U. Kelle (ed.), Sage, London.pl_PL
dc.referencesMiles Matthew B., Michael A. Huberman (2000), Analiza danych jakościowych, Transhumana, Białystok.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub (2013), Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub (2014), Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub (2018), Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych. Przykłady bezpłatnego oprogramowania CAQDAS, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2012), Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” VIII (1), http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_ Niedbalski_Slezak.pdf [dostęp: 30.3.2012].pl_PL
dc.referencesNiedbalski Jakub, Ślęzak Izabela (2019), Use of Selected CAQDA Software Examples in a Research Project Based on the Grounded Theory Methodology, „World Conference on Qualitative Research”: 42–57.pl_PL
dc.referencesSaillard Elif K. (2011), Systematic Versus Interpretive Analysis with Two CAQDAS Packages: NVivo and MAXQDA, „Forum: Qualitative Social Research”, 12 (1), Art. 34 January 2011.pl_PL
dc.referencesSeale Clive (2008), Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych, [w:] D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSilverman David (2007), Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSilverman David (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomanek Krzysztof (2014), Analiza sentymentu – metoda analizy danych jakościowych. Przykład zastosowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w analizie danych jakościowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 10 (2): 118–136.pl_PL
dc.referencesTravers Max (2009), New Methods, Old Problems: A Sceptical View of Innovation in Qualitative Research, „Qualitative Research”, 9: 161–179.pl_PL
dc.referencesTurek Tomasz (2017), Możliwości wykorzystania analizy sentymentu w procesach prosumenckich, „Ekonomiczne Problemy Usług”, 1 (126/2): 289–294.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-124-6


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe