Show simple item record

dc.contributor.authorBrajer-Marczak, Renata
dc.contributor.editorSońta-Drączkowska, Ewa
dc.contributor.editorBednarska-Wnuk, Izabela
dc.date.accessioned2020-12-15T09:50:27Z
dc.date.available2020-12-15T09:50:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBrajer-Marczak R., Koncepcja Green BPM – istota, przesłanki, wyzwania związane z wprowadzaniem, [w:] Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach, E. Sońta-Drączkowska, I. Bednarska-Wnuk (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-331-8.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-331-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32922
dc.description.abstractWychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne, opracowano koncepcję Green Business Process Management (Green BPM). Celem artykułu jest charakterystyka tej koncepcji, wskazanie jej przesłanek i wymagań związanych z wprowadzaniem w odniesieniu do wyzwań tworzenia organizacji odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. Do realizacji tak określonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, kwerendę źródeł internetowych oraz analizę wtórnych danych empirycznych. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zorientowanie zarządzania procesowego na dbałość o środowisko naturalne to duże wyzwanie, wymagające wprowadzenia zmian o charakterze technologicznym, ale również obejmujące wymiar kulturowy i zarządczy organizacji. W praktyce implementacja koncepcji Green BPM wiąże się częściej ze stosowaniem pojedynczych, proekologicznych rozwiązań niż z całościowymi zmianami w zarządzaniu procesami biznesowymi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectproces biznesowypl_PL
dc.subjectzarządzanie procesowepl_PL
dc.subjectGreen BPMpl_PL
dc.titleKoncepcja Green BPM – istota, przesłanki, wyzwania związane z wprowadzaniempl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number13-24pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-332-5
dc.referencesBocken N., Shor S. W., Rana P., Evans S., A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes, „Journal of Cleaner Production” 2014, vol. 65, s. 42–56.pl_PL
dc.referencesBruin T. de, Rosemann M., Using the Delphi technique to identify BPM capability areas, 18th Australasian Conference on Information Systems, Toowoomba 2007.pl_PL
dc.referencesGhose A., Hoesch-Klohe K. L., Hinsche L., Le L., Green Business Process Management: a Research Agenda, „Australasian Journal of Information Systems” 2009, no. 16(9), s. 103–117.pl_PL
dc.referencesHernández González A., Calero C., Pérez Parra D., Mancebo J., Approaching Green BPM characterisation, „Journal of Sotware: Evolution and Process" 2018, no. 9.pl_PL
dc.referencesKalinowski T. B., Koncepcja zielonego zarządzania procesowego w strategii organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: „Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 113, s. 161–174.pl_PL
dc.referencesLaszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo EMKA, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesLevy Y., Ellis T.J., A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of Information Systems Research, „Informing Science Journal” 2006, no. 9, s. 181–212.pl_PL
dc.referencesMaciel J. C., The Core Capabilities of Green Business Process Management – A Literature Review, [w:] J. M. Leimeister, W. Brenner (red.), Proceedings of 13th Internationalen Tagung, Wirtschaftsinformatik, St. Gallen 2017, s. 1526–1537.pl_PL
dc.referencesNowak A., Leymann F., Green business process patterns, [w:] Service‐Oriented Computing and Applications (SOCA), part II (short paper), IEEE 6th International Conference, Koloa 2013, s. 168–173.pl_PL
dc.referencesNowak A., Leymann F., Schumm D., The Differences and Commonalities between Green and Conventional Business Process Management, IEEE 9th International Conference on Dependable, Autonomic and Secure Computing, Sydney 2011.pl_PL
dc.referencesOpitz N., Krüp H., Kolbe L. M., Environmentally sustainable business process management – developing a Green BPM readiness model, Computer Science, PACIS, 2014.pl_PL
dc.referencesOpitz N., Krüp H., Kolbe L. M., Green Business Process Management – A Definition and Research Framework, 47th Hawaii International Conference on System Science, Waikoloa 2014.pl_PL
dc.referencesSeidel S., Recker J., Brocke J. vom (red.), Green Business Process Management. Towards the Sustainable Enterprise, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2012.pl_PL
dc.referencesStolze C., Semmler G., Thomas O., Sustainability in business process management research – a literature review, AMCIS 2012, Proceedings, Paper 10.pl_PL
dc.referencesWatson R. T., Howells J., Boudreau M.‐C., Energy informatics: initial thoughts on data and process management, [w:] S. Seidel, J. Recker, J. vom Brocke (red.), Green Business Process Management, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2012, s. 147–159.pl_PL
dc.referencesWebster J., Watson R. T., Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review, „MIS Quarterly” 2002, no. 26(2), s. 13–23.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-331-8.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe