Show simple item record

dc.contributor.authorŻuchowska-Skiba, Dorota
dc.contributor.editorCałek, Grzegorz
dc.contributor.editorNiedbalski, Jakub
dc.contributor.editorŻuchowska-Skiba, Dorota
dc.date.accessioned2021-01-26T09:29:53Z
dc.date.available2021-01-26T09:29:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationŻuchowska-Skiba D., Wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami – perspektywy badawcze, [w:] Jak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością, G. Całek, J. Niedbalski, D. Żuchowska-Skiba (red.), WUŁ, Łódź 2020, https://dx.doi.org/10.18778/8142-757-9.13pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33197
dc.description.abstractNowe technologie komunikacyjno-medialne w kontekście niepełnosprawności są opisywane zarówno jako szansa na szersze włączenie osób z niepełnosprawnościami do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, jak i jako nowa przestrzeń wykluczenia. Z jednej strony pozwalają one na zniwelowanie utrudnień w dostępie do informacji oraz umożliwiają realizację wielu aktywności w przestrzeni wirtualnej wolnej od barier o charakterze fizycznym. Z drugiej strony ograniczenia technologiczne w dostępie do internetu i jego zawartości oraz brak odpowiednich kompetencji w korzystaniu z zasobów sieci przyczyniają się do marginalizacji osób z niepełnosprawnościami we współczesnych społeczeństwach. Tym samym technologie internetowe, pomimo tkwiącego w nich potencjału włączającego, powodują utrwalanie istniejących nierówności i wykluczenia osób z niepełnosprawnościami. Celem rozdziału było pokazanie sposobów badania poziomu wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami i pokazanie konieczności spojrzenia na kwestie dostępu i używania technologii cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnościami w perspektywie pozwalającej na ukazanie relacji pomiędzy cechami demograficzno-społecznymi oraz psychologicznymi a dostępem do internetu i sposobami jego używania. Analiza została oparta na danych udostępnionych na stronie http://www.diagnoza.com/.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana ze środków Polskiego Towarzystwa Socjologicznegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJak badać zjawisko niepełnosprawności. Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwykluczenie cyfrowepl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectdostępność technologiipl_PL
dc.subjectnierównościpl_PL
dc.titleWykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami – perspektywy badawczepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number195-211pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistycznypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-757-9
dc.contributor.authorBiographicalnoteDorota Żuchowska-Skiba – doktor, pracuje na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu socjologii nowych mediów oraz socjologii niepełnosprawności. Szczególną uwagę koncentruje na aktywności ekonomicznej, społecznej, publicznej i obywatelskiej oraz indywidualnej osób z niepełnosprawnościami wspieranej nowymi technologiami informatycznymi.pl_PL
dc.referencesAdam, Alison, Kreps, David (2006). Web Accessibility: A Digital Divide for Disabled People? In Social Inclusion: Societal and Organizational Implications for Information Systems. International Federation for Information Processing. Boston: Springer, s. 217–228.pl_PL
dc.referencesChaudhuri, Anindya, Flamm, Kenneth, Horrigan, John (2005). An analysis of the determinants of internet access. „Telecommunications Policy”, 29(9–10), s. 731–755.pl_PL
dc.referencesConrad, Peter, Stults, Cheryl (2010). Internet and the experience of illness. W: Cloe Bird, Peter Conrad, Allen Fremont, Stefan Timmermans (red.). Handbook of medical sociology. Nashville. TN: Vanderbilt University Press, s. 179–191.pl_PL
dc.referencesDiagnoza Społeczna, Raporty: Janusz Czapiński, Tomasz Panek (red.) (2015). Diagnoza Społeczna (2015). www.diagnoza.com (dostęp: 1.12.2017).pl_PL
dc.referencesDiagnoza społeczna: zintegrowana baza danych. www.diagnoza.com (dostęp: 16.09.2016).pl_PL
dc.referencesDobransky, Kerry, Hargittai, Eszter (2016). Unrealized Potential: Exploring the Digital Disability Divide. „Poetics”, 58, s. 18–28.pl_PL
dc.referencesDrainoni, Mari Lynn, Houlihan, Bethlyn, Williams, Steve, Verandi, Mark, Esch, David, Lee-Hood, Elizabeth, Weiner, Cheryl (2004). Patterns of Internet Use by Persons with Spinal Cord Injuries and Relationship to Health-related Quality of Life. „Archives of Physical and Medical Rehabilitation”, 85, s. 1872–1879.pl_PL
dc.referencesDuplaga, Mariusz (2017). Digital Divide Among People with Disabilities: Analysis of Data from a Nationwide Study for Determinants of Internet Use and Activities Performed Online, vol. 12(6), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179825.pl_PL
dc.referencesEllis, Katie, Kent, Mike (2011). Disability and New Media. London–New York: Routledge.pl_PL
dc.referencesEllison, Nicole B., Steinfield, Charles, Lampe, Cliff (2007). The Benefits of Facebook „Friends”: Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. „Journal of Computer-Mediated Communication”, 12(4), s. 1143–1168.pl_PL
dc.referencesFarrelly, Glen (2011). Practitioner Barriers to Diffusion and Implementation of Web Accessibility. „Technology and Disability”, 23, s. 223–232.pl_PL
dc.referencesFitzpatrick, Tony (2000). Critical Cyberpolicy: Network Technologies, Massless Citizens, Virtual Rights. „Critical Social Policy”, 20(3), s. 375–407.pl_PL
dc.referencesFox, Susannah (2011). Peer-to-peer Healthcare. https://www.pewresearch.org/internet/2011/08/02/peer-to-peer-healthcare/ (dostęp: 22.12.2017).pl_PL
dc.referencesGoggin, Gerard, Newell, Christopher (2003). Digital Disability: The Social Construction of Disability in New Media. Lanham: Rowman and Littlefield.pl_PL
dc.referencesHaller, Beth A. (2010). Representing Disability in an Ableist World: Essays on Mass Media. Louisville, KY.pl_PL
dc.referencesHargittai, Eszter (2002). Second-Level Digital Divide: Differences in People’s Online Skills. „First Monday”, 7(4), s. 1–3.pl_PL
dc.referencesHarris, Jennifer (2014). The Use Role, and Application of Advanced Technology in the Lives of Disabled People in the UK. „Disability and Society”, 25, s. 427–439.pl_PL
dc.referencesHaywood, Trevor (1998). Global Networks and the Myth of Equality: Trickle Down or Trickle Away? W: Brian D. Loader (red.). Cyberspace Divide: Equality, Agency and Policy in the Information Society. London: Routledge.pl_PL
dc.referencesHelbig, Natalie, Gil-Garcia, Ramon, Ferro, Enrico (2009). Understanding the Complexity of Electronic Government: Implications from the Digital Divide Literature. „Government Information Quarterly”, 26(1), s. 89–97.pl_PL
dc.referencesHelsper, Ellen (2012). A Corresponding Fields Model for the Links Between Social and Digital Exclusion. „Communication theory”, 22(4), s. 403–426.pl_PL
dc.referencesJaeger, Paul T. (2012). Disability and the Internet: Confronting a Digital Divide. Boulder: Lynn Rienner.pl_PL
dc.referencesJohnson, Liz, Moxon, Eillen (1998). In Whose Service? Technology, Care and Disabled People: the Case for a Disability Politics Perspective. „Disability and Society”, 13(2), s. 241–258.pl_PL
dc.referencesKrólewski, Jarosław, Masłyk, Tomasz, Migaczewska, Ewa, Stojkow, Maria, Żuchowska-Skiba, Dorota (2014). Potencjał Internetu i jego niewykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych. W: Barbara Gąciarz i Seweryn Rudnicki (red.). Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwa AGH, s. 335–376.pl_PL
dc.referencesLazar, Jonathan, Jaeger, Paul T. (2011). Reducing Barriers to Online Access for People with Disabilities. „Issues in Science and Technology”, 27, s. 68–82.pl_PL
dc.referencesLindsay, Sally (2010). Disability and the Digital Divide: Gaps and Future Directions. W: Cassie Evans (red.). Internet Issues: Blogging, Digital Divide and Digital Libraries. New York: Nova.pl_PL
dc.referencesMasłyk, Tomasz, Migaczewska, Ewa (2014). Charakter użytkowania Internetu przez osoby niepełnosprawne i sprawne w perspektywie cyfrowego wykluczenia – analiza porównawcza. „Studia Socjologiczne”, 2, s. 175–201.pl_PL
dc.referencesMasłyk, Tomasz, Migaczewska, Ewa (2016). Analysis of the Dynamics of the Internet Use by Persons with Disabilities in Poland over the Decade 2003–2013 in the Context of Their Socio-Demographic Characteristics. „Polish Sociological Review”, 3, s. 341–360.pl_PL
dc.referencesMcClimens, Alex, Gordon, Frances (2009). People with Intellectual Disabilities as Bloggers: What’s Social Capital Got to Do with It Anyway? „Journal of Intellectual Disabilities”, 13(1), s. 19–30.pl_PL
dc.referencesMehra, Bharat, Merkel, Cecelia, Peterson Bishop, Ann (2004). The Internet for Empowerment of Minority and Marginalized Users. „New Media Society”, 6(6), s. 781–802.pl_PL
dc.referencesObst, Patricia, Stafurik, Jana (2010). Online We Are All Able Bodied: Online Psychological Sense of Community and Social Support Found Through Membership of Disability-specific Websites Promotes Well-being for People Living with a Physical Disability. „Journal of Community and Applied Social Psychology”, 20, s. 525–531.pl_PL
dc.referencesPiper, Anne M., Weibel, Nadin, Hollan, James D. (2014). Designing Audio-enhanced Paper Photos for Older Adult Emotional wellbeing in Communication therapy. „International Journal of Human-Computer Studies”, 72(8–9), s. 629–639.pl_PL
dc.referencesRiggins, Frederick J., Sanjeev, Devan (2005). The Digital Divide: Current and Future Research Directions. „Journal of the Association for Information Systems”, 6(12), s. 298–337.pl_PL
dc.referencesRitchie, Heather, Blanck, Peter (2003). The Promise of the Internet for Disability: a Study of On-line Services and Web Site Accessibility at Centers for Independent Living. „Behavioral Sciences and the Law”, 21(1), s. 5–26.pl_PL
dc.referencesSeymour, Wendy, Lupton, Deborah (2004). Holding the Line Online: Exploring Wired Relationships for People with Disabilities. „Disability and Society”, 19(4), s. 291–305.pl_PL
dc.referencesSheldon, Alison (2010). Changing Technology. W: John Swain, Sally French, Collins Barnes, Carol Thomas (red.). Disabling Barriers – Enabling Environments. London: Sage, s. 155–160.pl_PL
dc.referencesShpigelman, Carmit-Noa, Gill, Carol J. (2014). Facebook Use by Persons with Disabilities. „Journal of Computer-Mediated Communication”, 19, s. 610–624.pl_PL
dc.referencesSrinuan, Chalita, Bohlin, Eric (2011). Understanding the Digital Divide: A Literature Survey and Ways Forward, 22nd European Regional Conference of the International Tele- Communications Society (ITS2011), Budapest, 18-21 September, 2011: Innovative ICT Applications – Emerging Regulatory, Economic and Policy Issues.pl_PL
dc.referencesThackeray, Rosemary, Hunter, MaryAnne (2010). Empowering Youth: Use of Technology in Advocacy to Affect Social Change. „Journal of Computer-mediated Communication”, 15, s. 575–591.pl_PL
dc.referencesVan Deursen, Alexander, Helsper, Ellen (2015). The Third-level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online? W: Laura Robinson, Sheila R. Cotten, Jeremy Schulz, Timothy Hale, Apryl Williams (red.). Communication and Information Technologies Annual. Bingley: Emerald Group Publishing Limited, s. 29–52.pl_PL
dc.referencesvan Dijk, Jan (2005). The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. London: SAGE.pl_PL
dc.referencesvan Dijk, Jan (2012). The Evolution of the Digital Divide – The Digital Divide turns to Inequality of Skills and Usage. Digital Enlightenment Yearbook, s. 57–75.pl_PL
dc.referencesWaldron, Vicent R., Lavitt, Melissa, Kelley, Douglas (2000). The Nature and Prevention of Harm in Technology – Mediated Self-help Settings: Three Exemplars. „Journal of Technology in Human Services”, 17(2–3), s. 267–293.pl_PL
dc.referencesWei, Kwoh-Kee, Teo, Hoch-Hai, Chan, Hoh-Chuan, Tan, Bernard (2011). Conceptualizing and Testing a Social Cognitive Model of the Digital Divide. Information Systems Research, 22(1), s. 170–187.pl_PL
dc.referencesWright, Kevin, Bell, Sally B. (2003). Health-related Support Groups on the Internet: Linking Empirical Findings to Social Support and Computer-mediated Communication Theory. „Journal of Health Psychology”, 8(1), s. 39–54.pl_PL
dc.referencesŻuchowska, Dorota, Stojkow, Maria (2016). Niepełnosprawny jako aktywny użytkownik sieci. W: Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Jakub Niedbalski (red.). Pasjonaci, kreatorzy, twórcy. Ludzie niepełnosprawni, jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-757-9.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe