Show simple item record

dc.contributor.authorKsiążek, Dawid
dc.contributor.authorLewicka, Dagmara
dc.contributor.authorSzeliga, Małgorzata
dc.contributor.editorCzajkowska, Maria
dc.contributor.editorJanuszkiewicz, Katarzyna
dc.contributor.editorKołodziejczak, Małgorzata
dc.contributor.editorZalewska-Turzyńska, Magdalena
dc.date.accessioned2021-04-26T07:13:18Z
dc.date.available2021-04-26T07:13:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKsiążek D., Lewicka D., Szeliga M., Zaangażowanie organizacyjne a profesjonalne na przykładzie pracowników szpitala, [w:] Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian, Januszkiewicz K., Czajkowska M., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 143-153, DOI: 10.18778/7969-802-8.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-802-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35273
dc.description.abstractNowadays commitment become a new quality in the human resources management. This is because employee characterized by commitment identify more with organization. Thus, for the management of modern organization commitment is the one of the most important source of competitive advantage. This paper presents reflections on the relationship between organizational commitment and commitment to the profession. Measurement and analysis is based on rank Spearman Correlation, Univariate analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni Test, which was created using a survey among 258 respondents.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Artykuł powstał w ramach grantu naukowego nr 18/18.200.263 (nr umowy UMO–2011/03/B/HS4/04 152), „Wpływ zaufania organizacyjnego na zaangażowanie pracowników” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJanuszkiewicz K., Czajkowska M., Kołodziejczak M., Zalewska-Turzyńska M. (red.), Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzaangażowanie pracownikapl_PL
dc.subjectoddział szpitalnypl_PL
dc.subjectmotywacjapl_PL
dc.titleZaangażowanie organizacyjne a profesjonalne na przykładzie pracowników szpitalapl_PL
dc.title.alternativeOrganizational commitment as a factor creating a commitment to the profession of employees based on medical unit examplepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number143-153pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczegopl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczegopl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-803-5
dc.referencesAllen N. J., Meyer J. P. (1990), The Measurement and Antecedent of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, „Journal of Occupational Psychology”, vol. 63, p. 1–18.pl_PL
dc.referencesAngle H. L., Perry J. L. (1981), An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness, „Administrative Science Quarterly”, vol. 26, no. 1, p. 1–14.pl_PL
dc.referencesBecker B., Berhart B. (1996), The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Prospects, „Academy of Management Journal”, vol. 39, no. 4, p. 779 – 801.pl_PL
dc.referencesBorkowska S. (red.), (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEisenberger R., Armeli S., Rexwinkel B., Lynch P. D., Rhoades L. (2001), Reciproaction of Perceived Organizational Support, „Journal of Applied Psychology”, vol. 86, p. 42–51.pl_PL
dc.referencesGallagher D. G., McLean Parks J. (2001), I pledge thee my troth… contingently: commitment and the contingent work relationship, „Human Resources Management Review”, vol. 3, p. 181–208.pl_PL
dc.referencesJahnson R. E., Groff K. W., Taing M. U. (2009), Nature of the interactions among organizational commitments: complementary, competitive or synergistic?, „British Journal of Management”.pl_PL
dc.referencesJuchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKahn W. A. (1990), Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work, „Academy of Management Journal”, vol. 33.pl_PL
dc.referencesLewicka D. (red.), (2013), Zapobieganie patologiom organizacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewicka D., Michniak J. (2013), Relacje między zaufaniem, zaangażowaniem oraz jakością środowiska pracy w firmach sektora MPŚ, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLewicka D., Oleśniewicz P. (2011), Czynniki kształtujące satysfakcję nauczycieli z wykonywanej pracy, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 35, s. 50–56.pl_PL
dc.referencesLuchak A. A., Gellattly I. R. (2007), A Comparison of Linear and Nonlinear Relations between Organizational Commitment and Work Outcomes, „The Journal of Applied Psychology”, vol. 92, no. 3, s. 786–793.pl_PL
dc.referencesMabey C., Hooker C. (1994), What does it mean to be a committed employee?, [w:] Vinten G. (eds.), Whistleblowing – Subversion or Corporate Citizenship?, St Martin’s Press, New York, NY.pl_PL
dc.referencesMetcaffe B., Dick G. (2001), Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, vol. 24, no. 3, p. 399–420.pl_PL
dc.referencesMeyer J. P., Stanley D. J., Herscovitch L., Topolnytsky L. (2002), Affective, continuance, and normative commitment to the organization: a meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences, „Journal of Vocational Behavior”, vol. 61, p. 20–52.pl_PL
dc.referencesMeyer J. P., Hersovitch L. (2001), Commitment in the Workplace: Towards a general model, „Human Resource Management Review”, no. 11, p. 299–326.pl_PL
dc.referencesOtley D. T., Pierce, B. J. (1996), The operation of control systems in large audit firms, Auditing: „A Journal of Practice and Theory”, vol. 15, no. 2, p. 65–84.pl_PL
dc.referencesPennarola F., Magni M. (2008), Intra-organizational relationships and technology acceptance, „International Journal of Information Management”, vol. 29, no. 6, p. 517–523.pl_PL
dc.referencesRich B. L., Lepine J. A., Crawford E. R. (2010), Job Engagement: Antecedents and effects on job performance, „Academy of Management Journal”, no. 53, p. 617–635.pl_PL
dc.referencesRoberts D. R., Davenport T. O. (2002), Job engagement: Why it’s important and how to improve it, „Employment Relation Today”, Willey Periodicals.pl_PL
dc.referencesSchaufeli W. B., Taris T. W., Bakker A. B. (2006), Dr Jekyll and Mr Hyde: On the Differences between Work Engagement and Workaholism, [w:] Burke R. J. (red.), Research Companion to Working Time and Work Addiction, Northampton: Edward Elgar.pl_PL
dc.referencesWerkmeister W. (1967), Man and his Values, University of Nebraska Press, Lincol, IL.pl_PL
dc.referencesXanthopoulou D., Bakker A. B., Demerouti E., Schaufeli W. B. (2009), Work Engagement and Financial Returns: A diary study on the role of job and personal resources, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, no. 82, p. 183–200.pl_PL
dc.referencesVandenberghe C., Bentein K. (2009), A closer look at the relationship between affective commitment to supervisors and organizations and turnover, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, vol. 82, p. 331–348.pl_PL
dc.referencesZakrzewska-Bielawska A. (2009), Umiędzynarodowienie i globalizacja a strategie rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-802-8.13
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe