Show simple item record

dc.contributor.authorOssowska-Zwierzchowska, Aldona
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-06-11T06:56:32Z
dc.date.available2021-06-11T06:56:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationOssowska-Zwierzchowska, A., Problematyka matki i dziecka w czasopiśmie kobiecym „Moda i Życie Praktyczne” (1946–1949), [w:] Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 207-216, DOI: 10.18778/7525-461-7.18pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-461-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36165
dc.descriptionCzasopismo „Moda i Życie Praktyczne” ukazywało się od stycznia 1946 do połowy 1949 r., w drugim półroczu zmieniając nazwę na „Moda i Życie”. W okresie powojennym było to pierwsze pismo kobiece ukazujące się samoistnie, nie jako rubryka czy dodatek dla kobiet w prasie społeczno-politycznej.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G. (red.), Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprasa kobiecapl_PL
dc.subjectproblematyka matki i dzieckapl_PL
dc.subject"Moda i Życie Praktyczne"pl_PL
dc.titleProblematyka matki i dziecka w czasopiśmie kobiecym „Moda i Życie Praktyczne” (1946–1949)pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number207-216pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczypl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-461-7.18
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe