SPIS TREŚCI - CONTENTS

Dr Robert Wiluś (1962–2020)
Beata Krakowiak, Jolanta Latosińska, Marzena Makowska-Iskierka, Bogdan Włodarczyk, Jolanta Wojciechowska
Dr Robert Wiluś (1962–2020)
Beata Krakowiak, Jolanta Latosińska, Marzena Makowska-Iskierka, Bogdan Włodarczyk, Jolanta Wojciechowska

Artykuły - Articles

1. Od Pauzaniasza do Baedekera i serwisu Tripadvisor: prototuryzm tekstualny oraz zagrożenia dla kanałów dystrybucji turystycznej
Vicky Katsoni, Anna Fyta
From Pausanias to Baedeker and Trip Advisor: Textual proto-tourism and the engendering of tourism distribution channels
Vicky Katsoni, Anna Fyta
2. Możliwości wykorzystania aplikacji opartych na grywalizacji i lokalizacji do promowania Sofii jako destynacji turystycznej
Sonia Mileva, Mariana Assenova, Emil Petrov, Veneta Gyaurova
The potential of location-based gamification apps for promoting Sofia as a tourist destination
Sonia Mileva, Mariana Assenova, Emil Petrov, Veneta Gyaurova
3. Turystyczne aplikacje mobilne – ocena funkcjonalności oprogramowania VisitMalopolska
Iryna Manczak, Maria Bajak
Tourist mobile applications: Evaluation of the VisitMalopolska app
Iryna Manczak, Maria Bajak
4. Podejście klastrowe do tworzenia destynacji turystycznych w przygranicznych obwodach zachodniej Ukrainy
Vasyl Kyfyak, Olexander Kyfyak
A cluster approach to the formation of tourism destinations in Western Ukrainian cross-border regions
Vasyl Kyfyak, Olexander Kyfyak
5. Analiza TOWS możliwości zrównoważonego rozwoju ekoturystyki i pomocy państwa w czasie pandemii – region Jeziora Aralskiego w Uzbekistanie
Olimjon Saidmamatov, Umidjon Matyakubov, Elbek Khodjaniyazov, Jonathon Day, Ergash Ibadullaev, Sanat Chuponov, Dilmurad Bekjanov, Murodjon Matniyozov, Bunyod Matyusupov
TOWS analysis for sustainable ecotourism development and state support during the pandemic: The Aral Sea region of Uzbekistan
Olimjon Saidmamatov, Umidjon Matyakubov, Elbek Khodjaniyazov, Jonathon Day, Ergash Ibadullaev, Sanat Chuponov, Dilmurad Bekjanov, Murodjon Matniyozov, Bunyod Matyusupov
6. Zmiany transgranicznego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie Kanału Augustowskiego
Aliaksandr Cyargeenka
Changes in cross-border tourist traffic on the Poland–Belarus border, as exemplified by the Augustów Canal
Aliaksandr Cyargeenka
7. Analiza turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kołobrzegu
Natalia Oleszczyk, Natalia Dominiak
An analysis of health tourism: The example of Kołobrzeg
Natalia Oleszczyk, Natalia Dominiak
8. Postrzeganie innowacji w turystyce w odniesieniu do kontrowersyjnych rodzajów podróży – studium polskich konsumentów
Grzegorz Godlewski
Perception of innovation in tourism with regard to controversial types of travel: A study of Polish consumers
Grzegorz Godlewski

Notatki - Notes

9. Czy pandemia COVID-19 czasowo zatrzymała zjawisko overtourism?
Pinaz Tiwari, Nimit Chowdhary
Has COVID-19 brought a temporary halt to overtourism?
Pinaz Tiwari, Nimit Chowdhary

Recent Submissions