Show simple item record

dc.contributor.authorWarwas, Izabela
dc.contributor.authorPodgórniak-Krzykacz, Aldona
dc.contributor.authorBrzeziński, Kamil
dc.contributor.authorKrzewińska, Aneta
dc.contributor.authorWiktorowicz, Justyna
dc.contributor.authorKretek-Kamińska, Agnieszka
dc.contributor.editorWarwas, Izabela
dc.contributor.editorDzimińska, Małgorzata
dc.contributor.editorKrzewińska, Aneta
dc.date.accessioned2021-07-14T08:05:33Z
dc.date.available2021-07-14T08:05:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationWarwas I., Dzimińska M., Krzewińska A. (red.), Komunikacja naukowa w Polsce. Partycypacja. Dialog. Zaufanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, DOI: 10.18778/8220-552-7pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38006
dc.description.abstractKomunikacja naukowa (science communication), definiowana jako przekazywanie treści naukowych szerokiej grupie odbiorców, przeszła długą drogę – od jednokierunkowego przekazu, polegającego na podawaniu faktów naukowych i informacji w odpowiedzi na deficyt wiedzy, poprzez otwarty dialog ze społeczeństwem, aż do pełnego zaangażowania opartego na wielokierunkowej komunikacji, kokreacji i wszechstronnej współpracy. W tym duchu rozwija się model nauki obywatelskiej, która zakłada włączanie obywateli we współtworzenie wiedzy (citizen science). W przekonaniu autorów publikacji stwarza to szansę na zapobieganie rozprzestrzenianiu się dezinformacji i pseudonauki, a także może odegrać znaczącą rolę zarówno w przeciwdziałaniu wykluczeniu naukowemu, jak i w procesie demokratyzacji nauki. Książka ma dwie unikalne cechy. Po pierwsze, zagadnienie komunikacji naukowej zostało po raz pierwszy na polskim gruncie zaprezentowane tak szeroko, kompleksowo, ujmując nie tylko jej koncepcję, lecz także wyniki badań empirycznych. Po drugie, kwestie dotyczące komunikacji badano, wykorzystując do tego konsultacje społeczne inspirowane metodą World Wide Views (WWV). Zastosowano więc unikatowe, włączające obywateli podejście badawcze, które zostało opracowane i zaimplementowane w projekcie międzynarodowym H2020 CONCISE – Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt CONCISE był finansowany z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań i innowacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 824537.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkomunikacja naukowapl_PL
dc.subjectbadania partycypacyjnepl_PL
dc.subjectWorld Wide Viewspl_PL
dc.subjectpromocja i dyseminacja projektupl_PL
dc.titleKomunikacja naukowa w Polsce. Partycypacja. Dialog. Zaufaniepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2021 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021pl_PL
dc.page.number242pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Metod i Technik Badań Społecznychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-552-7
dc.identifier.doi10.18778/8220-552-7
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe