Show simple item record

dc.contributor.authorParafińska, Ewelina
dc.contributor.editorKuca, Zoja
dc.date.accessioned2021-08-11T11:33:09Z
dc.date.available2021-08-11T11:33:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationParafińska-Korybska E., Przekład a słownik. Teksty o tematyce teatralnej i operowej vs leksykografia polsko-rosyjska, [в:] Вопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс, (ред.) Z. Kuca, WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-520-6.14pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-520-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38669
dc.description.abstractThe main aim of the research is to examine the topicality of theatrical and operatic lexis in Polish-Russian lexicography, D. Hessen and R. Stypuła’s Wielki słownik polsko- rosyjski, Wielki słownik polsko-rosyjski edited by J. Wawrzyńczyk, and Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski edited by W. Chlebda. The lexis to be studied was noted. The topicality degree of the dictionary resources was verified based on lexis found in the Teatr and Opera Café magazines. A large number of the units from the area of theatre and opera was noted in dictionaries. However, contemporary texts on this subject abound in numerous word combinations (often non-standard), which the dictionaries do not include. This indicates the insufficient functionality of the studied resources.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofВопросы семантики и стилистики текста: лингвистический дискурс;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectleksyka teatralnapl_PL
dc.subjecttheatrical lexispl_PL
dc.subjectopera lexispl_PL
dc.subjectlexicographypl_PL
dc.subjectdictionariespl_PL
dc.subjectleksykografiapl_PL
dc.titlePrzekład a słownik. Teksty o tematyce teatralnej i operowej vs leksykografia polsko-rosyjskapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number181-192pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-521-3
dc.referencesChlebda, W. (2011). Ekwiwalencja i ekwiwalenty: między słownikiem a tekstami. W: Na tropach translatów (21–45). W. Chlebda (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.referencesChlebda, W. (red.). (2006). Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 1. próbny. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.referencesChlebda, W. (red.). (2007). Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 2. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.referencesChlebda, W. (red.). (2008). Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 3. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.referencesChlebda, W. (red.). (2009). Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 4. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.referencesChlebda, W. (red.). (2014). Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego (z. 1–5). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.referencesGasek, B. (2014). Wielkie słowniki rosyjsko-polskie a dydaktyka przekładu. Lingwistyka Stosowana, 11, 43–51.pl_PL
dc.referencesHessen, D., Stypuła, R. (2004). Wielki słownik polsko-rosyjski. Warszawa: Wiedza Powszechna.pl_PL
dc.referencesKlejnowska-Borowska, M. (2016). Zasady konstruowania specjalistycznego słownika rosyjsko-polskiego dla celów dydaktycznych (na materiale terminologii papierów wartościowych). Studia Wschodniosłowiańskie, t. 16, 215–231.pl_PL
dc.referencesKozdra, M. (2017). Dobór haseł w słownikach ogólnych rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich. W: Wokół „300 tysięcy polskich słów”. Wstęp do hasłownikologii (205–222). J. Wawrzyńczyk, P. Wierzchoń (red.). Warszawa: BEL Studio.pl_PL
dc.referencesKubicka, E., Walkiewicz, A. (2015). Co tłumaczy słownik przekładowy? Uwagi na marginesie pracy Dariusza Bralewskiego, Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych, Łask 2012 („Rozumienie – Interpretacja – Przekład”, t. 9), 643 strony (recenzja książki). Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 10, 315–324.pl_PL
dc.referencesŁukasik, M. (2009). Idealny – optymalny – maksymalny słownik terminologiczny. W: Publikacja jubileuszowa. Na drodze wiedzy specjalistycznej (64–79). M. Łukasik (red.). Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski.pl_PL
dc.references„Opera Café”, Opera Śląska w Bytomiu, nr 36, styczeń/luty 2017. https://opera-slaska.pl/files/download/opera_cafe_nr_36.pdf (dostęp: 12.03.2020).pl_PL
dc.referencesPiotrowski, T. (2011). Ekwiwalencja w słownikach dwujęzycznych. W: Na tropach translatów (45–71). W. Chlebda (red.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.pl_PL
dc.references„Teatr”, nr 2/2020 (1226).pl_PL
dc.referencesWawrzyńczyk, J., Kuratczyk, M., Małek, E., Bartwicka, H. (2005). Wielki słownik polsko-rosyjski. J. Wawrzyńczyk (red.). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesБерков, В.П. (1973). Вопросы двуязычной лексикографии. Словник. Ленинград: Издательство Ленинградского университета.pl_PL
dc.referencesТюленев, С.В. (2004). Теория перевода. Москва: Гардарики.pl_PL
dc.contributor.authorEmailewelina.parafinska@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-520-6.14


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe