Show simple item record

dc.contributor.authorDembowski, Przemysław
dc.contributor.authorZakonnik, Łukasz
dc.date.accessioned2021-09-14T11:27:56Z
dc.date.available2021-09-14T11:27:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2083-8611
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39061
dc.description.abstractW artykule autorzy opisują metody mające zapewnić bezpieczeństwo w bankowości internetowej z punktu widzenia klienta indywidualnego w Polsce. Przedstawiono aspekt szyfrowania komunikacji, a także proste, złożone oraz dodatkowe metody uwierzytelnienia. W artykule dokonano przeglądu metod stosowanych w ciągu ostatnich 15 lat (do roku 2017). Zwrócono uwagę na metody, które stosuje się coraz rzadziej (tokeny) oraz na te najbardziej aktualne (kody SMS).pl_PL
dc.description.abstractIn the article, authors describe methods that provide security in Internet banking (from the perspective of an individual client in Poland). Authors presented the aspect of communication encryption, as well as simple, complex and additional authentication methods. This article reviews the methods used in the last 15 years. The authors describe the methods that are used less frequently (tokens) and the most popular (SMS codes).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;355
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectInternet bankingpl_PL
dc.subjectsecuritypl_PL
dc.subjectauthenticationpl_PL
dc.subjectbankowość internetowapl_PL
dc.subjectbezpieczeństwopl_PL
dc.subjectuwierzytelnieniepl_PL
dc.titleBezpieczeństwo bankowości internetowej w Polsce na przestrzeni lat 2002-2017. Przegląd rozwiązań oferowanych klientom indywidualnympl_PL
dc.title.alternativeInternet banking security in Poland in the last 15 years a review of the solutions offered to individual clientspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number104-116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatykipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Informatyki Ekonomicznejpl_PL
dc.referencesBandera R., Grzywacz J. (2016), Zagrożenia bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne”, t. XXIV, s. 151-168.pl_PL
dc.referencesBrakonicki M., Dworakowski W., Uryniuk J. (2015), Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej [w:] Materiały konferencyjne Mobile&Interent Banking Security, sierpień 2015, Obesrwatorium.BIZ, http://www.obserwatorium.biz/images/posts/raports/ 4_PL.pdf (dostęp: 29.11.2017).pl_PL
dc.referencesChmielarz W. (2005), Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzechnik J. (2000), Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKiljan S., Simoens K., De Cock D., Van Eekelen M., Vranken H. (2017), A Survey of Authentication and Communications Security in Online Banking, “Journal ACM Computing Surveys”, Vol. 49, Iss. 4, s. 61:1-61:35.pl_PL
dc.referencesKoźliński T. (2004), Bankowość internetowa, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLaskowski P. (2008), Bezpieczeństwo elektronicznych operacji bankowych, “Scientific Bulletin of Chelm Section of Mathematics and Computer Science”, No. 1, s. 193-201.pl_PL
dc.referencesMacierzyński M. (2009), Bezpieczeństwo w bankowości internetowej, Raport Bankier.pl, https://www.bankier.pl/static/att/68000/2034334_raport102009.pdf (dostęp: 29.11. 2017).pl_PL
dc.referencesNiewiadomski K., Zakonnik Ł. (2017), Bankowość mobilna w Polsce – przegląd aplikacji, ranking, możliwości rozwoju, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVIII, z. 4, cz. I, s. 161-177.pl_PL
dc.referencesNowacka A., Szewczyk-Jarocka M. (2016), Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej w opinii klientów banków spółdzielczych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 307, s. 60-73.pl_PL
dc.referencesParys T. (2005), Bezpieczeństwo transakcji bankowości internetowej z punktu widzenia klienta [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO’2005, Prace Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 219-225.pl_PL
dc.referencesRazvi S.A., Neelima S., Prathyusha C., Yuvasree G., Ganga C., Kumar K.M. (2017), Implementation of Graphical Passwords in Internet Banking for Enhanced Security [w:] 2017 International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS), Madurai, Indie.pl_PL
dc.referencesSheshasaayee A., Sumathy D. (2017), A Framework to Enhance Security for OTP SMS in E-Banking Environment Using Cryptography and Text Steganography [w:] Proceedings of the International Conference on Data Engineering and Communication Technology, ICDECT 2016, Lavasa, Indie.pl_PL
dc.referencesŚwiecka B. (2007), Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak D. (2005), Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej [w:] A. Gospodarowicz (red.), Bankowość elektroniczna, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojciechowska-Filipek S. (2011), Metody kontroli dostępu w bankowości elektronicznej [w:] Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane.pl_PL
dc.referencesZakonnik Ł. (2002), Przegląd i ocena ofert bankowości internetowej na rynku polskim, praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL
dc.referencesZalewska-Bochenko A. (2013), Zabezpieczenie bankowych usług internetowych w Polsce [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 797, „Studia Informatica”, nr 33, s. 181-194.pl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe