Show simple item record

dc.contributor.authorSzymańska, Kamila
dc.contributor.editorĆwiklicki, Marek
dc.contributor.editorSienkiewicz-Małyjurek, Krystyna
dc.date.accessioned2021-09-15T11:34:06Z
dc.date.available2021-09-15T11:34:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSzymańska, K. (2020). Troska o zdrowie człowieka w czasach COVID-19 jako motywator do tworzenia nowych obszarów wartości dla klienta przez podmioty rynkowe. W: M. Ćwiklicki, K. Sienkiewicz-Małyjurek, (red.). Ekonomia Społeczna. Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu (s. 54–63). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.2.05pl_PL
dc.identifier.issn2081-321X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39070
dc.descriptionJEL codes: M31, M30, M14pl_PL
dc.description.abstractThe development of the epidemic in Poland motivates organisations to offer their customers products and services remotely – it is therefore an opportunity to develop innovation, which combines corporate social responsibility with new areas of value for customers. The aim of this article is to present how selected entities modified their offer to the customer during the COVID-19 era and to consider how these changes can be used in the future. The empirical part of the study is based on the multiple case study method. The analysis of the development of the customer offer allows us to conclude that it is possible to effectively combine modern technologies and communication tools with providing new value to the customer and teaching them market autonomy. Therefore, there is a simultaneous consumer education and the pursuit of a competitive advantage by enriching value for the customer. It is worthwhile to take advantage of the ideas created as a result of the disease crisis to develop the offer of value for the customer also after its completion, but taking into account the different needs and attitudes of customers.pl_PL
dc.description.abstractRozwój epidemii w Polsce motywuje organizacje do oferowania klientom produktów i usług w sposób zdalny – jest to zatem okazja do rozwoju innowacyjności, która łączy społeczną odpowiedzialność biznesu z nowymi obszarami wartości dla klienta. Celem artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób wybrane podmioty zmodyfikowały swoją ofertę dla klienta w czasach COVID-19 oraz rozważenie, jak można te zmiany wykorzystać w przyszłości. Empiryczną część opracowania przygotowano w oparciu o metodę wielokrotnego studium przypadku. Przeprowadzone analizy rozwoju oferty dla klientów pozwalają wnioskować, że można skutecznie łączyć nowoczesne technologie i narzędzia komunikacyjne z dostarczaniem nowej wartości dla klienta oraz uczeniem go samodzielności rynkowej. Ma tutaj zatem miejsce jednoczesna edukacja konsumenta i dążenie do przewagi konkurencyjnej przez ubogacenie wartości dla klienta. Warto korzystać z powstałych na skutek kryzysu chorobowego pomysłów na rozwój oferty wartości dla klienta również po jego zakończeniu, ale z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb i postaw klientów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.relation.ispartofEkonomia Społeczna. Przedsiębiorczość społeczna w czasach kryzysu;
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Społeczna;2
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectinnovationpl_PL
dc.subjectvalue for the customerpl_PL
dc.subjectconsumer autonomypl_PL
dc.subjectcompetitive advantagepl_PL
dc.subjectdevelopmentpl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectwartość dla klientapl_PL
dc.subjectsamodzielność konsumentówpl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.titleTroska o zdrowie człowieka w czasach COVID-19 jako motywator do tworzenia nowych obszarów wartości dla klienta przez podmioty rynkowepl_PL
dc.title.alternativeCaring for human health during the COVID-19 era as a motivator for the creation of new areas of customer value by market organisationspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number54-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eissn1898-7435
dc.referencesBank Pekao S.A. (b.d.). https://www.pekao.com.pl (dostęp: 14.10.2020).pl_PL
dc.referencesBank Pekao S.A. Youtube (b.d.). https://www.pekao.com.pl (dostęp: 14.10.2020).pl_PL
dc.referencesBartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Difin.pl_PL
dc.referencesBem-Kozieł, K. (2008). Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość-Edukacja, 4, 249–259.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiego (b.d.). http://www.lib.uni.lodz.pl (dostęp: 14.10.2020)pl_PL
dc.referencesCronin, J.J., Brady M.K., Hult, G.T. (2000). Assessing Effects of Quality, Value and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments. Journal of Retailing, 76(2), 193–218.pl_PL
dc.referencesDziewanowska, K. (2018). Współtworzenie wartości w marketingu. Przykład szkolnictwa wyższego. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2001). Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Green Paper, Brussels.pl_PL
dc.referencesGodin, B., Lane, J.P. (2013). Pushes and Pulls: The Hi(story) of the Demand Pull Model of Innovation. Project on the Intellectual History of Innovation. Science, Technology and Human Values, 38, 621–654.pl_PL
dc.referencesGriffin, R.W. (2018). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesHartman, R. (1967). The Structure of Value: Foundation of a Scientific Axiology. Carbondale (IL): Southern Illinois Press.pl_PL
dc.referencesHeinonen, K. (2004). Reconceptualizing Customer Perceived Value: the Value of Time and Place. Managing Service Quality: An International Journal, 14(2/3), 205–215.pl_PL
dc.referencesJanasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWEpl_PL
dc.referencesKaufland. (b.d.). https://www.kaufland.pl (dostęp: 14.10.2020).pl_PL
dc.referencesKędzierska-Szczepaniak, A., Szopik-Depczyńska, K., Łazorko, K. (2016). Innowacje w organizacjach. Warszawa: Texter Sp. z o.o.pl_PL
dc.referencesKopalnia Soli w Wieliczce. (b.d.). https://www.kopalnia.pl (dostęp: 14.10.2020).pl_PL
dc.referencesKopalnia Soli w Wieliczce – trasa turystyczna. (b.d.). https://www.ai360.pl/panoramy/278 (dostęp: 14.10.2020)pl_PL
dc.referencesKotkowski, Ł. (2020). Kaufland sprzedaje paczki z najpotrzebniejszymi produktami. Zamówimy je również przez Internet. Pobrane z: https://spidersweb.pl/2020/04/kaufland-zakupy-przez-internet.html (dostęp: 14.10.2020).pl_PL
dc.referencesLapierre, J. (2000). Customer-perceived value in industrial context. The Journal of Business and Industrial Marketing, 15(2/3), 122–140.pl_PL
dc.referencesLitwiński, M. (2017). Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście racjonalności instrumentalnej i koherencyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 205–212pl_PL
dc.referencesLeśna-Wierszołowicz, E. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania przewagi konkurencyjnej. Studia i Prace WNEiZ US, 43/1, 55–63.pl_PL
dc.referencesMedia Markt (b.d.). https://mediamarkt.pl (dostęp: 14.10.2020).pl_PL
dc.referencesNorma ISO 26000:2010. Guidance on Social Responsibilitypl_PL
dc.referencesPatterson, P.G., Spreng, R.A. (1997). Modelling the Relationship Between Perceived Value, Satisfaction and Repurchase Intentions in a Business-To-Business, Service Context: An Empirical Examination. International Journal of Service Industry Management, 8(5), 414–434.pl_PL
dc.referencesPiątkowski, Z., Sankowski, M. (2001). Procesy innowacyjne i polityka naukowo-techniczna państwa, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.pl_PL
dc.referencesPiecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesReformat, B. (2018). Modele procesów innowacyjnych a stadia rozwoju współczesnej gospodarki. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 130, 471–483pl_PL
dc.referencesRok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu.pl_PL
dc.referencesSanchez, J., Callarisa, L., Rodriguez, R.M., Moliner, M.A. (2006)., Perceived Value of the Purchase of a Tourism Product, Tourism Management, 27, 394–409.pl_PL
dc.referencesSheth, J.N., Newman, B.I., Gross, B.L. (1991). Why We Buy What We Buy: A theory of Consumption Values. Journal of Business Research, 22(2), 159–170.pl_PL
dc.referencesSmith, B.J., Colgate, M. (2007), Customer Value Creation: A Practical Framework, Journal of Marketing Theory and Practice, 15(1), 7–23.pl_PL
dc.referencesStec-Rusiecka, J. (2013). Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na poprawę jakości życia społeczeństwa. Modern Management Review, XVIII, 20, 2, 85–91.pl_PL
dc.referencesSweeney, J.C., Soutar, G.N. (2001). Consumer Perceived Value: the Development of a Multiple Item Scale. Journal of Retailing, 77(2), 203–220.pl_PL
dc.referencesWoodall, T. (2003). Conceptualizing ‘Value for Customer’: An Attributional, Structural and Dispositional Analysis. Academy of the Marketing Science Review, 12, 1–42pl_PL
dc.contributor.authorEmailkamila.szymanska@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.15678/ES.2020.2.05
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe