Show simple item record

dc.contributor.authorJędrzejczak, Ryszard
dc.date.accessioned2021-10-21T07:12:46Z
dc.date.available2021-10-21T07:12:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationJędrzejczak, R. (2019), Działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 - 2016, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, Nr 32, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, s. 67 – 81.pl_PL
dc.identifier.issn2544 – 221X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39493
dc.description.abstractCel artykułu Celem artykułu jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw należących do MSP. Metody badawcze Studia literaturowe determinant działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora MSP. Badanie empiryczne dotyczące działalności inwestycyjnej zrealizowano w oparciu o publikowane dane GUS za lata 2010-2016. Wyniki i wnioski W analizie działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystane zostały następujące wskaźniki ekonomiczne: wartość nakładów na zakup środków trwałych w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo, dynamika nakładów inwestycyjnych, wskaźnik intensywności inwestowania. Wyniki przeprowadzanych analiz potwierdzają fakt, że najbardziej aktywne inwestycyjnie są średnie przedsiębiorstwa, które nie tylko osiągnęły największy wskaźnik intensywności inwestowania (średnio 5,2%), ale także przewyższyły resztę klas przedsiębiorstw skalą realizowanych inwestycji w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo (średnie nakłady osiągnęły wartość 2 143 200 PLN).pl_PL
dc.description.abstractArticle aim The purpose of the article is to analyze and evaluate the investment activities of enterprises belonging to small and medium-sized enterprises. Research methodology Literature studies concerning determinants of investment activity of enterprises in the sector of Small and Medium Enterprises. The empirical study on investment activities was based on the published data of the Central Statistical Office for the years 2010-2016. Results & conclusions In the analysis of investment activities of small and medium-sized enterprises, the following economic indicators were used: the value of outlays for the purchase of fixed assets per one company, the dynamics of investment outlays, the investment intensity index. The results of the analyzes carried out confirm the fact that the most active investment are medium-sized enterprises, which not only achieved the highest investment intensity index, which amounted to 5.2% on average, but also exceeded the rest of the enterprise classes by the scale of investments per one enterprise (average expenditures amounted to 2 143 200 PLN).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Ekonomicznych;32
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsektor MSPpl_PL
dc.subjectdziałalność inwestycyjnapl_PL
dc.subjectwskaźnik intensywności inwestowaniapl_PL
dc.subjectSME sectorpl_PL
dc.subjectinvestment activitypl_PL
dc.subjectinvestment intensity indexpl_PL
dc.titleDziałalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 - 2016pl_PL
dc.title.alternativeInvestment activity of small and medium-sized enterprises in Poland in 2010 - 2016pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number67-81pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Zakład Wyceny i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesKasprzak - Czelej A. (2013), Determinanty inwestycji przedsiębiorstw, [w:] Szczygieł R. (red), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Tom 47, Nr. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesKaźmierska-Józwiak B., Starzyńska D. (2016), Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw regionu łódzkiego, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia” XLVII nr 1.pl_PL
dc.referencesKokot-Stępień P. (2016), Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach branży hutniczej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4/2016 (82), cz. 1.pl_PL
dc.referencesLisowska R. (2013), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMandziuk R, Nawra P., Ossowska J. (2016), Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 1(79).pl_PL
dc.referencesOstrowska E (2002), Ryzyko projektów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRóżański J. (2006), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Wyd. Difin.pl_PL
dc.subject.mscC33
dc.subject.mscD22
dc.subject.mscH25
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe