Show simple item record

dc.contributor.authorMariański, Janusz
dc.contributor.editorWalczak-Duraj, Danuta
dc.date.accessioned2022-01-24T13:51:19Z
dc.date.available2022-01-24T13:51:19Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMariański J., Świadomość moralna polskich maturzystów w latach 1994–2009, [w:] Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Walczak-Duraj D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 25-48, https://doi.org/10.18778/7525-488-4.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-488-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40480
dc.description.abstractThe issue of continuity and change of morality has always preoccupied sociologists. Lived morality, which functions in various social environments, comprises a broad spectrum of specific problems. The present paper will focus on a few overriding issues, for example: the Decalogue as a foundation of morality, the attitudes toward basic norms and values, criteria of moral good and evil, and on agencies conducive to solving conflicts and moral dilemmas. Moral changes in Polish society are marked in significant ways by the clash of two ethical norms: Catholic morality and liberal morality (in its various manifestations). The present study is based on empirical data gathered in 1994 and 2009 within the same schools and classes in five cities (Szprotawa, Puławy, Kraśnik, Dęblin, Gdańsk). Repeated surveys allow monitoring the dynamics of changes and ongoing social processes.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWalczak-Duraj D. (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmoral awarenesspl_PL
dc.subjecthigh school seniorspl_PL
dc.subjectdecaloguepl_PL
dc.subjectvaluepl_PL
dc.subjectnormspl_PL
dc.subjectcatholic moralitypl_PL
dc.subjectliberal moralitypl_PL
dc.titleŚwiadomość moralna polskich maturzystów w latach 1994–2009pl_PL
dc.title.alternativeMoral Awareness of High School Seniors from 1994–2009pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number25-48pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl_PL
dc.referencesBeck Ulrich, 2006, Zaczął się wyścig cywilizacji, „Dziennik”, nr 211.pl_PL
dc.referencesBerger L. Peter, 2007, Pytania o wiarę. Sceptyczna zachęta do chrześcijaństwa, Tł. Jerzy Łoziński, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBocheński Józef, 1995, Dzieła zebrane. Etyka, Wydawnictwo PHILED, Kraków.pl_PL
dc.referencesBoguszewski Rafał, 2009, Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian, Komunikat z badań CBOS-u BS/40, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDyczewski Leon, 2007, Rodzina i jej miejsce w hierarchii wartości młodego pokolenia Europejczyków. Wyniki Badań socjologicznych, [w:] Julia Gorbaniuk (red.), Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesGärtner Christel, 2003, Egotaktiker mit spontanen Solidaritätsverpflichtungen? Zur Wahrnehmung jugendlicher Engagementbereitschaft in der Jugendforschung, [w:] Solidarität institutionalisieren. Arenen, Aufgaben und Akteure christlicher Sozialethik, Beiträge aus dem ,,Institut für Christliche Sozialwissenschaften”, Karl Gabriel zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Hermann-Josef Große Kracht. LIT Verlag, Münster.pl_PL
dc.referencesKiciński Krzysztof, 2008, Autonomia moralna – wartość epoki postautorytarnej (w świetle rozważań Stanisława Ossowskiego), [w:] J. Mariański, L. Smyczek (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo WAM. Kraków.pl_PL
dc.referencesLiberalny totalitaryzm, 2005, Rozmowa z Anną Pawełczyńską. Rozmawiał Wojciech Chmielewski, „Nowe Państwo”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMariański Janusz, 2009, Dylematy moralne młodzieży polskiej, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Wartości i postawy młodzieży polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPawełczyńska Anna, 2004, Głowy hydry. O przewrotności współczesnego zła, Wydawnictwo Test, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPodgórecki Adam, 1998, Socjologiczna teoria prawa, Tł. Łucja M. Kwaśniewska, Roland Smogór, Wydawnictwo INTERART-TAL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPodgórecki Adam, Kwaśniewski Jerzy, Łoś-Bobińska Maria, Kurczewski Jacek, 1968, Poczucia prawne i moralne społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPrzekroczyć próg nadziei, 1994, Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesStyk Józef, 2008, Wpływ wartości na wzory zachowań społecznych młodzieży, [w:] F. W. Wawro (red.), Młodzież w kulturze życia w kontekstach społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesSzahaj Andrzej, 2008, Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.pl_PL
dc.referencesSzlendak Tomasz, 2000, Rodzina, [w:] W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii, t. III, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwida-Ziemba Hanna, 2000, Obraz świata i bycia w świecie (z badań młodzieży licealnej), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZiółkowski Marek, 2006, Zmiany systemu wartości, [w:] Jacek Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-488-4.03
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe