Show simple item record

dc.contributor.authorKnapik, Wioletta
dc.contributor.editorWalczak-Duraj, Danuta
dc.date.accessioned2022-01-24T14:12:50Z
dc.date.available2022-01-24T14:12:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationKnapik W., Bioetyka a problem ryzyka, [w:] Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Walczak-Duraj D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 117-130, https://doi.org/10.18778/7525-488-4.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-488-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40485
dc.description.abstractThe bioethics appointing biomedical criteria indicates ways of the true development; this is not the activity directed against the freedom of scientific research, but the state the encouragement to the renewed reflection over methods and aims of individual research. The bioethics, as the knowledge domain is an interdisciplinary science; except voices of ethicists, moralists and doctors, takes into account also opinions of lawyers, sociologists, psychologists, educators and economists. The life of the contemporary society which Ulrich Beck called a society risks, is domineered by the objective and subjective sense of security. Thereby changes the value-system: the inequality is replaced an uncertainty. People often drives the motivation not aiming to attaining of something „good”, but wishes of the avoidance of something „bad”. Bioethical problems make the integral part of the widely understood social risk. On the basis chosen aspects of concerning ethical behaviours in reference to the human foetus was described the risk which undertake parents decisive themselves on the artificial insemination, taking advantage of services of surogat mothers, whether the risk of women who are the surogat mothers, as well as bioethical problems in gynaecologists’ work.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWalczak-Duraj D. (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbioethicspl_PL
dc.subjectsocial riskpl_PL
dc.titleBioetyka a problem ryzykapl_PL
dc.title.alternativeBioethics and The Problem of The Riskpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010pl_PL
dc.page.number117-130pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiepl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 2006, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Zygmunt, 2007, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesBeck Ulrich, 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeck Ulrich, Grande Edgar, 2009, Europa kosmopolityczna, SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBernard Jean, 1994, Od biologii do etyki, Nowe horyzonty wiedzy nowe obowiązki człowieka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChańska Weronika, 2010, Trudne związki prawa i bioetyki, [w:] W. Chańska, J. Hartman (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesDąmbska Maria, 1994, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] J. Bernard (red.), Od biologii do etyki. Nowe horyzonty wiedzy nowe obowiązki człowieka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia bioetyki, 2007, Muszla Andrzej (red.), Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.pl_PL
dc.referencesFukuyama Francis, 2005, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesGiddens Anthony, 2009, Europa w epoce globalnej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzymkowska Maja, 2009, Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesHartman Jan, 2010, Uwagi o Kodeksie Etyki Lekarskiej, [w:] W. Chańska, J. Hartman (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski Jan, 2006, Informatyka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁuków Paweł, 2008, Wstęp, [w:] B. Mepham (red.), Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMepham Ben, 2008, Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMuszla Andrzej, Rudziewicz Agnieszka, 2007, Bioetyka w szkole, Wydawnictwo Salwator, Kraków.pl_PL
dc.referencesSłownik Socjologii i Nauk Społecznych, 2008, Marshall Gordon (red.), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarczyk Roman, 1984, Prawa narodzin, życia i śmierci. Etyczne problemy współczesności, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.pl_PL
dc.referencesTurlej Elżbieta, 2008, Surogatka http://magazyn.kreatura.net/?c=117&a=1190pl_PL
dc.referencesUngar Sheldon, 2008, Panika moralna versus społeczeństwo ryzyka: konsekwencje zmian w sferze niepokojów społecznych, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesVaraut Jean-Marc, 1996, Możliwe, lecz zakazane. O powinnościach prawa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVirilio Paul, 2006, Bomba informacyjna, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referenceshttp://www.cywilizacyjne.choroby.biz/Zaburzenia+obsesyjno-kompulsywnepl_PL
dc.referenceshttp://www.nil.org.pl/xml/nil/wladze/str_zl/zjazd7/kelpl_PL
dc.referenceshttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-488-4.08
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe