Now showing items 8-11 of 11

  • Semiologia we francuskich badaniach literackich 

   Falicka, Krystyna (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  • The notion of lyrics and the category of genre on ancient and later theory of poetry 

   Michałowska, Teresa (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
   Pojęcie „,liryki'” było w starożytności niezależne od kategorii ,„rodzaju” poetyckiego. Koncepcja „trzech rodzajów” stworzona przez Platona, zreinterpretowana przez Arystotelesa, dotyczyła sfery językowej utworu. Rodzaje ...
  • Wert und Wertung des literarischen Werks 

   Bojtár, Endre (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
   Według powszechnego mniemania wartość dzieła literackiego konstytuuje się w ostatecznym jego przeżyciu jako naturalny efekt oddziaływania wszystkich składników utworu. Naszym zdaniem rzecz ma się przeciwnie: po zapoznaniu ...
  • Yehuda Arye Klausner (1910-1970) [nekrolog] 

   Skwarczyńska, Stefania (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)