Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Ireneusz
dc.date.accessioned2022-08-16T11:42:11Z
dc.date.available2022-08-16T11:42:11Z
dc.date.issued2022-08-16
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42776
dc.description.abstractThe subject of the article are the issues related to the use of simple language and its simplification, with particular emphasis on the project Language Relief, which is implemented by the National Revenue Administration together with the Ministry of Finance. The author critically evaluates the above “activities” and appeals to the “decision-makers” from the Ministry of Finance and the National Revenue Administration to withdraw as soon as possible from the infatuation with all kinds of linguistic novelties about the so-called simple language in the area of tax law, or more broadly, public finance.en
dc.description.abstractPrzedmiotem artykułu są zagadnienia związane ze stosowaniem prostego języka i jego upraszczaniem, ze szczególnym uwzględnieniem projektu „Ulga językowa”, który realizuje Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Ministerstwem Finansów. Autor krytycznie ocenia powyższe działania i apeluje do „decydentów” z Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów, aby jak najszybciej wycofali się z zauroczenia wszelakimi językowymi nowinkami na temat tzw. prostego języka w obszarze prawa podatkowego czy szerzej finansów publicznych.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKwartalnik Prawa Podatkowego;3pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectlanguage reliefen
dc.subjectplain languageen
dc.subject“customer”en
dc.subjectHead of the National Revenue Administrationen
dc.subjectMinister of Financeen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectofficer of the Customs and Fiscal Serviceen
dc.subjectulga językowapl
dc.subjectprosty językpl
dc.subject„klient”pl
dc.subjectSzef Krajowej Administracji Skarbowejpl
dc.subjectMinister Finansówpl
dc.subjectpracownikpl
dc.subjectfunkcjonariusz Służby Celno-Skarbowejpl
dc.titleMetafizyka w stosowaniu prostego języka przez Krajową Administrację Skarbową oraz Ministerstwo Finansówpl
dc.title.alternativeMetaphysics in the use of plain language by the National Revenue Administration and the Ministry of Financeen
dc.typeArticle
dc.page.number51-110
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzkipl
dc.identifier.eissn2658-0349
dc.referencesBank Zachodni WBK z przelewami natychmiastowymi od Blue Media, 2015, https://alebank.pl/bank-zachodni-wbk-z-przelewami-natychmiastowymi-od-blue-media/?id=54971&catid=357 (dostęp: 12.04.2022).pl
dc.referencesBartosiewicz A., Ocena rozporządzenia Ministra Finansów z 7.01.2022 r. i skutków wynikających z niego dla płatników, „Przegląd Podatkowy” 2022, nr 2.pl
dc.referencesBartosiewicz A., Szaraniec R., Opinia prawna w przedmiocie rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 – w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, 2022, https://kdrc.pl/aktualnosci/opinia-prawna-w-przedmiocie-rozporzadzenia-mf-z-7-stycznia-2022-w-sprawie-przedluzenia-terminow-poboru-i-przekazania-zaliczek-na-podatek-dochodowy/ (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesBounaoui S., Kolejna dymisja za Polski Ład. Renata Oszast odchodzi z Ministerstwa Finansów, 2022, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-polskilad/news-kolejna-dymisja-za-polski-lad-renata-oszast-odchodzi-z-minis,nId,5832250#crp_state=1 (dostęp: 22.04.2022).pl
dc.referencesBrzeziński B., O (nie)sprawiedliwym podatku dochodowym od osób fizycznych. Refleksje na marginesie książki Adama Mariańskiego „Niesprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych”, Warszawa 2021, ss. 406, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 4 [w druku].pl
dc.referencesBrzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.pl
dc.referencesBrzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017.pl
dc.referencesBrzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.pl
dc.referencesBrzeziński B., „Taxation. Philosophical perspectives”, Oxford 2018, ss. 288, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 4 [w druku].pl
dc.referencesBrzeziński B., Współczesne problemy organizacji i działania administracji podatkowej na świecie, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, nr 2.pl
dc.referencesBrzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.pl
dc.referencesBrzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2000, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, nr 1.pl
dc.referencesBrzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2006, nr 1.pl
dc.referencesBrzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2010, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2011, nr 1.pl
dc.referencesBrzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Poprawa efektywności polskiego systemu podatkowego w świetle zasad polityki podatkowej i tworzenia prawa, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2020, nr 6.pl
dc.referencesBusiness Insider, Mateusz Morawiecki, b.d., https://businessinsider.com.pl/mateusz-morawiecki (dostęp: 19.04.2022).pl
dc.referencesCo sądzicie o wdrażaniu KAS – cz. I, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27158 (dostęp: 30.04.2022).pl
dc.referencesCo sądzicie o wdrażaniu KAS – cz. II, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27157 (dostęp: 24.04.2022).pl
dc.referencesDeklaracja prostego języka, b.d., https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Deklaracja_prostego_jezyka.pdf/2269ad3f-0692-7fcd-9fc1-c3a9336aa2ed (dostęp: 9.04.2022).pl
dc.referencesDobre praktyki prostej komunikacji bankowej, 2021, https://zbp.pl/getmedia/74aaf8c3-6412-4350-a77a-128477fd4381/2-Dobre-praktyki-prostej-komunikacji-bankowej (dostęp: 15.04.2022).pl
dc.referencesDo Premiera – Służba Cywilna, 2020, https://celnicy.pl/threads/do-premiera-sluzba-cywilna.16913/ (dostęp: 3.04.2022).pl
dc.referencesFrączak P., Izdebski K., Kopińska G., Michałek W., Vetulani-Cęgiel A., Polski BezŁad Legislacyjny. Rządowy i parlamentarny proces legislacyjny w pierwszych dwóch latach IX kadencji (15 listopada 2019 – 15 listopada 2021). XIV raport Obywatelskiego Forum Legislacji, 2022, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Polski.BezLad.Legislacyjny_XIV.Raport.Obywatelskieg.Forum_.Legislacji.pdf (dostęp: 11.05.2022).pl
dc.referencesGodusławski B., Szara eminencja resortu finansów i współpracowniczka Morawieckiego pod lupą CBA, 2021, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8256394,ministerstwo-finansow-ustawa-antykorupcyjna-renata-oszast-cba.html (dostęp: 17.04.2022).pl
dc.referencesGomułowicz A., Oblicze polskiej dyktatury, „Nauka” 2018, nr 3.pl
dc.referencesGomułowicz A., Podatki a etyka, LEX/el. 2013.pl
dc.referencesGomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny, Warszawa 2003.pl
dc.referencesHalicki A., Służba w Służbie Celno-Skarbowej, Szczecin 2021.pl
dc.referencesHebal-Jezierska M., Wybrane problemy związane z wprowadzeniem prostego języka, „Oblicza Komunikacji” 2019, nr 11, https://wuwr.pl/okom/article/download/12786/11569/ (dostęp: 25.04.2022).pl
dc.referencesJabłońska-Bonca J., Prawo powielaczowe. Studium z teorii państwa i prawa, Gdańsk 1987.pl
dc.referencesJak oni teraz dadzą radę?, https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28063 (dostęp: 16.04.2022).pl
dc.referencesJędrzejewska K., Idzie nowe, czyli o… językotwórczej roli MF, „Dziennik Gazeta Prawna”, 3.03.2021, nr 42(5450).pl
dc.referencesKamiński A., Antek Cwaniak: książka o zuchach, Katowice 1932.pl
dc.referencesKamiński A., Książka Wodza Zuchów, Katowice 1933.pl
dc.referencesKancelaria Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, 2020, https://www.gov.pl/web/premier/mateusz-morawiecki (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesKAS uruchamia program „Klient w centrum uwagi”, https://www.pb.pl/kas-uruchamia-program-klient-w-centrum-uwagi-996883 (dostęp: 7.04.2022).pl
dc.referencesKolejna zmiana w Ministerstwie Finansów. Odeszła osoba bliska premierowi, 2022, https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/ministerstwo-finansow-zmiany-renata-oszast-odchodzi-katarzyna-szweda-nowa-dyrektor-generalna-ministerstwa-finansow-5599955 (dostęp: 23.04.2022).pl
dc.referencesKosińska R., Ruśkowski E., Woltanowski P., Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 6.pl
dc.referencesKościński: Najważniejsze jest niskie bezrobocie, „Dziennik Gazeta Prawna”, 5.11.2021, https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8285821,koscinski-niskie-bezrobocie.html (dostęp: 2.02.2022).pl
dc.referencesKrajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Warszawa 2018.pl
dc.referencesKrajowa Administracja Skarbowa, Prosty język w Ministerstwie Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, 2021, https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/id/10576301 (dostęp: 1.042022).pl
dc.referencesKryszkiewicz M., Bez zwięzłości nie ma komunikacji, „Dziennik Gazeta Prawna”, 5–7.10.2018, nr 194(4844).pl
dc.referencesKubicka-Żach K., Urzędniku, pisz pismo jasno, nie „z uwagi na procedurę”, 2019, https://www.prawo.pl/samorzad/jezyk-pism-urzedowych-niezrozumialy-dla-obywateli-mimo-staran,377294.html (dostęp: 26.04.2022).pl
dc.referencesKu zadowoleniu podatników…, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27622 (dostęp: 9.04.2022).pl
dc.referencesLeśniak G.J., Czy język prawniczy może być zrozumiały, „Radca Prawny” 2014, nr 145.pl
dc.referencesLiwo M.A., Demagogie legislacji państwa prawnego w okresie kryzysu tego państwa i ich konsekwencje, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 7–8.pl
dc.referencesMałecki J., Recenzja cz. II pt. Kontrola stosowania prawa podatkowego w Polsce, [w:] Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2006.pl
dc.referencesMastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.pl
dc.referencesMastalski R., Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Warszawa 2016.pl
dc.referencesMatłacz A., Dyrektorzy szczęścia wkraczają do firm, 2019, https://www.prawo.pl/kadry/chief-happiness-officer-happy-manager-czy-warto-tworzyc-takie,472842.html (dostęp: 22.04.2022).pl
dc.referencesMelezini A., Teszner K., Kontrola celno-skarbowa – wybrane aspekty ustrojowe i proceduralne, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, nr 3, https://doi.org/10.15290/bsp.2019.24.03.01pl
dc.referencesMikołajczyk D., Służba Celno-Skarbowa ma już za sobą falę odejść? Nadinsp. Rzeczkowska o sytuacji kadrowej formacji, 2022, https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/krajowa-administracja-skarbowa/sluzba-celno-skarbowa-ma-juz-za-soba-fale-odejsc-nadinsp-rzeczkowska-o-sytuacji-kadrowej-formacji?fbclid=IwAR2Oag5fSp0xtlxrj-VgxUED6F-l4W6Iz-FvAQlw_AHbMcWUlzMeZxF54Io (dostęp: 25.04.2022).pl
dc.referencesMikołajewska B., Ludzie Morawieckiego. Przyjaciele z Solidarności Walczącej na państwowym [UJAWNIAMY PŁACE], 2021, https://oko.press/morawiecki-spolki-solidarnosc-walczaca-wynagrodzenia/ (dostęp: 16.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, 7. edycja programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów zakończona!, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/7-edycja-programu-edukacyjnego-ministerstwa-finansow-zakonczona (dostęp: 6.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, 90 proc. emerytów i rencistów skorzysta na Polskim Ładzie, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/90-emerytow-i-rencistow-skorzysta-na-polskim-ladzie (dostęp: 18.05.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Badamy satysfakcję po wizycie w urzędzie skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/badamy-satysfakcje-po-wizycie-w-urzedzie-skarbowym (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/centralne-obchody-dnia-kas-2021 (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Curriculum Vitae – Tadeusz Kościński, 2020, https://www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/cv-koscinski.pdf (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Dyżury w Urzędach Skarbowych w zakresie Polskiego Ładu, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/dyzury-w-urzedach-skarbowych-w-zakresie-polskiego-ladu2 (dostęp: 14.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Działania MF i KAS w 2021 roku, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/dzialania-mf-i-kas-w-2021-roku (dostęp: 2.03.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Historyczna obniżka podatków już od 2022 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/historyczna-obnizka-podatkow-juz-od-2022-r-prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-podatkowa-czesc-polskiego-ladu (dostęp: 26.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Jesteśmy obecni na „IGF 2021” w Katowicach, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/jestesmy-obecni-na-igf-2021-w-katowicach (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Jeszcze bliższa współpraca między MF i SGH, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/jeszcze-blizsza-wspolpraca-miedzy-mf-i-sgh (dostęp: 6.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Kierownictwo, b.d., https://www.gov.pl/web/finanse/kierownictwo (dostęp: 12.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Korzystne zmiany w Polskim Ładzie – projekt Ustawy już gotowy, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/korzystne-zmiany-w-polskim-ladzie--projekt-ustawy-juz-gotowy (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/magdalena-rzeczkowska-nowym-ministrem-finansow (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, MF i KAS wspierają uczciwy biznes i walczą z przestępczością ekonomiczną, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/mf-i-kas-wspieraja-uczciwy-biznes-i-walcza-z-przestepczoscia-ekonomiczna (dostęp: 15.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Ministrowie finansów, 2019, https://www.gov.pl/web/finanse/ministrowie-finansow (dostęp: 7.03.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-usluga-w-e-urzedzie-skarbowym (dostęp: 23.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Nowoczesny, sprawiedliwy i konkurencyjny system podatkowy w Polsce, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/nowoczesny-sprawiedliwy-i-konkurencyjny-system-podatkowy-w-polsce (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Podatki. To się opłaca! Startuje 7. edycja programu edukacyjnego Finansoaktywni, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/podatki-to-sie-oplaca-startuje-7-edycja-programu-edukacyjnego-finansoaktywni (dostęp: 27.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Podatkowy Polski Ład w pigułce, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowy-polski-lad-w-pigulce (dostęp: 23.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Polski Ład – informacja dla księgowych, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/polski-lad--informacja-dla-ksiegowych (dostęp: 18.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/powstanie-uczelnia-ksztalcaca-kadry-resortu-finansow (dostęp: 2.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Program repatriacji kapitału do Polski, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/program-repatriacji-kapitalu-do-polski (dostęp: 5.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Prosty język. Wyzwania w komunikacji zdalnej. Ulga językowa, 25 marca 2021, https://power.wup-katowice.pl/file/download/691 (dostęp: 3.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Restart podatkowy w #PolskiŁad, https://www.gov.pl/web/finanse/restart-podatkowy-w-polskilad (dostęp: 3.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Ruszamy z e-TOLLem, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/ruszamy-z-e-tollem (dostęp: 4.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Status zwrotu – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/status-zwrotu--nowa-usluga-w-e-urzedzie-skarbowym (dostęp: 14.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Strategia KAS. Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021–2024, 2019, https://www.gov.pl/web/kas/strategia-kas (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Strategia MF. Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2021–2024, 2019, https://www.gov.pl/web/finanse/strategia-mf (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Tadeusz Kościński ministrem finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/tadeusz-koscinski-ministremfinansow (dostęp: 7.03.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, TAX FREE – nowa odsłona, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/tax-free--nowa-odslona (dostęp: 16.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Usługi dla pełnomocników w e-Urzędzie Skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/uslugi-dla-pelnomocnikow-w-e-urzedzie-skarbowym (dostęp: 15.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Wsparcie dla kredytobiorców, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-dla-kredytobiorcow (dostęp: 4.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Wspieramy podatników w czasie pandemii Covid-19, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/wspieramy-podatnikow-w-czasie-pandemii-covid-19 (dostęp: 12.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Zamówienie publiczne, b.d., https://www.gov.pl/web/finanse/zakup-badan-jakosciowych-klientow-i-audytow-tajemniczego-klienta-i-tajemniczego-dzwoniacego (dostęp: 8.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Zapraszamy na regionalne webinary dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/zapraszamy-na-regionalne-webinary-dotyczace-podatkowej-czesci-polskiego-ladu (dostęp: 22.04.2022).pl
dc.referencesMinisterstwo Finansów, Zmiany w Kierownictwie Ministerstwa Finansów, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-kierownictwie-ministerstwa-finansow3 (dostęp: 11.03.2022).pl
dc.referencesNowak I., 120 radców skarbowych jako „elita” Krajowej Administracji Skarbowej, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2021, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.007pl
dc.referencesNowak I., An officer employed as a revenue collector in the structure of the National Revenue Administration – critical remarks, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 3.pl
dc.referencesNowak I., Efektywność zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego w świetle ustawy o administracji podatkowej, [w:] Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, red. Ł.J. Pikuła, H. Kaczmarczyk, Toruń 2016.pl
dc.referencesNowak I., Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi wybrane, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.02.02pl
dc.referencesNowak I., Krajowa Administracja Skarbowa – reasumpcja, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.01.04pl
dc.referencesNowak I., Krajowa Administracja Skarbowa w świetle „standardów” stanowionego prawa oraz polityki kadrowo-płacowej – uwagi krytyczne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2021, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.008pl
dc.referencesNowak I., National Revenue Administration – current organizational and financial problems, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.010pl
dc.referencesNowak I., Podatki nazywane opłatami w imię maksymalizacji dochodów budżetowych – zarys problematyki, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2022, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.02.03pl
dc.referencesNowak I., „Polityczno-kadrowa” Krajowa Administracja Skarbowa, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2021, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.04.05pl
dc.referencesNowak I., Prawo podatkowe jako prawo publiczne w świetle jego odrębności jako gałęzi prawa – wybrane zagadnienia, [w:] Prawo – społeczeństwo – jednostka. Człowiek – najlepsza inwestycja, red. P. Ruczkowski, Kielce 2010.pl
dc.referencesNowak I., Radca skarbowy w świetle badań empirycznych, [w:] Wyzwania współczesnego prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Nykielowi w 70. rocznicę urodzin, red. A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Łódź 2022 [w druku].pl
dc.referencesNowak I., Rektyfikacja decyzji podatkowych i jej tryby, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2019, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2019.014pl
dc.referencesNowak I., Wezwania w świetle pomocy prawnej pomiędzy organami administracji podatkowej na gruncie art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 3, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.03.03pl
dc.referencesNowak I., Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych – aspekt proceduralny, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 4, https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.022pl
dc.referencesNowak I., Teszner K., Mikołajczyk J., Jednorazowe dofinansowanie przysługujące nauczycielom na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu w ramach pracy zdalnej – wybrane aspekty podatkowoprawne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2021, nr 3, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.017pl
dc.referencesNykiel W., Budżet a normy prawa podatkowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2021, t. 118.pl
dc.referencesNykiel W., Prawa podatnika a stanowienie prawa podatkowego – wybrane zagadnienia, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.04.01pl
dc.referencesNykiel W., Sęk M., Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika, Łódź 2022.pl
dc.referencesNykiel W., Sęk M., Projekt ustawy Karta Praw Podatnika z uzasadnieniem, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.01.07pl
dc.referencesOceń twórców KAS, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27131 (dostęp: 30.04.2022).pl
dc.referencesOko.press, Mateusz Morawiecki, b.d., https://oko.press/ludzie/mateusz-morawiecki/ (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesOrdynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, red. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, Gdańsk 2017.pl
dc.referencesPiekot T., Standard prostego języka w urzędzie (prezentacja), Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, b.d.pl
dc.referencesPiekot T., Zarzeczny G., Moroń E., Prosta polszczyzna w praktyce. Standaryzacja języka serwisu Obywatel.gov.pl, 2017, http://www.ppp.uni.wroc.pl/pliki/prosta_polszczyzna__w_praktyce_standaryzacja_jezyka_serwisu_obywatel_gov_pl.pdf (dostęp: 24.04.2022).pl
dc.referencesPiekot T., Zarzeczny G., Moroń E., Standard plain language w polskiej sferze publiczne, 2019, http://ppp.uni.wroc.pl/pliki/standard_plain_language_w_polskiej_sferze_publicznej.pdf (dostęp: 15.04.2022).pl
dc.referencesPietryga T., Stec A., Minister finansów Tadeusz Kościński: Żaden samorząd nie straci na „Polskim Ładzie”, 2021, https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art19212071-minister-finansow-tadeusz-koscinski-zaden-samorzad-nie-straci-na-polskim-ladzie (dostęp: 29.04.2022).pl
dc.referencesPisz, tak po prostu, 2019, https://www.sluzbacywilna.info.pl/aktualnosci/1731-pisz-tak-po-prostu (dostęp: 13.05.2022).pl
dc.referencesPodpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania uczelni kształcącej kadry resortu finansów, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=Efd8qgrNFcc (dostęp: 8.04.2022).pl
dc.referencesPokojska A., Stawiamy na automatyzację, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28.04.2022, nr 82(5744).pl
dc.referencesPortal Funduszy Europejskich, Prosto z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową, 2021, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/prosto-z-ministerstwem-finansow-i-krajowa-administracja-skarbowa/ (dostęp: 13.05.2022).pl
dc.referencesPoznaj szefową Ulgi językowej…, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28111 (dostęp: 30.04.2022).pl
dc.referencesPrus-Malinowska K., Bankowość mobilna, „Kariera w Finansach i Bankowości” 2015, nr 16, https://issuu.com/karierawfinansach/docs/kwfib_2015 (dostęp: 19.04.2022).pl
dc.referencesPrus-Malinowska K., Budowanie skutecznej platformy wymiany pomysłów, 2013, https://www.ican.pl/b/budowanie-skutecznej-platformy-wymiany-pomyslow/piASNdd3 (dostęp: 12.04.2022).pl
dc.referencesPrus-Malinowska K., Klient mobilny od narodzin do dojrzałości, b.d., https://docplayer.pl/2441695-Klient-mobilny-od-narodzin-do-dojrzalosci-katarzyna-prus-malinowska.html (dostęp: 17.04.2022).pl
dc.referencesRadwan A., Na szczytach władzy służba urzędnicza się nie przyjęła, 2022, https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8358511,sluzba-cywilna-urzednicy-plazek-wywiad-fachowcy-polityka.html (dostęp: 8.04.2022).pl
dc.referencesRadwan A., Przyszłoroczne podwyżki dla urzędników są całkiem przyzwoite [WYWIAD], 2021, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8289331,dobroslaw-dowiat-urbanski-sluzba-cywilna-urzednik-podwyzki-wywiad.html (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesRadwan A., Urząd to nie korporacja, „Dziennik Gazeta Prawna”, 24.11.2021, nr 227(5635).pl
dc.referencesRadwan A., Żadnego państwa nie stać na biedną administrację, ponieważ jej bieda generuje kłopoty, „Dziennik Gazeta Prawna”, 23.02.2022, nr 37(5699).pl
dc.referencesRuśkowski E., Główne problemy reformy administracji skarbowej (z uwzględnieniem projektów ustawy o KAS i ustawy wprowadzającej), [w:] Efektywna administracja skarbowa, t. 1, red. Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski, Warszawa 2007.pl
dc.referencesRuśkowski E., Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, Warszawa 2006.pl
dc.referencesRzeczkowska, szefowa KAS: Zbadaliśmy jak ocenia nas podatnik, 2021, https://biznes.interia.pl/podatki/news-rzeczkowska-szefowa-kas-zbadalismy-jak-ocenia-nas-podatnik,nId,5226850#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesSerwis Służby Cywilnej, Czwarte spotkanie zespołu, 2021, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/iv-spotkanie-zespolu-ds-promocji-prostego-jezyka-w-administracji-rzadowej (dostęp: 24.04.2022).pl
dc.referencesSerwis Służby Cywilnej, Prosty język w służbie cywilnej – Szef Służby Cywilnej podpisał zalecenie, 2020, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk-w-sluzbie-cywilnej---szef-sluzby-cywilnej-podpisal-zalecenie (dostęp: 10.04.2022).pl
dc.referencesSerwis Służby Cywilnej, Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku, 2022, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/szef-sluzby-cywilnej-zlozyl-sprawozdanie-za-2021-rok (dostęp: 18.04.2022).pl
dc.referencesSerwis Służby Cywilnej, Upraszczanie języka w Ministerstwie Finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/upraszczanie-jezyka-w-ministerstwie-finansow (dostęp: 12.04.2022).pl
dc.referencesSiwy S., Program „tajemniczy klient” to absurd, 2022, https://celnicy.pl/threads/program-tajemniczy-klient-to-absurd.17680/ (dostęp: 4.04.2022).pl
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, hasło: andragogika, b.d., https://sjp.pwn.pl/sjp/andragogika;2440218.html (dostęp: 12.04.2022).pl
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN, hasło: metafizyka, b.d., https://sjp.pwn.pl/slowniki/metafizyka.html (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesSłużba Cywilna, Upowszechnianie prostego języka. Zalecenie Szefa Służby Cywilnej, b.d., https://www.gov.pl/attachment/d3566d11-1823-42ee-9a17-6d860b1ad172 (dostęp: 23.04.2022).pl
dc.referencesSobczak K., Prof. Łętowska: Grząski grunt legislacyjny ułatwia manipulowanie prawem, 2022, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/preambula-zmienia-ustawe-wywiad-z-prof-ewa-letowska,514896.html (dostęp: 12.05.2022).pl
dc.referencesSpecjaliści z banków w MF..., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28113 (dostęp: 24.04.2022).pl
dc.referencesStanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady 25 listopada 2019 r., 2019, https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1861:stanowisko-rjp-w-sprawie-zenskich-form-nazw-zawodow-i-tytulow (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesStanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady 19 marca 2012 roku, 2012, https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:stanowisko-rady-jzyka-polskiego-w-sprawie-eskich-form-nazw-zawodow-i-tytuow (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesSzpieg z Krainy D(r)eszczowców wkrótce w KAS..., 2022, https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28050 (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesTadeusz Kościński o relacji urząd–mieszkaniec w inteligentnym mieście, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=aUrU4A6paPc (dostęp: 15.04.2022).pl
dc.referencesTeszner K., Organy podatkowe i quasi-podatkowe – problemy wynikające z wadliwej legislacji Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne, red. L. Etel, Białystok 2007.pl
dc.referencesTeszner K., The National Fiscal Administration – challenges and expectations, [w:] Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest, red. E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Białystok–Vilnius 2018, https://doi.org/10.15290/oolscprepi.2018.41pl
dc.referencesUryniuk J., Ciekawy transfer z BZ WBK. Katarzyna Prus-Malinowska odpowiada za rozwój sztucznej inteligencji w Ailleron, 2018, https://www.cashless.pl/4708-Katarzyna-Prus-Malinowska-z-BZWBK-do-Ailleron (dostęp: 11.04.2022).pl
dc.referencesUryniuk J., Kolejny bank ma swój internetowy kantor wymiany walut. Tym razem BZ WBK, 2017, https://www.cashless.pl/2910-kolejny-bank-ma-swoj-internetowy-kantor-wymiany-walut-tym-razem-bz-wbk (dostęp: 13.04.2022).pl
dc.referencesUstawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, red. L. Bielecki, A. Gorgol, Warszawa 2018.pl
dc.referencesUrząd Skarbowy w Dębicy, Wyróżniliśmy zasłużonych dla finansów publicznych, 2021, https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-debicy/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/7crQ/content/wyroznilismy-zasluzonych-dla-finansow-publicznych?redirect=https%3A%2F%2Fwww.podkarpackie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-debicy%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7crQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (dostęp: 11.04.2022).pl
dc.referencesUrząd Skarbowy w Tychach, Działania MF i KAS w 2021 roku, b.d., https://www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/Kx1w/content/dzialania-mf-i-kas-w-2021-roku?redirect=https%3A%2F%2Fwww.slaskie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-tychach%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Kx1w%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_Kx1w_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_Kx1w_keywords%3D%26_101_INSTANCE_Kx1w_delta%3D8%26_101_INSTANCE_Kx1w_cur%3D17%26_101_INSTANCE_Kx1w_andOperator%3Dtrue (dostęp: 9.04.2022).pl
dc.referencesWikipedia, Piątek z Pankracym, b.d., https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%85tek_z_Pankracym (dostęp: 16.04.2022).pl
dc.referencesWłoskowicz W., Nowomowa pseudometanaukowa? O języku polskiej polityku naukowej, „Poradnik Językowy” 2019, nr 10, https://doi.org/10.33896/PorJ.2019.10.3pl
dc.referencesWoltanowski T., Risks of Using „Language Relief” and Plain Language Principles in the Process of Applying Tax Law – Selected Issues, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2021, vol. 66, no. 2, https://doi.org/10.2478/slgr-2021-0013pl
dc.referencesWprost, Mateusz Morawiecki, b.d., https://www.wprost.pl/tematy/10126719/mateusz-morawiecki.html (dostęp: 11.04.2022).pl
dc.referencesWystąpienie ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i Szefa KAS Magdaleny Rzeczkowskiej, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=wQ9HlZjDVg0 (dostęp: 11.04.2022).pl
dc.referencesZandberg-Malec J., Prosty język w komunikacji prawniczej – okiem redaktora językowego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, vol. 28(1), https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.13pl
dc.referencesZimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.pl
dc.referencesZych R., Klient w centrum uwagi. Jak szefowie mogą budować pozytywne doświadczenie w zespołach obsługi, Warszawa 2016.pl
dc.contributor.authorEmailinowak@wpia.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.2022.03.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0