Show simple item record

dc.contributor.authorZawadka, Jan
dc.contributor.authorPietrzak-Zawadka, Joanna
dc.contributor.authorZiemińska, Sylwia
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2022-08-18T10:54:38Z
dc.date.available2022-08-18T10:54:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationZawadka J., Pietrzak-Zawadka J., Ziemińska S., Turystyczny wizerunek Polski w percepcji uczestników programu Erasmus+, [w:] Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19, M. Makowska-Iskierka, J. Wojciechowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 12, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-907-5.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-907-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42830
dc.description.abstractCelem opracowania jest ukazanie wizerunku turystycznego Polski w percepcji studentów biorących udział w programie Erasmus+. Badaniem ankietowym objęto 140 respondentów. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków. Wśród najważniejszych wymienić można: głównym powodem wyboru Polski na kraj realizacji programu Erasmus+ były atrakcyjne ceny; zagraniczni studenci podczas pobytu w Polsce najczęściej wyjeżdżali w celach krajoznawczych, a podczas wyboru destynacji kierowali się obecnymi tam walorami turystycznymi. Wizerunek turystyczny Polski w percepcji studentów Erasmus+ był pozytywny i czuli się tu dobrze, o czym świadczy fakt, że prawie 95% z nich chciałoby ponownie odwiedzić ten kraj.pl_PL
dc.description.abstractThe study aims to present the tourist image of Poland as perceived by students participating in the Erasmus+ program. 140 respondents were included in the survey and the results of the research gave rise to the formulation of several conclusions. The most important, attractive prices, was the main reason for choosing Poland as a country on the Erasmus+ program. During their stay in Poland, foreign students most often undertook sightseeing trips, and when selecting a destination, they were guided by the tourist value of those locations. The tourist image of Poland as perceived by Erasmus+ students was positive, and they felt good here, as evidenced by the fact that almost 95% of them would like to revisit the country.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPercepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19;
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwizerunek turystycznypl_PL
dc.subjectprogram Erasmus+pl_PL
dc.titleTurystyczny wizerunek Polski w percepcji uczestników programu Erasmus+pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number89-100pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Białostockapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationabsolwentka kierunku turystyka i rekreacja prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-908-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteJan Zawadka, dr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, e-mail: jan_zawadka@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-1979-0607, dyscyplina: ekonomia i finanse. Zainteresowania: turystyka wiejska ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki, aktywność turystyczna, preferencje i zachowania turystyczne, turystyka osób starszych.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJoanna Pietrzak-Zawadka, dr inż., Politechnika Białostocka, adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, e-mail: j.pietrzak@ pb.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-2952-4102, dyscyplina: nauki leśne. Zainteresowania: ochrona przyrody, turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, edukacja leśna.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteSylwia Ziemińska, lic., absolwentka kierunku turystyka i rekreacja prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, e-mail: sylwia.zieminskaa@gmail. com. Zainteresowania: podróżowanie, programowanie oraz siatkówka.pl_PL
dc.referencesBeerli, A., Martin, J.D. (2004). Tourists’ characteristics and the perceived image of tourist destinations: A quantitative analysis – a case study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 25, 623–636.pl_PL
dc.referencesCorradi, S., Corradi, G. (1963). Educare all internazionalismo. I problemi della pedagogia, 2.pl_PL
dc.referencesĆwiklińska, J. (2012). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Część II – Relacje z otoczeniem. Warszawa: SGH.pl_PL
dc.referencesErasmus+ Przewodnik po programie 2019 – Wersja 2 (2019): 15/01/2019 (2019). Pobrane z: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf, s. 6 (20.10.2021).pl_PL
dc.referencesGadomski, W. (2021). W Europie krajem z najwyższym poziomem cen jest Szwajcaria, z najniższym Turcja. Pobrane z: https://alebank.pl/w-europie-krajem-z-najwyzszym-poziomem-cen-jest-szwajcaria-z-najnizszym-turcja/?id=374851&catid=25926 (28.10.2021).pl_PL
dc.referencesGartner, W.C. (1993). Image formation process. Journal of Travel and Tourism Marketing, 2 (2/3), 191–215.pl_PL
dc.referencesJenkins, O.H. (1999). Understanding and Measuring Tourist Destination Images. International Journal of Tourism Research, 1, 1–15.pl_PL
dc.referencesJenkins, O.H., McArthur, S. (1996). Marketing Protected Areas. Australian Parks and Recreation, 32 (4), 10–17.pl_PL
dc.referencesJohann, M. (2013). Kreowanie wizerunku Polski jako celu podróży turystycznych. Studia Europejskie, 2, 119–141.pl_PL
dc.referencesKomunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (2020). Pobrane z: https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/04/01/ljphbr/komunikat-wyniki-selekcji-ka103-2020.pdf (20.10.2021).pl_PL
dc.referencesKotler, P., Gertner, D. (2004). Country as brand, product and beyond: A place marketing and brand management perspective. W: N. Morgan, A. Pritchard, R. Pride (red.), Destination branding: Creating the unique destination proposition (s. 40–56). Oxford: Butterworth-Heinemann.pl_PL
dc.referencesKozak, A., Gózik, A., Trojanowska, A. (2006). Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika. Marketing i Rynek, 2, 21–25.pl_PL
dc.referencesKwiatosz, K. (red.) (2021). Oblicza Erasmusa+. Podsumowanie programu 2014–2020. Tom II. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.pl_PL
dc.referencesMacKay, K., Fesenmaier, D. (1997). Pictorial element of destination in image formation. Annals of Tourism Research, 24 (3), 537–565.pl_PL
dc.referencesManczak, I. (2012). Wizerunek miasta turystycznego oraz jego wymiar marketingowy. Economic and Regional Studies, 5 (1), 105–112.pl_PL
dc.referencesMarciszewska, B. (2010). Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 590 (52), 13–21.pl_PL
dc.referencesMercille, J. (2005). Media effects on image: The Case of Tibet. Annals of Tourism Research, 32, 1039–1055.pl_PL
dc.referencesOrfin, K., Sidorkiewicz, M. (2016). Rola wizerunku krajowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego. Studium przypadku na przykładzie Polski i Łotwy. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (35), 301–311.pl_PL
dc.referencesPercy, L. (2008). Strategic integrated. marketing communications. Oxford: Elsevier Inc.pl_PL
dc.referencesPrayag, G. (2009). Tourists’ evaluations of destination image, satisfaction, and future behavioral intentions – the case of Mauritius. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26, 836–853.pl_PL
dc.referencesProgram Erasmus już od 20 lat w Polsce! Pobrane z: www.perspektywy.pl/portal/index. php?option=com_content&view=article&id=3999:program-erasmus-juz-od-20-lat-w-polsce&catid=24&Itemid=119 (20.10.2021).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE. (2013). Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1288 (20.10.2021).pl_PL
dc.referencesSkibińska, B. (2012). Droga do Erasmusa. Erasmus w Polsce. Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.pl_PL
dc.referencesTapachai, N., Waryszak, R. (2000). An examination of the role of beneficial image in tourist destination selection. Journal of Travel Research, 39 (1), 37–44.pl_PL
dc.referencesTriunfo, M.P. (2020). Erasmus was born out of a disappointment: Sofia Corradi, from student to Mother Erasmus. Pobrane z: https://www.etnmagazine.eu/erasmus/erasmus-was-born-out-of-a-disappointment-sofia-corradi-from-student-to-mother-erasmus/ (20.10.2021).pl_PL
dc.referencesZalech, M. (2007). Wizerunek miasta (miejsca) jako czynnik rozwoju turystyki. W: M. Żabka, R. Kowalski (red.), Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce (s. 402–415). Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.pl_PL
dc.referenceswww.erasmusplus.org.pl (20.10.2021).pl_PL
dc.referenceswww.etnmagazine.eu/erasmus/erasmus-was-born-out-of-a-disappointment-sofia-corradi-from-student-to-mother-erasmus (20.10.2021).pl_PL
dc.referenceswww.sofiacorradi.eu/erasmus_ingl_web.pdf (20.10.2021).pl_PL
dc.contributor.authorEmailjan_zawadka@sggw.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailj.pietrzak@pb.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailsylwia.zieminskaa@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-907-5.05
dc.relation.volume12pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe