Show simple item record

dc.contributor.authorŁuć, Bartłomiej
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2022-08-19T06:06:17Z
dc.date.available2022-08-19T06:06:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationŁuć B., Groundspotting w przestrzeni turystycznej Łodzi, [w:] Percepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19, M. Makowska-Iskierka, J. Wojciechowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 12, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-907-5.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-907-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42834
dc.description.abstractW ciągu kilku ostatnich lat widoczny jest wzrost popularności turystyki sportowej. Wśród jej typów wyróżniana jest fanoturystyka, tzn. turystyka kibiców związana z odwiedzaniem atrakcji turystycznych łączonych ze sportem. Jedną z jej form jest groundspotting odnoszący się do zwiedzania stadionów poza czasem rozgrywania meczów i organizowania innych wydarzeń sportowych. Groundspotting funkcjonuje także w przestrzeni turystycznej Łodzi. W niniejszym artykule autor przeanalizował, jak groundspotting oddziałuje na turystykę sportową w Łodzi. Metody badawcze, jakimi się posłużył, to kwerenda literatury i materiałów źródłowych opracowanych przez pracowników obiektów sportowych i muzeów tematycznie związanych ze sportem. Ponadto autor przeprowadził również inwentaryzację terenową łódzkich obiektów, w których potencjalnie występuje zjawisko groundspottingu. Przeprowadzone badania wykazały, że groundspotting w przestrzeni turystycznej Łodzi funkcjonuje, jednak ma niewielkie znaczenie i perspektywy jego rozwoju nie są optymistyczne.pl_PL
dc.description.abstractIn the last few years, an increase in the popularity of sports tourism has been noticeable. Among its types, fan tourism is distinguished, i.e. related to visiting sports-related tourist attractions and one of its forms is ‘groundspotting’ which refers to visiting stadiums outside of match times or other organized sporting events. Groundspotting also functions in the tourist space of Łódź. In this article, the author has analyzed how groundspotting affects sports tourism in Łódź. The research methods he used were an investigation of the literature and source materials developed by sports facilities and museums thematically related to sport. The conducted research has shown that groundspotting is found in the tourist space of Łódź, however it is of little importance and the prospects for its development are not optimistic.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPercepcja turystyki w przestrzeni i w czasie pandemii COVID-19;
dc.relation.ispartofseriesWarsztaty z Geografii Turyzmu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgroundspottingpl_PL
dc.subjectturystyka sportowapl_PL
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectfanoturystykapl_PL
dc.titleGroundspotting w przestrzeni turystycznej Łodzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number137-157pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationdoktorant, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-908-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteBartłomiej Łuć, mgr, doktorant w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, słuchacz IV roku studiów doktoranckich nauk geograficznych, e-mail: bartlomiej.luc@ edu.uni.lodz.pl, https://orcid.org/0000-0003-0798-675X, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i geografia przestrzenna. Zainteresowania: podróże (w szczególności chodzenie po górach), sport, historia.pl_PL
dc.referencesBanio, A., Omorczyk, A. (2018). Turystyka olimpijska. Zarys problematyki. Turystyka kulturowa w badaniach interdyscyplinarnych II, 7, 90–101.pl_PL
dc.referencesBerbeka, J. (2013). Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej. Turystyka Miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, 147, 9–20.pl_PL
dc.referencesBończak, B. (2013). Aktywne formy turystyki – problemy terminologiczne. W: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, 4, (s. 49–62). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, http://dx.doi.org/10.18778/7525-925-4.05pl_PL
dc.referencesBrumm, K. (2012). Fanoturystyka – kibice sportowi w pozytywnym świetle. Poznań: Wydawnictwo K&A K.M.A. Karasik.pl_PL
dc.referencesGibson, H.J. (1998). Active sport tourism: who participates? Leisure Studies, 17, 155–170. https://doi.org/10.1080/026143698375213pl_PL
dc.referencesIlnicki, D., Pstrocka-Rak, M., Gruszka, I. (2016). Turystyka sportowa – głos w dyskusji. Turyzm, 26 (1), 97–99, https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.13pl_PL
dc.referencesKazimierczak, M., Malchrowicz-Mośko, E. (2013). Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe. Folia Turistica, 28, 67–90.pl_PL
dc.referencesLodz.travel (2021). Pobrane z: https://lodz.travel/ (20.10.2021).pl_PL
dc.referencesŁuć, B. (2021). Large sports and recreation facilities in the tourism space of Łódź. Studia Periegetica, 33, 1, 25–39. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.8876pl_PL
dc.referencesMakis.pl (2021, 2022). Pobrane z: www.makis.pl (19.10.2021, 13.03.2022).pl_PL
dc.referencesMalchrowicz-Mośko, E. (2015). Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej. Turystyka Kulturowa, 8, 57–74.pl_PL
dc.referencesMiossec, J.M. (1976). Éléments pour une théorie de l’espace touristique. Les cahiers du tourisme 36 [BB1], 41–48.pl_PL
dc.referencesMokras-Grabowska, J. (2015). Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (s. 11–25). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.pl_PL
dc.referencesMosir.lodz.pl (2022). Pobrane z: www.mosir.lodz.pl (13.03.2022).pl_PL
dc.referencesMuzeo.pl (2021). Pobrane z: www.muzeo.pl (29.10.2021).pl_PL
dc.referencesMuzeum.widzew.com (2021). Pobrane z: www.muzeum.widzew.com (19.10.2021).pl_PL
dc.referencesStandevan, J. (1998). Sport tourism: Joint marketing – a starting point for beneficial synergies. Journal of Vacation Marketing, 4, 39–51.pl_PL
dc.referencesStasiak, A. (2013). Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń. Turyzm, 23 (2), 65–74. https://doi.org/10.2478/tour-2013-0012pl_PL
dc.referencesStasiak, A., Włodarczyk, B. (2015). Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (s. 39–51). Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna − istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesZajadacz, A. (2016). Turystyka sportowa – próba zdefiniowania pojęcia. Turyzm, 26 (1), 103–105. https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.17pl_PL
dc.referencesZauhar, J. (2003). Historical perspectives of sport tourism. W: S. Hudson (red.), Sport and adventure tourism (s. 27). Binghampton/USA: The Haworth Hospitality Press.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbartlomiej.luc@edu.uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-907-5.08
dc.relation.volume12pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe