Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica istnieje od 1981 roku jako rocznik, od 2017 jako półrocznik. W nowej postaci, jako Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica, ukazuje się począwszy od numeru 27(1) z 2015 roku.
Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica to pismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii praktycznej, filozofii kultury i szeroko pojętej aksjologii. Służyć ma ono pogłębionej filozoficznej refleksji nad problemami współczesnego życia społecznego i kształtem przestrzeni publicznej. Publikuje teksty dotyczące badań nad etycznymi, estetycznymi, a także prawnymi i politycznymi aspektami współczesnych praktyk społecznych i kulturowych.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica
ISSN: 0208-6107
e-ISSN: 2353-9631
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2015 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

News

Informujemy, że od 2015 roku czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophia uległo przekształceniu i przestało się ukazywać w dotychczasowej postaci i pod dotychczasowym tytułem. Redakcja Folia pragnie złożyć podziękowania Radzie Naukowej, wszystkim Autorom, którzy publikowali w naszym czasopiśmie, oraz Recenzentom. W nowej postaci, jako „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica” ukazuje się począwszy od numeru 27(1) z 2015 roku.

Collections in this community

Recent Submissions

View more