Show simple item record

dc.contributor.authorGibasiewicz, Dariusz
dc.date.accessioned2022-12-01T10:54:45Z
dc.date.available2022-12-01T10:54:45Z
dc.date.issued2022-11-29
dc.identifier.issn1509-877X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44469
dc.description.abstractThe article concerns the liability of members of the management board of companies for tax arrears of company. It presents how these provisions are interpreted and applied by tax authorities and administrative courts in specific cases. It also analyses mistakes made in such proceedings and violations of the rights of management board members as entities jointly and severally liable with companies for the tax arrears. At the same time, the correct model of adjudicating the liability of management board members for such arrears is described, taking into account the principle of trust in tax authorities.en
dc.description.abstractArtykuł dotyczy odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe. Przedstawiono w nim sposób interpretacji i stosowania tych przepisów przez organy podatkowe i sądy administracyjne w konkretnych sprawach. Dokonano także analizy błędów popełnianych w tego typu postępowaniach oraz naruszeń praw członków zarządu jako podmiotów solidarnie odpowiedzialnych ze spółkami za ich zaległości podatkowe. Jednocześnie opisano prawidłowy model orzekania odpowiedzialności członków zarządu za takie zaległości, z uwzględnieniem zasady zaufania do organów podatkowych.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesKwartalnik Prawa Podatkowego;4pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjecttax liabilityen
dc.subjectcompanyen
dc.subjecttax arrearsen
dc.subjectmember of the management boarden
dc.subjectjoint and severe liabilityen
dc.subjectprinciple of credibility for tax authoritiesen
dc.subjectodpowiedzialność za zaległości podatkowepl
dc.subjectspółki kapitałowepl
dc.subjectzaległości podatkowepl
dc.subjectczłonkowie zarządupl
dc.subjectsolidarna odpowiedzialnośćpl
dc.subjectzasada zaufania do organów podatkowychpl
dc.titleOdpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za jej zaległości podatkowe w kontekście zasady zaufania do organów podatkowychpl
dc.title.alternativeThe liability of the member of the management board of company for company’s tax arrears in the light of the principle of credibility for tax authoritiesen
dc.typeArticle
dc.page.number161-192
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniepl
dc.identifier.eissn2658-0349
dc.referencesDziemaszkiewicz-Kwiecińska A., Majkowski W., Odpowiedzialność członków zarządu oraz likwidatorów za zaległości podatkowe likwidowanej spółki kapitałowej, „Przegląd Podatkowy” 2012, nr 12.pl
dc.referencesKoczur S., Odpowiedzialność osobista członków zarządu z tytułu niezapłaconych przez spółkę kapitałową należności publicznoprawnych, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 9.pl
dc.referencesLasiński-Sulecki K., Morawski W., Specyfika odpowiedzialności członków zarządu jako osób trzecich w cłach, akcyzie i VAT, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 1.pl
dc.referencesMarciniak S., Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych (art. 116 ordynacji podatkowej), „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 12.pl
dc.referencesOlesiak J., Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe jako ciężar publiczny w świetle zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.pl
dc.referencesOlesińska A., Prejs E., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe po nowelizacji ordynacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 3.pl
dc.referencesOplustil K., Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz odpowiedzialność za jego niezłożenie w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego, cz. I, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 2.pl
dc.referencesOsajda K., Uwagi o pojęciu niewypłacalności w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016, nr 1.pl
dc.referencesRusek J., Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we „właściwym terminie” jako przesłanka wyłączająca odpowiedzialność członka zarządu spółki za jej zaległości podatkowe, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 5.pl
dc.referencesSadocha S., Praktyczne aspekty funkcjonowania zasady zaufania w prawie podatkowym, „Kwartalnik Doradca Podatkowy” 2021, nr 3.pl
dc.referencesSeweryn J.S., Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 12.pl
dc.referencesZarzycki A., Przesłanka „winy” członka zarządu w art. 116 § 1 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej, „Glosa” 2017, nr 3.pl
dc.contributor.authorEmaildariusz.gibasiewicz@uwm.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1509-877X.2022.04.06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0