Show simple item record

dc.contributor.authorWróblewski, Wiktor
dc.contributor.authorZasina, Jakub
dc.contributor.editorBoryczka, Ewa M.
dc.date.accessioned2022-12-07T16:09:17Z
dc.date.available2022-12-07T16:09:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationWróblewski W., Zasina J., Urbanistyka współczesna. Wybrane nurty oraz przykłady ich realizacji, [w:] Ewa M. Boryczka (red.), Przekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-973-0.1pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44504
dc.description.abstractWspółczesne oblicze urbanistyki, które ma swoje źródła w krytyce zjawisk obserwowanych w miastach od przełomu lat 50. i 60. XX wieku, jest niejednorodne. W praktyce zawodowej oraz w dyskusjach akademickich zazębiają lub ścierają się ze sobą różne podejścia do projektowania urbanistycznego. W konsekwencji, struktury przestrzenne miast są w tym samym czasie uzupełniane realizacjami urbanistycznymi wychodzącymi z nurtów o różnych założeniach i metodykach. Wydaje się jednak, że w literaturze przedmiotu brakuje stosownego przeglądu i klasyfikacji tych nurtów. Celem rozdziału jest zatem przedstawienie, porównanie i sklasyfikowanie wybranych nurtów urbanistyki, które wyłoniły się i zostały upowszechnione w ostatnich dekadach po obu stronach Północnego Atlantyku. Uwaga skierowana jest w szczególności na nowy urbanizm, urbanizm krajobrazowy oraz urbanizm „zrób to sam”. Rozdział wyjaśnia źródła, które stały za zarysowaniem się wskazanych nurtów. Przedstawia ich najważniejsze założenia, a także ilustruje je przykładami zrealizowanych projektów urbanistycznych. Przeprowadzona analiza doprowadziła do identyfikacji dwóch kluczowych osi rozgraniczających nurty urbanistyki współczesnej pod względem doktrynalnym i metodycznym. Pierwsza z tych osi to STRUKTURA vs PROCES, pozwalająca odróżnić efekty zorientowane na stworzenie nowej formy lub uruchomienie nowych działań w miastach. Druga oś to TAKTYKA vs STRATEGIA, która pozwala odróżnić drobne, oddolne interwencje urbanistyczne od wielkich inwestycji realizowanych odgórnie. Rozdział kończy się wskazaniem, iż przyszłe oblicze urbanistyki będzie zmierzało w kierunku synkretycznego łączenia założeń i metod różnych nurtów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzekształcenia współczesnych miast. Nurty i instrumenty;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecturbanistykapl_PL
dc.subjecturbanizm krajobrazowypl_PL
dc.subjecturbanizm taktycznypl_PL
dc.subjecturbanizm eksperymentalnypl_PL
dc.subjectmiastopl_PL
dc.titleUrbanistyka współczesna. Wybrane nurty oraz przykłady ich realizacjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number11-42pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistykipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Gospodarki Przestrzennejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-973-0
dc.referencesBerger, A. (2006). Drosscape. W: C. Waldheim (ed.), The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, 197–218.pl_PL
dc.referencesBragaglia, F. & Rossignolo, C. (2021). Temporary Urbanism As a New Policy Strategy: A Contemporary Panacea or a Trojan Horse? „International Planning Studies”, 26(4), 370–386.pl_PL
dc.referencesBruszewski, A. (1982). XIV Kongres Międzynarodowej Unii Architektów (UIA) w Warszawie. „Ochrona Zabytków”, 35/1–2(136–137), 130–131.pl_PL
dc.referencesCerteau de, M. (1984). The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press.pl_PL
dc.referencesComitato Parco Dora (b.d.). Il parco. http://www.comune.torino.it/comitatoparcodora/parco/index.shtml (dostęp: 23.04.2019).pl_PL
dc.referencesCongress for the New Urbanism (2000). The Charter of the New Urbanism. „Bulletin of Science, Technology & Society”, 20(4), 339–341.pl_PL
dc.referencesCorner, J. (2006). Terra Fluxus. W: C. Waldheim (ed.), The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, 21–34.pl_PL
dc.referencesCrowley, D. (2018). Modernizm realny około 1981. W: D. Jędruch, M. Karpiska & D. Leśniak-Rychlak (red.), Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918–1981. Tom 2: Eseje. Warszawa: Instytut Architektury.pl_PL
dc.referencesDuany, A. (2011). Garden Cities: Theory & Practice of Agrarian Urbanism. London: The Prince’s Foundation for the Built Environment.pl_PL
dc.referencesDuany, A. & Talen, E. (2002). Transect Planning. „Journal of the American Planning Association”, 68(3), 245–266.pl_PL
dc.referencesDuany, A. & Talen, E. (2013). Landscape Urbanism and Its Discontents. Gabriola Island: New Society Publishers.pl_PL
dc.referencesDuany, A., Plater-Zyberk, W. & Speck, J. (2000). Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream. Berkeley: North Point Press.pl_PL
dc.referencesDuany, A., Speck, J. & Lydon, M. (2004). The Smart Growth Manual. New York: McGraw-Hill Education.pl_PL
dc.referencesEpstein, J. (2014). Wprowadzenie. W: J. Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 7–15.pl_PL
dc.referencesEuropejska Rada Urbanistów (2003). Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku. Lizbona: Europejska Rada Urbanistów.pl_PL
dc.referencesFilip, A.J. (2014). Rewitalizacja w rękach obywateli – korzyści i zagrożenia. Studium przypadku nowojorskiego parku High Line. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 59(4), 37–50.pl_PL
dc.referencesFinn, D. (2014). DIY Urbanism: Implications for Cities. „Journal of Urbanism”, 7(4), 381–398.pl_PL
dc.referencesGehl, J. & Svarre, B. (2013). How to Study Public Life. Washington: Island Press & Center for Resource Economics.pl_PL
dc.referencesHanzl, M. (2010). Grupa Pewnych Osób. https://kulturaenter.pl/article/grupa-pewnych-osob/ (dostęp: 28.07.2022).pl_PL
dc.referencesHeins, M. (2015). Finding Common Ground Between New Urbanism and Landscape Urbanism. „Journal of Urban Design”, 20(3), 293–302.pl_PL
dc.referencesHesson, R. (2020). Paternoster Square, London, England, UK. A second go at an important urban precinct 1956–2003. 11.05.2020. https://www.northernarchitecture.us/urban-design-3/paternoster-square-london-england-uk-a-second-go-at-an-important-urban-precinct-19562003.html (dostęp: 5.08.2020).pl_PL
dc.referencesJeleński, T. (2010). Urbanistyka i gospodarka przestrzenna. W: T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira, 235–264.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz, A., Sokołowicz, M.E. & Zasina, J. (2016). Zrozumieć fenomen miasta. W: A. Nowakowska (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 19–28.pl_PL
dc.referencesJędrzejak, A. & Nowakowska, K. (2012). High Line. Rewelacyjna pokolejowa rewolucja? W: M. Feltynowski, B. Niepiekło, E. Kina & A.W. Tomaszewska (red.), Po kolei. Miejsca, wyzwania, inspiracje. Łódź: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 129–138.pl_PL
dc.referencesKrier, L. (2011). Architektura wspólnoty. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesKullmann, K. (2015). Grounding Landscape Urbanism and New Urbanism. „Journal of Urban Design”, 20(3), 311–313.pl_PL
dc.referencesLe Corbusier (2012). W stronę architektury. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.pl_PL
dc.referencesLe Corbusier (2017). Karta Ateńska. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.pl_PL
dc.referencesLydon, M., Bartman, D., Garcia, T., Preston, R. & Woudstra, R. (2012). Tactical Urbanism: Short-Term Action, Long-Term Change. Volume 2. Miami–New York: The Street Plans Collaborative.pl_PL
dc.referencesLyster, C. (2006). Landscapes of Exchange: Re-articulating Site. W: C. Waldheim (ed.), The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, 219–238.pl_PL
dc.referencesMajer, A. (2014). Odrodzenie miast. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego & Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesMalisz, B. (1980). Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. Warszawa: Arkady.pl_PL
dc.referencesMiessen, M. (2013). Koszmar partycypacji. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Kongres Architektów i Techników Zabytków (1964). Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych. Wenecja: Międzynarodowy Kongres Architektów i Techników Zabytków.pl_PL
dc.referencesMould, O. (2014). Tactical Urbanism: The New Vernacular of the Creative City. „Geography Compass”, 8(8), 529–539.pl_PL
dc.referencesMoughtin, J.C. (1992). Urbanism in Britain. „Town Planning Review”, 63(1), 29–46.pl_PL
dc.referencesO’Reilly, T. (2014). Lean Urbanism. 14.03.2014. http://www.forbes.com/sites/oreillymedia/2014/03/14/lean-urbanism/ (dostęp: 15.02.2018).pl_PL
dc.referencesPonzini, D. & Santangelo, M. (2018). Spatial Strategies through Land-use Plans, Urban Projects and Metropolitan Visions: Twenty-five Years of Planning in Turin. „Town Planning Review”, 89(3), 259–282.pl_PL
dc.referencesPower, A., Plöger, J. & Winkler, A. (2010). Phoenix Cities: The Fall and Rise of Great Industrial Cities. Bristol: Policy Press.pl_PL
dc.referencesRogatka, K. (2019). Rewitalizacja i gentryfikacja w wymiarze społecznym. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.pl_PL
dc.referencesRybczynski, W. (1996). City Life. New York: Touchstone.pl_PL
dc.referencesSadik-Khan, J. & Solomonow, S. (2017). Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi. Kraków: Wysoki Zamek.pl_PL
dc.referencesShane, G. (2006). The Emergence of Landscape Urbanism. W: C. Waldheim (ed.), The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, 55–68.pl_PL
dc.referencesSteuteville, R. (2010). Waldheim/Duany Dialogue CNU 19. 6.12.2010. www.cnu.org/publicsquare/waldheimduany-dialogue-cnu-19 (dostęp: 10.03.2015).pl_PL
dc.referencesSolarek, K. (2011). Współczesne koncepcje rozwoju miasta. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 56(4), 51–71.pl_PL
dc.referencesStorm, W. (2016). Public Space in the Making: A Rotterdam Experiment. „Streetnotes”, 25, 379–389.pl_PL
dc.referencesSzczerski, A. (2010). Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1939. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.pl_PL
dc.referencesTalen, E. (2015). Do-it-Yourself Urbanism: A History. „Journal of Planning History”, 14(2), 135–148.pl_PL
dc.referencesTillie, N., Aarts, M., Marijnissen, M. et al. (2012). Rotterdam: People Make the Inner City. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.pl_PL
dc.referencesWaldheim, C. (2002). Landscape Urbanism: A Genealogy. „PRAXIS”, 4, 10–17.pl_PL
dc.referencesWaldheim, C. (2006). Landscape as Urbanism. W: C. Waldheim (ed.), The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press, 35–54.pl_PL
dc.referencesWinkler, A. (2018). Jak znaleźć przestrzeń dla sytuacji? Utopie urbanistyczne Międzynarodówki Sytuacjonistycznej. 26.03.2018. https://autoportret.pl/artykuly/jak-znalezc-przestrzen-dla-sytuacji/ (dostęp: 28.07.2022).pl_PL
dc.referencesWróblewski, W. (2012). Urbanizm krajobrazowy, czyli co po kolei i po fabrykach. W: M. Feltynowski, B. Niepiekło, E. Kina & A.W. Tomaszewska (red.), Po kolei. Miejsca, wyzwania, inspiracje. Łódź: Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 139–156.pl_PL
dc.referencesWróblewski, W. (2016). Wykorzystanie narzędzi Nowego Urbanizmu w procesie powrotu Łodzi do centrum. „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, 168, 136–157.pl_PL
dc.referencesWróblewski, W. (2018). Tymczasowe zagospodarowanie pustek miejskich. W: M. Dankowska & B. Walczak (red.), Rewitalizacja miast – w kierunku integracji procesów, mechanizmów. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.pl_PL
dc.referencesWróblewski, W. (2022). Prototypowanie urbanistyczne a inne metody urbanistyki. „Builder”, 303(10), 29–31.pl_PL
dc.referencesZasina, J. (2012). Nie-typowe dziedzictwo. Nie-typowe dziedziczenie. Die Wohnung für das Existenzminimum w Berlinie i Łodzi. „Kwartał”, 14, 10–16.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-973-0.1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe