Show simple item record

dc.contributor.authorKacprzak, Andrzej
dc.contributor.authorKostrzyńska, Małgorzata
dc.contributor.authorKuźma, Inga
dc.contributor.authorPiotrowska, Alicja
dc.contributor.authorPotoczna, Małgorzata
dc.contributor.authorWojtczak, Monika
dc.date.accessioned2022-12-08T15:19:39Z
dc.date.available2022-12-08T15:19:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKacprzak A., Kostrzyńska M., Kuźma I. B., Piotrowska A., Potoczna M., Wojtczak M., Dynamika procesów rewitalizacji na przykładzie Łódzkiego Centrum Wsparcia i Rozwoju. Szanse i ograniczenia realizacji, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8220-974-7pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/44598
dc.description.abstractW książce przedstawiono podejście interdyscyplinarne, łącząc różne perspektywy naukowe reprezentowane przez pedagogikę społeczną, socjologię i antropologię kulturową. Publikacja jest wynikiem badań prowadzonych na zamówienie Urzędu Miasta Łodzi. Projekt ten dotyczył modelowania nowo powstającej jednostki w Łodzi, mającej świadczyć usługi społeczne na obszarze poddawanym rewitalizacji. Założeniem zespołu badawczego było przyjrzenie się procesom rewitalizacyjnym oraz ich realizacji na przykładzie instytucji opisanej w publikacji. W książce znajdują się więc analizy i interpretacje materiałów po badaniach, w których uwzględnione zostały m.in. warunki przestrzenno-społeczne wpływające na projektowaną jednostkę, a także różnorodność jej przyszłych beneficjentów oraz innych aktorów społecznych. Autorzy podejmują też kwestię innowacyjności w polityce społecznej miasta.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectstudia miejskiepl_PL
dc.subjectusługi społecznepl_PL
dc.subjectsfera publicznapl_PL
dc.subjectCentrum Wsparcia i Rozwoju Społecznegopl_PL
dc.titleDynamika procesów rewitalizacji na przykładzie Łódzkiego Centrum Wsparcia i Rozwoju. Szanse i ograniczenia realizacjipl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number146pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacjipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-974-7
dc.referencesArnstein, S.R. (2012). Drabina partycypacji. W: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej (s. 13–40), J. Bożek (tłum.). Warszawa: Krytyka Polityczna.pl_PL
dc.referencesBarański, M., Chełstowska, M. (2013). Partnerstwo społeczne i tożsamość lokalna w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta i Orunii w Gdańsku. Problemy Rozwoju Miast, nr 10/2, s. 71–82.pl_PL
dc.referencesBunio-Mroczek, P. (2016). Wczesne rodzicielstwo – zagrożenie czy szansa? Nastoletni rodzice z łódzkich enklaw biedy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesBunio-Mroczek, P., Potoczna, M., Warzywoda-Kruszyńska, W. (2017). Poverty and Social Exclusion During and After Poland’s Transition to Capitalism. Four Generations of Women in a Post-Industrial City Tell Their Life Stories. Łódź–Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Jagiellonian University Press.pl_PL
dc.referencesDe Robertis, C., Pascal, H. (1997). Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami. Warszawa: Interart.pl_PL
dc.referencesFrąckiewicz, L. (2005). Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej. W: Wykluczenie społeczne (s. 11–26), L. Frąckiewicz (red.). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.pl_PL
dc.referencesFrątczak-Mueller, J. (2016). Działania pozorne w programowaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego. Zoon Politikon, nr 7, s. 257–278.pl_PL
dc.referencesFrysztacki, K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Scholar.pl_PL
dc.referencesGeertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 17–47.pl_PL
dc.referencesGolczyńska-Grondas, A. (2004). Mężczyźni z łódzkich enklaw biedy. Łódź: Absolwent.pl_PL
dc.referencesGolinowska, S., Broda-Wysocki, P. (2005). Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki (s. 17–54), S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska (red.). Warszawa: IPISS.pl_PL
dc.referencesGolinowska, S., Tarkowska, E., Topińska, I. (red.) (2005). Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Warszawa: IPISS.pl_PL
dc.referencesGrewiński, M. (2012). Ekspertyza „Ramowy model organizowania społeczności lokalnej/ środowiskowej pracy socjalnej jako usługa społeczna”. Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/Ramowy_model_OSL.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder, J. (2001). Łódzkie enklawy biedy – aspekt przestrzenny i dynamiczny. W: (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta (s. 47–64), W. Warzywoda-Kruszyńska (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder, J. (2002). Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder, J. (2005). Ekskluzja społeczna – aspekty teoretyczne i metodologiczne. W: Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań (s. 25–45), J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.). Toruń: Akapit.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder, J., Faliszek, K. (red.) (2005). Ekskluzja i inkluzja społeczna: diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder, J., Warzywoda-Kruszyńska, W. (1996). Feminizacja łódzkiej biedy? Polityka Społeczna, nr 8, s. 30–35.pl_PL
dc.referencesGrzeszczak, J. (2010). Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.pl_PL
dc.referencesGulczyńska, A., Granosik, M. (2017). Rewitalizacja w perspektywie społeczno-pedagogicznej. W: Pedagog społeczny. Teoria i praktyka działalności społecznej (s. 173–197), A. Żukiewicz (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesGuzik, R., Micek, G. (2009). Zarządzanie i organizacja procesów rewitalizacji. W: Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii (s. 54–60), R. Guzik (red.). Kraków: IRMiR.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło, A. (2007). Gentryfikacja miast. Problemy Rozwoju Miast, nr 4/3, s. 66–79.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło, A. (2010). Rewitalizacja miast w dokumentach strategicznych w Polsce. Odniesienie do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie (s. 11–28). W: O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane,K. Skalski (red.). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.pl_PL
dc.referencesJankowski, B. (2020). Ogrodowa. Imaginarium społeczne. Łódź: Wydawnictwo Jacek.pl_PL
dc.referencesKacperczyk, A. (2006). Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKaczmarek, S. (2019). Konkluzja. W: Demolowanie w kontekście teorii rewitalizacji miast (s. 271–279), S. Kaczmarek (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKamiński, A. (1974). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesKamiński, A. (1979). Pojęcie sił ludzkich. Biuletyn TWWP. Człowiek w Pracy i w Osiedlu, nr 5/85/XVII, s. 12.pl_PL
dc.referencesKantowicz, E. (2001). Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.pl_PL
dc.referencesKawula, S. (1996). Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1, s. 6–7.pl_PL
dc.referencesKawula, S. (2002). Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej. Olsztyn: Oficyna Wydawnicza „Kastalia”.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak, T., Łuczyńska, M. (1998). Wprowadzenie do pomocy społecznej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.pl_PL
dc.referencesKostrzyńska, M. (2010). W jaki sposób świat ‘obcych’ staje się światem ‘swoich’? Praca Socjalna, nr 4, s. 54–68.pl_PL
dc.referencesKostrzyńska, M., Wojtczak, M. (2019). Participatory Response to Needs of People Who Experience Homelessness: the Example of „Homeful – Homeless” Box Project. W: Participatory Social Work: Research, Practice, Education (s. 65–83), M. Granosik, A. Gulczyńska, M. Kostrzyńska, B. Littlechild (eds.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKozłowski, S., Wojnarowska, A. (2011). Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich: zagadnienia teoretyczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKrajewski, M., Skórzyńska, A. (red.) (2017). Diagnoza w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.pl_PL
dc.referencesKrasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski, M. (2017). Partycypacyjny model rewitalizacji i jego przeciwnicy. W: Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne (s. 15–32), D. Bazuń, M. Kwiatkowski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesLee, J.A.B. (2001). The Empowerment Approach to Social Work Practice. Building the Beloved Community. New York: Columbia University Press.pl_PL
dc.referencesLeszczyński, A. (2020). Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.pl_PL
dc.referencesLorens, P. (2010). Rewitalizacja miast: planowanie i realizacja. Gdańsk: Wydawnictwo Politechnika Gdańska.pl_PL
dc.referencesLutyński, J. (2018). Działania pozorne. Kultura i Społeczeństwo, nr 2, s. 239–250.pl_PL
dc.referencesMackintosh, M. (1991). Partnership: Issues of Policy and Negotiation. Local Economy, no. 3(7), s. 210–224.pl_PL
dc.referencesMalinowski, L., Orłowska, M. (red.) (1998). Praca socjalna służbą człowiekowi. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesMajer, A. (2012). Miasta w kryzysie, odnowie, odrodzeniu. W: Społeczny wymiar kryzysu (s. 91–108), B. Jałowiecki, S. Kapralski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Scholar.pl_PL
dc.referencesMajer, A. (2014). Odrodzenie miast. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesMarks-Krzykowska, M. (2021). Mieszkanki wsi wobec zarządzania gminą. Kultura Współczesna, nr 4(116), s. 75–89.pl_PL
dc.referencesMarynowicz-Hetka, E. (2007). Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesMatczak, P. (1996). Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY. W: Podmiotowość społeczności lokalnej, R. Cichocki (red.), Seria „Socjologia”, t. 35. Poznań: Wydawnictwo UAM. http://www.staff.amu.edu.pl/~matczak/images/spo%B3eczne%20uwarunkowania%20eliminacji%20syndromu%20nimby.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesMcCarthy, J. (1998). Reconstructing, Regeneration, and Re-imagining. The Case of Rotterdam. Cities, no. 15(5), s. 337–344.pl_PL
dc.referencesMcHoyle, B.S., Pinder, D.A., Husain, M.S. (red.) (1994). Revitalizing the Waterfront: International Dimension of Dockland Redevelopment. Chichester: John Wiley.pl_PL
dc.referencesMikołajewicz, W. (1995). Praca socjalna jako działanie wychowawcze. Warszawa: Wydawnictwo Interart.pl_PL
dc.referencesMiś, L. (2019). Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesMuzioł-Węcławowicz, A. (2009). Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe (s. 25–88), W. Jarczewski (red.). Kraków: IRMiR.pl_PL
dc.referencesNoworól, K. (2005). Uczestnictwo publiczne i konsultacje społeczne w lokalnych programach rewitalizacji. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1, s. 81–91.pl_PL
dc.referencesde Oliveira, F.B. et al. (2015). Leaderships in Urban Contexts of Diversity and Innovation: The Porto Maravilha Case. Brazilian Administration Review, vol. 12(3), s. 268–287.pl_PL
dc.referencesOrłowska, M. (2006). Stracone szanse – czas wolny dzieci z rodzin wykluczonych społecznie. Pedagogika Społeczna, nr 3, s. 89–100.pl_PL
dc.referencesPilch, T. (1995a). Metoda organizowania środowiska. W: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie (s. 265–272), I. Lepalczyk, T. Pilch (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesPilch, T. (1995b). Środowisko lokalne – struktura, funkcje, przemiany. W: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie (s. 155–173), I. Lepalczyk, T. Pilch (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesPotoczna, M., Warzywoda-Kruszyńska, W. (2009). Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesPrzywojska, J. (2017). Rewitalizacja miast. Aspekt społeczny. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesPszczołowski, T. (1979). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesRadlińska, H. (1935). Stosunek wychowawczy do środowiska społecznego. Warszawa: Nasza Księgarnia.pl_PL
dc.referencesRadlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna, t. 1. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.pl_PL
dc.referencesRadlińska, H. (1997). Postawa wychowawcy wobec środowiska społecznego. W: Radlińska (s. 156–193), W. Theiss (red.). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesRoberts, H., Sykes, H. (2008). Urban Regeneration. A Handbook. London: Sage Publ. Ltd.pl_PL
dc.referencesSkidmore, R.A., Thackeray, M.G. (1996). Wprowadzenie do pracy socjalnej, Biblioteka Pracownika Socjalnego. Warszawa: Interart.pl_PL
dc.referencesSkrzypczak, B., Grabowska, I. (2010). Wstęp. W: Od animacji do rewitalizacji społecznej. Dialog perspektyw i doświadczeń (s. 5–11), B. Skrzypczak (red.). Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.pl_PL
dc.referencesSobczak, M., Kozar, Ł. (2018). The Role of the Partnership in the Revitalisation Process. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 19, z. 3, cz. 3, „Zarządzanie procesem rewitalizacji”, s. 27–36.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg, R. (2009). Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce. Praca Socjalna, nr 1, s. 86–112.pl_PL
dc.referencesSzluz, B., Bozacka, M. (red.) (2017). Wybrane kategorie problemów społecznych. Wprowadzenie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.pl_PL
dc.referencesSzreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesSzukalski, P. (2012). Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.pl_PL
dc.referencesŚlebocka, M. (2021). Społeczny aspekt rewitalizacji – studium przypadku miasta Łodzi. Finanse i Prawo Finansowe, nr 2(30), s. 161–179.pl_PL
dc.referencesTheiss, W. (red.) (1997). Radlińska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl_PL
dc.referencesTrawkowska, D. (2007). Działania pozorne w pomocy społecznej – przypadek (i przypadłość) pracy socjalnej. Problemy Polityki Społecznej, nr 10, s. 131–149.pl_PL
dc.referencesTrawkowska, D. (2009). Działania pozorne w pomocy społecznej – przejawy – mechanizmy – skutki. Przegląd Socjologiczny, nr 58(1), s. 129–147.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając, D. (2004). Koncepcja „środowiska” w teorii pedagogiki społecznej Aleksandra Kamińskiego a idea „Lebenswelt”. W: Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości (s. 7–58), E. Marynowicz-Hetka, H. Kubicka, M. Granosik (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWalczak, W. (2010). Zarządzanie zmianami w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 243, s. 35–55.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, W. (2003). „Oswajanie” biedy w trzech pokoleniach łodzian. W: Polska, gospodarka, społeczeństwo. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesor Jolancie Kulpińskiej (s. 153–165), K. Doktór, K. Konecki, W. Warzywoda-Kruszyńska (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, W. (2012). Wprowadzenie. W: Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne (s. 5–9), W. Warzywoda-Kruszyńska (red.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, W. (red.) (1999). (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta. Łódź: Wydawnictwo Absolwent.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, W. (red.) (2001). Żyć i pracować w enklawach biedy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska, W., Jankowski, B. (2013). Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWiatr, M. (2015). Kategoria „środowisko” w badaniach nad rodziną w polskiej pedagogice społecznej – tradycja i nowe kierunki. Pedagogika Społeczna, r. XIV, nr 2(56), s. 101–110.pl_PL
dc.referencesWolcott, H.F. (2008). Ethnography: A Way of Seeing. Lanham, MD: AltaMira Press, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.pl_PL
dc.referencesXiberras, M. (2000). Les théories de l’exclusion. Paris: Armand Colin.pl_PL
dc.referencesZawada, A. (2009). Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych. Praca Socjalna, nr 3, s. 17–27.pl_PL
dc.referencesZiobrowski, Z. (2010). Wstęp. W: Modele rewitalizacji miast (s. 8), t. 10, K. Janas, W. Jarczewski, W. Wańkowicz (red.). Kraków: IRMiR.pl_PL
dc.referencesZiobrowski, Z., Domański, B. (2010). Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Podsumowanie projektu. Kraków: IRM.pl_PL
dc.referencesŻardecka-Nowak, M. (2008). Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Lubelskiego PAN, t. 3.pl_PL
dc.referencesGminny Program Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ (2020). Uchwała nr XXXIV/1122/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/files/public/PORTAL_REWITALIZACJA/dokumenty/Gminny_Program_Rewitalizacji_-_2020_r.__wersja_obowiazujaca_interaktywna_ pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesKrajowa Polityka Miejska 2023 (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.pte.pl/pliki/2/21/KrajowaPolitykaMiejska.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesNarodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, https://rpo.slaskie.pl/file/download/654 [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesOpis Przedmiotu Zamówienia „Usługa polegająca na opracowaniu modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych”. Załącznik nr 1 do OIWZ nr ref.: DOA-ZP-II.271.40.2018 (OPZ, 2018).pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju kraju 2020 (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, https://rpo2007–2013.slaskie.pl/zalaczniki/2014/01/17/1389965536.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju kraju na lata 2007–2015 (2006). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.fundusze.bydgoszcz.uw.gov.pl/wcfe.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/stories/pliki/strat/SRKRM.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (2016). Łódzki Obszar Metropolitalny, http://lom.lodz.pl/wp-content/uploads/Strategia-Rozwoju-%C5%81OM-2020-_-24.03.20161.pdf [dostęp 05.11.2021].pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju województwa łódzkiego 2020 (2020). Łódź: Zarząd Województwa Łódzkiego, https://rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/SRWL_2020.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesUchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XXXV/916/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ (GPR, 2016).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, poz. 873).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, poz. 593).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zamianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1583).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019, poz. 1818).pl_PL
dc.referencesZarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej tryb i warunki użyczania lokali użytkowych oraz innych nieruchomości organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, a także nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym (6257/VII/17).pl_PL
dc.referencesAnaliza zagrożeń dla procesu rewitalizacji. Raport (2016). http://centrumwiedzy.org/ wp-content/uploads/2016/03/PILOTA%C5%BB-%C5%81%C3%93D%C5%B9-J-RAPORT-KO%C5%83COWY-ZAGRO%C5%BBENIA-REWITALIZACJI.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesFormularz ofertowy CEIN UŁ i Centrum OPUS w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej, którego przedmiotem jest: Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych, nr ref.: DOA-ZP-II.271.40.2018.pl_PL
dc.referencesJak rewitalizować Łódź? Wnioski z działań partycypacyjnych (2014–15). Łódź: Fundacja Urban Forms, http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/02/Jak-Rewitalizowac%CC%81-%C5%81%C3%B3d%C5%BA-raport-ost-wrzesie%C5%84-2015.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesŁódź rewitalizuje. Analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji strefy wielkomiejskiej. Raport (2016). http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/03/PILOTA%C5%BB-%C5%81%C3%93D%C5%B9-J-RAPOR-KO%C5%83COWY-ZAGRO%C5%BBENIA-REWITALIZACJI.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesŁódź rewitalizuje. Model Programu Animacji Społecznej (PAS) od Animacji do Rewitalizacji. Raport (2016). http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/10/PILOTA%C5%BB-%C5%81%C3%93D%C5%B9-I-RAPORT-KO%C5%83COWY-PROGRAM-ANIMACJI-SPO%C5%81ECZNEJ.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesOgrodowski, J. (2017). Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji. http://tup.poznan.pl/uploads/DU/2017/artyku%C5%82_Partycypacja%20spo%C5%82eczna%20i%20partnerstwo%20w%20rewitalizacji%20(J.Ogrodowski).pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesRaport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (2018). https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/raport-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-zmiany-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-lodzi-id20751 [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesZestaw analiz i rekomendacji w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej pilotażowego obszaru rewitalizacji Łodzi. Raport końcowy z badania zrealizowanego przez EGO na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi (2014). http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/02/RAPORT-E-Analiza_Lodz_rewitalizacja_7_02.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesBuchan, E. (2017). 10 things to do in Lodz. https://www.independent.co.uk/travel/europe/lodz-things-to-do-what-see-attractions-poland-piotrkowska-dumplings-museum-of-cinematography-a7968521.html [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesBuchan, E. (2019). LODZ OF FUN The ‘Manchester of Poland’ Lodz is brimming with shops, street art and night life. https://www.thesun.co.uk/fabulous/8624165/the-manchester-of-poland-lodz-travel-guide [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesCraver, C., Tabery, J. (2015). Mechanisms in Science. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, E.N. Zalta (red.). Stanford: Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/entries/science-mechanisms [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesFrigg, R., Hartmann, S. (2018). Models in Science. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, E.N. Zalta (red.). Stanford: Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/models-science [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesGałecka-Burdziak, E. (2011). Ile w Polsce kosztuje bezdomność? Warszawa: Katedra Ekonomii i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b8ed2668–9772-4415-b5b5-f455948668b9/c/PPS-32-33-46.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesKontekst: rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi (2015). http://centrumwiedzy.org/lodzki-kontekst/rewitalizacja_centrum [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesMacdonald, K. (2019). Alternative city breaks: Łódź, Poland – discover its culture, food and nightlife. https://www.theguardian.com/travel/2019/jul/17/lodz-poland-city-break-culture-food-drink-nightlife [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesMarkiewicz, W. (2018). 57 nowych mieszkań tymczasowych dla najbardziej potrzebujących. https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/57-nowych-mieszkan-tymczasowych-dla-najbardziej-potrzebujacych-id17893/2018/1/26 [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesMOPS Łódź, https://mops.uml.lodz.pl/pomoc-spoleczna/pomoc-osobom-bezdomnym [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesSzarfenberg, R. (2010). Polityka społeczna i usługi społeczne. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psus.pdf [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesUrząd Miasta Łodzi (2018). http://archiwum.uml.lodz.pl/get.php?id=15534 [dostęp 02.08.2018].pl_PL
dc.referencesZespół Szkół Samochodowych w Łodzi (2014). https://www.zss-lodz.pl/pl/organizacja/o-szkole/historia-szkoly?contrast=highcontrast3 [dostęp 10.01.2022].pl_PL
dc.referencesCWRS_W1pl_PL
dc.referencesCWRS_W4pl_PL
dc.referencesCWRS_W6pl_PL
dc.referencesCWRS_W7pl_PL
dc.referencesCWRS_W8pl_PL
dc.referencesCWRS_W11pl_PL
dc.referencesCWRS_W12pl_PL
dc.referencesCWRS_W15pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-974-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe