Show simple item record

dc.contributor.authorJankowski, Łukasz
dc.contributor.authorUrbaniak, Bogusława
dc.contributor.editorKozar, Łukasz Jarosław
dc.contributor.editorMatuszewska-Kubicz, Agata
dc.date.accessioned2023-01-27T11:01:57Z
dc.date.available2023-01-27T11:01:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationJankowski Ł., Urbaniak B., Kompetencje pracownicze w firmach branży TSL wspierających działania proekologiczne, [w:] Branża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty, Ł. J. Kozar, A. Matuszewska-Kubicz (red.), WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8331-039-8.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8331-039-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/45630
dc.description.abstractFirmy z branży TSL powoli angażują się w działania proekologiczne. W ich ofertach pracy powinno znaleźć się nawiązanie do zielonych kompetencji. Na przykładzie 207 ofert pracy dla kierowcy i magazyniera zamieszczonych na portalach internetowych prześledzono rodzaj poszukiwanych kompetencji pracowniczych. Zauważono, że firmy nie są jeszcze gotowe, aby uznać działania proekologiczne za element przewagi konkurencyjnej, gdyż ich oferty pracy z reguły nie odwoływały się do zielonych kompetencji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBranża TSL wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzielone zarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectzielone kompetencjepl_PL
dc.subjectproekologiczna działalnośćpl_PL
dc.titleKompetencje pracownicze w firmach branży TSL wspierających działania proekologicznepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number43-57pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologicznypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Pracy i Polityki Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8331-040-4
dc.referencesBombiak E. (2020), Barriers to Implementing the Concept of Green Human Resource Management: The Case of Poland, „European Research Studies Journal”, XXIII(4), 66–81, http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1672pl_PL
dc.referencesChaudhary R. (2018), Can Green Human Resource Management Attract Young Talent? An Empirical Analysis, „Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship”, 6(3), 305–319, https://doi.org/10.1108/EBHRM-11-2017-0058pl_PL
dc.referencesChaudhary R. (2020), Green Human Resource Management and Employee Green Behavior: An Empirical Analysis, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, 27(2), 630–641, https://doi.org/10.1002/csr.1827pl_PL
dc.referencesChojnacka M. (2013), Społeczna odpowiedzialność jako globalna tendencja kreująca nowe postawy w sektorze TSL, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, 23, 9–23.pl_PL
dc.referencesCoelho M.P., Cesário F., Sabino A., Moreira A. (2022), Pro-Environmental Messages in Job Advertisements and the Intentions to Apply – The Mediating Role of Organizational Attractiveness, „Sustainability”, 14, 3014, https://doi.org/10.3390/su14053014pl_PL
dc.referencesFoster B., Muhammad Z., Yusliza M.Y., Faezah J.N., Johansyah M.D., Yong J.Y., ul-Haque A., Saputra J., Ramayah T., Fawehinmi O. (2022), Determinants of Pro-Environmental Behaviour in the Workplace, „Sustainability”, 14, 4420, https://doi.org/10.3390/su14084420pl_PL
dc.referencesMuszyńska W. (2021), Stosunek przedstawicieli pokolenia Y do inicjatyw z zakresu zielonego zarządzania zasobami ludzkimi, „Edukacja Ekonomistów i Menadżerów”, 60(2), 73–87, https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.5pl_PL
dc.referencesOng J.O., Riyanto S. (2020), Green Human Resource Management in Manufacturing Company, „Journal of Business and Management”, 22(4), 48–57, http://dx.doi.org/10.9790/487X-2204074857pl_PL
dc.referencesOnwezen M., Antonides G., Bartels J. (2013), The Norm Activation Model: An Exploration of the Functions of Anticipated Pride and Guilt in pro-Environmental Behavior, „Journal of Economic Psychology”, 39, 141–153, https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.07.005pl_PL
dc.referencesPham D.D.T., Paillé P. (2020), Green Recruitment and Selection: An Insight into Green Patterns, „International Journal of Manpower”, 41(3), 258–272, https://doi.org/10.1108/IJM-05-2018-0155pl_PL
dc.referencesRóżańska-Bińczyk I. (2022), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Z (C) wobec firm co do ich działalności proekologicznej – wyniki badań własnych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2, 47–63, http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.8336pl_PL
dc.referencesSchwartz S.H. (1977), Normative Influences on Altruism, „Advances in Experimental Social Psychology”, 10, 221–279, https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60358-5pl_PL
dc.referencesSzołtysek J. (2016), Ekonomia współdzielenia a logistyka miasta - rozważania o związkach, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, 11, 2–9.pl_PL
dc.referencesUrbaniak B. (2017), Kolorowe zarządzanie zasobami ludzkimi – o czym mówimy?, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 6(119), 9–19.pl_PL
dc.referencesWesselink R., Blok V., Ringersma J. (2017), Pro-environmental Behaviour in the Workplace and the Role of Managers and Organization, „Journal of Cleaner Production”, 168, 1679–1687, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.214pl_PL
dc.referencesZałoga W. (2018), Analiza rozwoju zawodowego zasobów ludzkich w organizacji, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, 13(3), 163–175, https://doi.org/10.37055/nsz/129499pl_PL
dc.referencesDanilewicz D. (2016), Diagnoza kompetencji w procesie doboru, [w:] M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 247–258.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Grześkowiak A., Jakubiak M. (2021), Kompetencje w logistyce w świetle aktualnych wyzwań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEuropean Investment Bank (2022), Business resilience in the pandemic and beyond: Adaptation, innovation, financing and climate action from Eastern Europe to Central Asia, https://doi.org/10.2867/832329pl_PL
dc.referencesForum Odpowiedzialnego Biznesu (2017), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2016, Warszawa.pl_PL
dc.referencesForum Odpowiedzialnego Biznesu (2018), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesForum Odpowiedzialnego Biznesu (2019), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesForum Odpowiedzialnego Biznesu (2020), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesForum Odpowiedzialnego Biznesu (2021), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesForum Odpowiedzialnego Biznesu (2022), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcDonagh S. (2021), These Are the Vital Skills You’ll Need to Succeed in the Workplaces of the Future, Euronews, https://www.euronews.com/next/2021/11/28/the-8-skills-you-ll-need-to-adapt-to-the-workplaces-of-the-future [dostęp: 20.05.2022].pl_PL
dc.referencesOchrona środowiska: jakie działania proekologiczne podejmujemy najczęściej? (2020), https://www.egospodarka.pl/163309,Ochrona-srodowiska-jakie-dzialania-proekologiczne-podejmujemy-najczesciej,1,39,1.html [dostęp: 21.09.2022].pl_PL
dc.referencesPeters A. (2019), Most Millennials Would Take a Pay Cut to Work at a Environmentally Responsible Company, https://www.fastcompany.com/90306556/most-millenials-would-take-a-oay-cut-to-work-at-a-sustainable-company [dostęp: 17.05.2022].pl_PL
dc.referenceswww_1: www.pracuj.plpl_PL
dc.referenceswww_2: www.olx.plpl_PL
dc.referenceswww_3: www.pl.indeed.compl_PL
dc.referenceswww_4: www.aplikuj.plpl_PL
dc.referenceswww_5: www.gowork.plpl_PL
dc.referenceswww_6: www.praca.plpl_PL
dc.referenceswww_7: www.pkmtychy.plpl_PL
dc.referenceswww_8: www.rockfin.plpl_PL
dc.referenceswww_9: www.matplast.plpl_PL
dc.referenceswww_10: www.kariera.lidl.plpl_PL
dc.referenceswww_11: www.bartergaz.pl [dostęp do wymienionych stron internetowych: 26.04–11.05.2022].pl_PL
dc.referenceswww_12: https://globalmotion.pl/o-nas/ [dostęp: 22.05.2022].pl_PL
dc.referenceswww_13: https://wlaczoszczedzanie.pl/ruszyl-ekobarometr-czyli-regularny-pomiar-ekonastrojow-polakow/ [dostęp: 21.09.2022].pl_PL
dc.contributor.authorEmailboguslawa.urbaniak@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8331-039-8.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe