Show simple item record

dc.contributor.authorChanduszko-Salska, Jolanta
dc.contributor.authorMłynarczyk, Anna
dc.date.accessioned2014-05-24T12:09:55Z
dc.date.available2014-05-24T12:09:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1427-969X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4608
dc.description.abstractStress in the workplace, personal resources and professional burnout concern many workers in the contemporary world. These are common problems also among two groups of musicians: teaching musician and non-teaching musicians. The purpose of the study was to establish the dependence between occupational stress and burnout syndrome in these groups. The studied groups consisted of 94 musicians. The Perceived Job Stress Questionnaire, Maslach Burnout Inventory, Generalized Self- Efficacy Scale, The Resiliency Assessment Scale were used in this study. The data obtained revealed significant differentiation in a level of stress in the workplace among teaching musicians and non- teaching musicians. Teaching musicians differs in comparison with non-teaching musicians in general level of stress and four its factors: psychical balance of work, lack of rewards, social contacts and uncertainty at work. The data obtained revealed significant intensity of stress feeling at work in evaluated group. However, there are no significant differences in personal resources. To conclude: higher intensity of occupational stress is connected with the greater intensification of burnout syndrome and lower intensification of sense of personal achievements in investigated group of teaching musicians.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica; 16
dc.subjectstress in the workplaceen
dc.subjectprofessional burnouten
dc.subjectpersonal resourcesen
dc.titleJak uczyć grać innych, nie gubiąc własnych nut. Wybrane zasoby osobiste a zespół wypalenia zawodowego u muzyków klasycznychpl_PL
dc.title.alternativeHow to learn to play without losing their own notes the stress in the workplace, the selected personal resources and the classical musicians' professional burnouten
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number89-102pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationJoanna Chanduszko-Salska - Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAnna Młynarczyk - Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy k/Kielcpl_PL
dc.referencesAnczewska M. (2006), Stres i wypalenie zawodowe u pracowników psychiatrycznej opieki zdrowot- nej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
dc.referencesBernhard H.Ch. (2005), A Survey of Burnout Among College Music Majors, „College Student Journal”, 41, 2, 392–401.
dc.referencesBernhard H.Ch. (2007), Burnout and the College Music Education Major, „Journal of Music Teachers Education”, 15, 143–151.
dc.referencesBobek B. (2002),Teacher resiliency: A key to career longevity, „Clearing House”, 75, 4, 202–206.
dc.referencesBrown M., Ralph S. (1998), The identification of stress in teachers, [w:] Stress in Teachers: Past,Present and Future, J. Dunham, V. Varma (red.), Whurr Publishers Ltd., London, 37–56.
dc.referencesChesky K., Kondraske G., Henoch M., Hipple J., Rubin B. (2002), Musiciansʼ Health, [w:] The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning, R. Colwell, C. Richardson (red.),Oxford University Press, Oxford, 1023–1042.
dc.referencesDudek B., Waszkowska M., Hanke W. (2005), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy, Łódź.
dc.referencesDworkin A.G. (1986), Teacher Burnout in the Public Schools: Structural Causes and Consequences for Children, State University of New York Press, New York
dc.referencesGriffith J., Steptoe A., Cropley M. (1999), An investigation of coping strategies associated with job stress in teachers, „British Journal of Educational Psychology”, Vol. 69, 517–531.
dc.referencesHelgeson L. (2003), New teachers: Last to be hired, first to burn out.: http://www.aarp.org/Articles/ a2003-10-09-burnout.html.
dc.referencesHeszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa.
dc.referencesHodge G.M., Jupp J.J., Taylor A.M. (1994), Work stress, distress and burnout in music and mathematics teachers, „British Journal of Educational Psychology”, Vol. 64, 1, 65–76.
dc.referencesJemielnik J. (2007), Czerpać radość z muzyki, „Edukacja i Dialog”, 5, 25–29.
dc.referencesJuczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
dc.referencesKliś M., Kossewska J. (1998), Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego, „Psychologia Wychowawcza”, 2, 125–140.
dc.referencesKrawulska-Ptaszyńska A. (1992), Analiza czynników wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół średnich, „Przegląd Psychologiczny”, 3, 403–410.
dc.referencesKędracka E. (1999), Wypalanie się zawodowe nauczycieli, [w:] Szkoła a wypalenie zawodowe,J. Kropiwnicki (red.), Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra, 29–41.
dc.referencesKitzrow, M.A. (2003), The mental health needs of today’s college students: Challenges and recom- mendations, „NASPA Journal”, 41(1), 165–179.
dc.referencesKonaszkiewicz Z. (2008), Edukacja muzyczna w Polsce – samotna wyspa czy integralny element lądu wychowania, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 2, 4–15.
dc.referencesKretscgmann R. (2003), Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk.
dc.referencesKyriacou C. (2001), Teacher stress: directions for future research, „Educational Review”, Vol. 53 (1), 27–35.
dc.referencesMaslach Ch. (2000), Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, [w:] Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, H. Sęk (red.), PWN, Warszawa, 13–31.
dc.referencesNiemierko W. (2007), Kształcenie szkolne: Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
dc.referencesOgińska-Bulik N. (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
dc.referencesOgińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008a), Osobowość: stres a zdrowie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
dc.referencesOgińska-Bulik N., Juczyński Z. (2008b), Skala Pomiaru Prężności (SPP-25), „Nowiny Psychologiczne”, 3, 39–56.
dc.referencesPaine-McLang B. (2005), Environmental Support and Music Teacher Burnout, „Bulletin of the Counsil for Research in Music Education”, 164, 71–84.
dc.referencesPasikowski T. (2000), Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory, [w:] Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, H. Sęk (red.), PWN, Warszawa, 135–148.
dc.referencesPiątek J. (1998), Stres pomaga ludziom w kryzysach, „Nowiny Psychologiczne”, 1, 15–23.
dc.referencesSaufeli W.B., Enzmann D. (1998), The burnout companion to study and practice – a critical analysis, Taylor & Francis, London.
dc.referencesSemmer N. (2006), Personality, stress and coping, [w:] Handbook of personality and health, M. Vollrath (red.), Wiley, Chichester, 73–113.
dc.referencesSęk H. (2000a), Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej, [w:] Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, H. Sęk (red.), PWN, Warszawa, 83–112.
dc.referencesSęk H. (2000b), Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania, [w:] Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, H. Sęk (red.), PWN,Warszawa, 149–167.
dc.referencesSęk H. (2008), Udział pozytywnych emocji w osiąganiu zdrowia, [w:] Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, I. Heszen, J. Życińska (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, 73–88.
dc.referencesSternbach D.J. (2008), Stress in the Lives of Music Students, „Music Educators Journal”, 94, 3.
dc.referencesŚliwerski B. (1999), Wypalenie zawodowe nauczycieli, [w:] Szkoła a wypalenie zawodowe, J. Kropiwnicki (red.), Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra, 5–15.
dc.referencesTucholska S. (2009), Wypalenie zawodowe u nauczycieli, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
dc.referencesWrona-Polańska H. (2003), Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem: psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record