Now showing items 1-2 of 2

  • Folk Culture Resources as a Component of Tourism Space 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-10-08)
   The paper concerns folk tourism - describes the mutual relations between folk culture and tourism and the main mechanisms of the commercialization of cultural heritage. Moreover it locates folk culture resources in tourism ...
  • Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej 

   Mokras-Grabowska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł jest próbą syntezy informacji dotyczących rozwoju turystyki folklorystycznej – opisuje wzajemne relacje pomiędzy kulturą ludową i turystyką, mechanizmy komercjalizacji dziedzictwa kulturowego oraz umiejscawia ...