Now showing items 1-1 of 1

    • Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej 

      Mokras-Grabowska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Artykuł jest próbą syntezy informacji dotyczących rozwoju turystyki folklorystycznej – opisuje wzajemne relacje pomiędzy kulturą ludową i turystyką, mechanizmy komercjalizacji dziedzictwa kulturowego oraz umiejscawia ...