Now showing items 1-2 of 2

  • New Spaces and Forms of Tourism in Experience Economy 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-10-08)
   One of the best known economic theories of the early 21st c. is Pine & Gilmore’s of the experience economy (1999). This is nothing new for the tourism industry which has always been selling emotions, dreams and memories ...
  • Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Jedną z najgłośniejszych gospodarczych teorii początku XXI w. jest koncepcja ekonomii doświadczeń B. PINE’A I J. GILMORE’A (1999). Dla branży turystycznej nie jest to nic nowego – od zawsze sprzedaje przecież emocje, ...