Now showing items 1-1 of 1

    • Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń 

      Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Jedną z najgłośniejszych gospodarczych teorii początku XXI w. jest koncepcja ekonomii doświadczeń B. PINE’A I J. GILMORE’A (1999). Dla branży turystycznej nie jest to nic nowego – od zawsze sprzedaje przecież emocje, ...