Show simple item record

dc.contributor.authorKozłowski, Marek
dc.date.accessioned2014-06-02T07:41:34Z
dc.date.available2014-06-02T07:41:34Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn0208-6107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/4757
dc.description.abstractZarówno w dokonanej przez Cieszkowskiego immanentnej krytyce filozofii Hegla, jak i w jego próbie wykroczenia poza ograniczenia całej dotychczasowej filozofii rolę niekwestionowanego układu odniesienia spełnia dialektyka. Autor skupia się więc na przedstawieniu użycia i nadużycia dialektyki przez Cieszkowskiego w celu przekształcenia abstrakcyjnej refleksyjności dotychczasowej filozofii w czyn, w ostateczne spełnienie rzeczywistości wcześniej tylko przemyślanej. Krytycznej analizie poddany zostaje zwłaszcza zarzut Cieszkowskiego, jakoby heglowska filozofia dziejów nie spełniała formalnych wymogów dialektycznej procedury.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Philosophica;13/1999
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleDoes Dialectic Retain Its Cognitive Validity also beyond the Realm of Philosophy? Some Remarks Concerning Cieszkowski's Contribution to Correction of Hegel's Philosophy of Historypl_PL
dc.title.alternativeCzy dialektyka zachowuje swą poznawczą ważność także poza filozofią? Kilka uwag o wkładzie Cieszkowskiego w poprawianie heglowskiej filozofii dziejówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number11-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska