Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.date.accessioned2014-07-30T09:28:39Z
dc.date.available2014-07-30T09:28:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5276
dc.description.abstractJedną z najgłośniejszych gospodarczych teorii początku XXI w. jest koncepcja ekonomii doświadczeń B. PINE’A I J. GILMORE’A (1999). Dla branży turystycznej nie jest to nic nowego – od zawsze sprzedaje przecież emocje, przeżycia, marzenia i wspomnienia ściśle związane z podróżowaniem. W ostatnim czasie jednak przykłada się zdecydowanie większą uwagę do profesjonalnego (świadomego i celowego) kształtowania produktów turystycznych silnie nacechowanych emocjami . Wysiłki zmierzające do kreowania oryginalnych doświadczeń turystów obejmują oczywiście nie tylko różnorodne modyfikacje tradycyjnych pakietów turystycznych, ale także poszukiwanie nowych przestrzeni wypoczynku i rozwijanie nowych form turystyki. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu nowych obszarów turystyczno-rekreacyjnych (np. obszary militarne, nowe obiekty sakralne, tzw. destination centres, przestrzenie: codzienności i przeżyć ekstremalnych) oraz form podróżowania i wypoczynku (np. turystyka kreatywna, wydarzeń, sportowa, kulinarna, ekstremalna). Analizie poddane zostały przede wszystkim te zjawiska, które obecnie szybko zyskują popularność i nierozerwalnie wiążą się z kształtowaniem tzw. triady turystycznych doświadczeń (STASIAK, WŁODARCZYK 2013).One of the best known economic theories of the early 21 st c. is Pine & Gilmore's of the experience economy (1999). This is nothing new for the tourism industry which has always been selling emotions, dreams and memories involving travel. Recently, however, it has become much more important to provide professionally (consciously and purposefully) prepared tourism products, strongly marked with emotion (Stasiak 2013) . Efforts to create original experiences for tourists include not only various modifications of traditional tourism packages, but also a search for new recreation spaces and new forms of tourism. The aim of this article is to review new tourism-recreational areas (e.g. military areas, new churches, so-called 'destination centres', along with ordinary and extreme experience spaces), as well as new forms of travel and recreation (e.g. creative, event, sports, culinary or extreme tourism). The analysis includes those phenomena which above all are currently gaining in popularity as part of the tourist experience triad (STASIAK, WŁODARCZYK 2013).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;23/2
dc.subjectprzestrzeń turystycznapl_PL
dc.subjectformy turystykipl_PL
dc.subjectgospodarka doświadczeńpl_PL
dc.subjecttourism spacepl_PL
dc.subjectforms of tourismpl_PL
dc.subjectexperience economypl_PL
dc.titleNowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeńpl_PL
dc.title.alternativeNew Spaces and Forms of Tourism in Experience Economypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.numberNew Spaces and Forms of Tourism in Experience Economypl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record