SPIS TREŚCI - CONTENT

Artykuły - Articles

 1. Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa - główne rosyjskie centrum badań i nauczania w zakresie turystyki i rekreacji
  Anna Aleksandrowa, Ekaterina Aigina
 2. Lomonosov Moscow State University: The Major Centre for Russian Research and Education Into Tourism and Recreation
  Anna Aleksandrowa; Ekaterina Aigina
 3. Tendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y
  Joanna Kowalczyk - Anioł
 4. Tourism Trends Among Generation Y in Poland
  Joanna Kowalczyk-Anioł
 5. Wykorzystanie koncepcji produktu w analizie związków turystyki i kultury fizycznej
  Bartosz Szczechowicz
 6. Use of the Concept Of ‘Product’ to Analyze the Relationships Between Tourism and Physical Culture
  Bartosz Szczechowicz
 7. Wolotariat turystyczny w perspektywie nauk spłecznych
  Łukasz Skoczylas
 8. Volunteer Tourism from the Perspective of the Social Sciences
  Łukasz Skoczylas

  Notatka naukowa - Scientific note

 9. Charakterystyka studentów I roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2011/2012
  Marta Maro - Kulczycka
 10. Profiles of First Year Tourism and Recreation Students: University of Łódź Faculty of Geographical Sciences (Academic Year 2011/12)
  Marta Maro - Kulczycka

  Recenzja - Review

 11. Geografie cestovniho ruchu České republiky (Geografia turyzmu Republiki Czeskiej) , Jíři Vystoupil, Martin Šauer i zespół, Wydawnictwo Aleš Čeněk, s.r.s. Pilzno 2011, ss. 315
  Stanisław Liszewski
 12. Tourism Geography in the Czech Republic [Geografie Cestovniho Ruchu České Republiky] Jíři Vystoupil, Martín Šauer Et Al. Aleš Čeněk Publishing House S.R.S. Plzeň 2011, pp. 315
  Stanisław Liszewski

  Sprawozdanie - Report

 13. Zawartość czasopisma "Turyzm/Tourism" w latach 2001-2010
  Elżbieta Paradowska
 14. Tourism / Turyzm 2001-10
  Elżbieta Paradowska

Recent Submissions