Redaktor zeszytu: Ilona Skupińska-Løvset

CONTENT

Wstęp
Ilona Skupińska-Løvset
1. Homosexuality in Biblical Perspective
J. Harold Ellens
2. Lukian z Samosat na temat krwawych rytuałów: diatryba O ofiarach
Ewa Osek
3. Iron Age Tzer: Preliminary Studies Toward a History of the Religion of the Geshurites Who Resided There
John T. Greene
4. Echanges des "images" et des idées: Documents archéologiques de Palmyre
Andreas Schmidt-Colinet
5. Sport and Entertainment Facilities in the Land of Israel and in the Graeco-Roman World
Arthur Segal
6. Eine zweifarbige Statue des Sarapis aus Bosra
Thomas M. Weber
7. Contextual Analysis of the Decorated Lintel of et-Tell
Ilona Skupińska-Løvset
8. The Menorah depicted on the Arch of Titus. A problem of its Origin and the Hellenistic Symbols adorning its Base
Paweł Szkołut
9. Grabbauten aus Köln mit trauernden Orientalen
Henner von Hesberg
10. Zwei ptolemäische Bronzegefässe
Klaus Parlasca
11. Nowo odkryty relief wotywny z Ptolemais (Libia)
Tomasz Mikocki, Monika Muszyńska-Mikocka
12. Jeszcze raz o fryzie z ptakami z Katedry w Faras
Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska
13. Peristyle in Nabatean Sepulchral Architecture
Beata Sobieraj
14. The Iranian Elements in the Thracian Art First Millenium B.C.
Jerzy Hatłas
15. La main de Sabazios de Krasen en Bulgarie
Małgorzata Iglewska
16. Wpływ pogaństwa na pochówki chrześcijańskie w okresie Cesarstwa Rzymskiego
Paulina Machałowska
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Contextual Analysis of the Decorated Lintel of et-Tell 

  Skupinska-Lovset, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Artykuł omawia fragmentaryczny blok bazaltowy o przekroju prostokątnym, odkryty podczas prospekcji archeologicznej na et-Tell - tellu identyfikowanym z biblijną Betsaidą. Fragment ten, interpretowany jako nadproże, ma ...
 • Eine zweifarbige Statue des Sarapis aus Bosra 

  Weber, Thomas S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Artykuł omawia nicopublikowany dotąd posąg dwubarwny, który został odsłonięty w trakcie trwania wykopalisk w roku 1999 przez syryjską ekipę archeologiczną. Znajdował się on w palestrze „Centralnych term” rzymskiej Bosry. ...
 • The Menorah depicted on the Arch of Titus. A Problem of its Origin and the Hellenistic Symbols adorning its Base 

  Szkołut, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W artykule autor naświetlił historię pochodzenia samego łuku oraz opisał zdobiące go reliefy. Najbardziej szczegółowy opis został poświęcony reliefowi znajdującemu się na południowej strome bramy łuku, przedstawiającemu ...
 • Grabbauten aus Köln mit trauernden Orientalen 

  Hesberg von, Henner (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W granicach administracyjnych Kolonii zarejestrowana została seria zabytków dekorowana wizerunkiem barbarzyńcy typu wschodniego. Zabytki te są datowane na okres wczesnego Cesarstwa - tzn. I w. n.e. Z powodu typu ubioru ...
 • Sport and Entertainment Facilities in the Land of Israel and in the Graeco-Roman World 

  Segal, Arthur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Wpływy kultury klasycznej obserwujemy na terytorium starożytnego Izraela już w VI w. p.n.e., lecz dopiero w okresie hellenistycznym, kiedy to obszary te stanowiły część monarchii Ptolemeuszy, a potem Seleukidów, wpływy ...
 • Zwei ptolemäische Bronzegefässe 

  Parlasca, Klaus (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W latach 2001-2203 w Muzeum okręgowym w Kassel (Kasseler Landesmuseum) była eksponowana amfora brązowa z prywatnego zbioru, a niniejszy artykuł jest pierwszą publikacją dotyczącą tego ważnego zabytku. Amfora mierzy 20 ...
 • Nowo odkryty relief wotywny z Ptolemais (Libia) 

  Mikocki, Tomasz; Muszyńska -Mikocka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  During the archaeological excavations conducted by the Institute of Archaeology of the Warsaw University in Ptolemais (Libya) a very well preserved votive relief was discovered. The relief displays an iconography typical ...
 • Echanges des «images» et des idées: Documents archéologiques de Palmyre 

  Schmidt -Colinet, Andreas (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Poprzez swoje położenie - w połowie drogi między Morzem Śródziemnym a Eufratem - Palmyra odgrywała rolę pośredniczki między Śródziemnomorzem a królestwem Partów i Sasanidów, między Rzymem a Chinami. Antyczne źródła ...
 • La main de Sabazios de Krasen en Bulgarie 

  Iglewska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  W 1963 r. na południe od wsi Krasen, w departamencie Dobrić, przypadkowo odkryto rzeźbę małych rozmiarów ręki (0,11 m długości), wykonaną z kości słoniowej. Kciuk, palec wskazujący i palec środkowy opierają się na połowie ...
 • Peristyle in Nabatean Sepulchral Architecture 

  Sobieraj, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Peristilos po grecku oznacza dosłownie „otoczone przez kolumny” . Stał się popularny w okresie hellenistycznym, zwłaszcza w prywatnej architekturze mieszkalnej (np. willa Attalosa, domy z Olbii czy pałac w Pergamonie) i ...
 • Jeszcze raz o fryzie z ptakami z Katedry w Faras 

  Iwaszkiewicz-Wronikowska, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Ľobbietlivo delľarticolo é proporre una nuova interpretazione dei piccoli oggetti ehe si trovano accanto ad ogni uccello e ehe fino ad oggi venivano considerati dei altari. L’autrice pensa che possano essere dei thymiateria. ...
 • The Iranian Elements in the Thracian Art First Millenium B.C. 

  Hatłas, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Tracja i Iran to terytoria dość odległe od siebie, znajdujące się na dwóch kontynentach. W czasie gdy Trakowie na początku I tysiąclecia przed Chr. zamieszkiwali już północną część Półwyspu Bałkańskiego, plemiona irańskie ...
 • Wpływ pogaństwa na pochówki chrześcijańskie w okresie Cesarstwa Rzymskiego 

  Machałowska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Im Römischen Reich koexistierten viele Religionen und Kulte nebeneinander. Das Christentum entwickelte sich in der römischen Welt zur Zeit, als das Heidentum in dem Reich allgegenwärtig war. Die Einflüsse des Heidentums ...
 • Iron Age Tzer: Preliminary Studies Toward a History of the Religion of the Geshurites Who Resided There 

  Greene, John T. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Wybitny badacz judaizmu Jacob Neusner twierdza, że religię najlepiej jest studiować na tle porównawczym (Neusner 1988, 155 ff.). Znaczy to, że należy porównywać zjawiska religijne bliżej nam nieznanych religii z formami ...
 • Lukian z Samosat na temat krwawych rytuałów: diatryba O ofiarach 

  Osek, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  This paper analyses the diatribe On sacrifices (De sacrificiis), written by famous Greek satirist of Roman imperial period, Lucian of Samosata (ca.120 - ca.190 A.C.), called Blasphemer or Atheist by Suda Lexicon, and ...
 • Homosexuality in Biblical Perspective 

  Ellens, J.Harold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
  Przekazy biblijne na temat homoseksualizmu nie są jednoznaczne. Problem poruszony w pracy dotyczy z jednej strony zdefiniowania samego pojęcia homoseksualizmu, z drugiej - dyskusji jego aspektów uwidocznionych w ...
 • Wstęp 

  Skupinska-Lovset, Ilona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)