Now showing items 13-13 of 13

    • Wartości moralne osób pozbawionych wolności 

      Szymanowski, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      W socjologicznych badaniach przeobrażeń moralnych społeczeństwa polskiego pomija się grupę osób pozbawionych wolności. Powodem tego jest być może przypuszczenie, że są to ludzie zdemoralizowani, a więc odrzucający wszystkie ...