Show simple item record

dc.contributor.authorBiernacka, Michalina
dc.date.accessioned2015-04-30T11:40:57Z
dc.date.available2015-04-30T11:40:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8583
dc.description.abstractCelem artykułu jest przyjrzenie się roli, którą odgrywa lektor języka polskiego jako obcego podczas nauczania wymowy polskiej. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące podstawowych zasad nauczania fonetyki, reakcji na błędy uczących się, sposobów korekty czy normy językowej. Osobno uwydatnione zostały cechy, które powinien prezentować nauczyciel w trakcie dyskursu dydaktycznego, by zachęcać, a nie zniechęcać do ćwiczeń fonetycznych.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this paper is to look at the role of the Polish language teacher in the process of teaching Polish pronunciation. It addresses the problems involving the basic rules of teaching phonetics, reactions to learners’ errors, error correction, and the linguistic norm. Separately, it emphasizes the qualities which a teacher should possess to encourage rather than discourage the students to exercise phonetics.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectteacheren
dc.subjectpronunciationen
dc.subjectteaching Polish as a foreign languageen
dc.subjectnauczycielpl_PL
dc.subjectwymowapl_PL
dc.subjectnauczanie języka polskiego jako obcegopl_PL
dc.titleRola nauczyciela jako przewodnika po wymowie polskiejpl_PL
dc.title.alternativeThe role of the teacher as a guide through polish pronunciationen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number75-84pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódźpl_PL
dc.referencesArabski J., 1997, Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna, Katowice.pl_PL
dc.referencesBiernacka M., 2011, Ćwiczenia komunikacyjne a nauczanie fonetyki języka polskiego jako obcego, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź, s. 253–259.pl_PL
dc.referencesGrucza F. (red.), 1978, Z problematyki błędów obcojęzycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarczmarczuk B., 2012, Wymowa polska z ćwiczeniami, Lublin.pl_PL
dc.referencesKomorowska H., 2005, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMadelska L., 2010, Posłuchaj, jak mówię (Podręcznik ucznia; Poradnik dla rodziców i nauczycieli; Film dydaktyczny). Materiały do ćwiczenia słuchu i wymowy dla dzieci oraz dla dorosłych, uczących się języka polskiego jako obcego, Wiedeń.pl_PL
dc.referencesMajewska-Tworek A., 2010, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., Puzynina J., 2001, Kultura języka, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 53–72.pl_PL
dc.referencesMichońska-Stadnik A., 2009, Przetwarzanie informacji w języku pierwszym i drugim – perspektywa neurobiologiczna, [w:] Język. Poznanie. Zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego, red. J. Nijakowska, Łódź, s. 1–12.pl_PL
dc.referencesMiodek J., 2001, O normie językowej, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 73–83.pl_PL
dc.referencesPawlak M., Mystkowska-Wiertelak A., Pietrzykowska A. (red.), 2009, Nauczyciel języków obcych. Dziś i jutro, Poznań–Kalisz.pl_PL
dc.referencesPösingerová K., 2001, Interferencja i nauczanie języka polskiego, [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice, s. 258–262.pl_PL
dc.referencesRojczyk A., 2009, Modele percepcji systemu dźwiękowego języka obcego, [w:] Język. Poznanie. Zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego, red. J. Nijakowska, Łódź, s. 120–135.pl_PL
dc.referencesSeretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 2005, oprac. E. Sobol, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrendak O., 2013, Dobry nauczyciel, czyli kto?, „Języki Obce w Szkole”, nr 3, s. 59–64.pl_PL
dc.referencesWielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, 2006, red. A. Markowski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWójtowicz J., 1980, Wymowa polska a nauczanie cudzoziemców, [w:] Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Wybór artykułów, red. J. Lewandowski, Warszawa, s. 96–106.pl_PL
dc.referencesZielińska H., 2002, Kształcenie głosu, Lublin.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmichalinaj@poczta.onet.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record