Show simple item record

dc.contributor.authorRudziński, Sławomir
dc.date.accessioned2015-05-13T08:40:02Z
dc.date.available2015-05-13T08:40:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8764
dc.description.abstractW artykule opisano ideę i postęp prac oraz zamierzone cele projektu europejskiego „LiMe – Languages in Media”. Projekt ten zakłada stworzenie platformy edukacyjnej moodle wspierającej proces nauczania/ uczenia się migrantów języka kraju osiedlenia, za pomocą umiejętnego wykorzystania autentycznych materiałów medialnych. Autorzy projektu widzą również w materiałach medialnych ogromne źródło adaptacji kulturowej migrantów. Rezultatem projektu będzie stworzenie gotowych scenariuszy lekcji w oparciu o konkretne materiały medialne dla poziomu A2–B2 w pięciu językach europejskich oraz zestawu ćwiczeń dla migrantów, wspomagających ich w lepszym rozumieniu i pełnym odbiorze materiałów medialnych.pl_PL
dc.description.abstractThe article outlines the purpose of the European LiMe Project as well as its current stage of development and intended aims. The project’s purpose is to create a Moodle platform that will support native language teaching and learning processes in the learner’s country of choice. This would be achieved through the skilled use of authentic media content. The authors of the project propose that such content may have great potential in the provision of cultural adaptation for migrants. The project is to result in a creation of ready-to-use lesson plans, incorporating existing media content, for levels A2–B2 in 5 European languages. A set of exercises will also be created with the aim of supporting the migrants in better understanding and fuller access to the media content.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectglottodydaktykapl_PL
dc.subjectprojekt „LiMe – Languages in Media”pl_PL
dc.subjectnauczanie językowe migrantówpl_PL
dc.subjectglottodidactisen
dc.subject“LiMe – Languages in Media” projecten
dc.subjectteaching languages to migrantsen
dc.titleProjekt „LiMe – LANGUAGES IN MEDIA” – jak materiały medialne mogą wspierać migrantów i ich nauczycieli w edukacji językowejpl_PL
dc.title.alternative“Lime – languages in media” project – how to support migrants and their teachers by media content in language educationen
dc.typeArticleen
dc.page.number153-161pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationStudium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 21/23, 90-237 Łódźpl_PL
dc.referencesGajda J., 2005, Media w edukacji, Krakówpl_PL
dc.referencesOhm, U., 2010, Medium, das/Medien, [w:] Fachlexicon Deutch als Fremd- und Zweitsprache, red. H. Barkowski & H-J Krumm, Tübingen: Gunter Narr.pl_PL
dc.referenceshttp://www.languages-in-media.eu/sites/default/files/LiMe_WP2_Final%20summary%20report. pdfpl_PL
dc.contributor.authorEmailslawomirrudzinski@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record