Show simple item record

dc.contributor.authorGaze, Mateusz
dc.date.accessioned2015-05-13T10:43:25Z
dc.date.available2015-05-13T10:43:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8778
dc.description.abstractCelem artykułu jest opisanie kilku mechanizmów językowych, które wykorzystał Tomasz Olbratowski w felietonach, komentujących aktualne wydarzenia w Polsce. Do gier, które zasadzają się na zabawie znaczeniem, należy zaliczyć: reinterpretację etymologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem komizmu opartego na skrótowcach, zmianę formy graficznej i aliterację głoskową.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the article is to describe a few language mechanisms used by Tomasz Olbratowski in a series of radio segments commenting the current events in Poland. Among the described mechanisms there are: etymological reinterpretation (especially humor based on abbreviations), the change of the graphic form of a word, and alliteration.en
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Łodzipl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;21
dc.subjectfelietonpl_PL
dc.subjectznaczeniepl_PL
dc.subjectaliteracjapl_PL
dc.subjectreinterpretacja etymologicznapl_PL
dc.subjectzmiana formy graficznejpl_PL
dc.subjectradio segmenten
dc.subjectmeaningen
dc.subjectalliterationen
dc.subjectetymological reinterpretationen
dc.subjectthe change of the graphic formen
dc.titleZabawy znaczeniem w felietonach Tomasza Olbratowskiegopl_PL
dc.title.alternativeThe play on meaning in Tomasz Olbratowski’s radio segmentsen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number345-353pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź.pl_PL
dc.referencesButtler D., 2001, Polski dowcip językowy, wyd. III z uzupełnieniami, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBytomska K., 2008, Między tekstem a tekstem. Wykorzystanie tekstów oryginalnych w procesie kształcenia sprawności pisania w grupach zaawansowanych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 16, s. 135–140.pl_PL
dc.referencesChudziński E., 2000, Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer. E. Chudziński, Kraków, s. 197–213.pl_PL
dc.referencesCienkowski W., 1972, Teoria etymologii ludowej, Warszawapl_PL
dc.referencesEncyklopedia językoznawstwa ogólnego, 1995, pod red. K. Polańskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesGaze M., 2013, Komizm językowy w felietonach Tomasza Olbratowskiego, czyli o tekstach nie dla wszystkich, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 20, Łódź, s. 239–248.pl_PL
dc.referencesGrochala B., 2006, Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKudra B., 2001, Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Łódź.pl_PL
dc.referencesKudra B., 2011, Semantyczno-pragmatyczna rola grafosłowotwórstwa, [w:] Svet kresleny slotem, red. M. Balowski, M. Hadkova, Usti nad Labem, s. 267–274pl_PL
dc.referencesOlbratowski T., 2005, Wstawaj, szkoda DNiA, Poznań.pl_PL
dc.referencesPałuszyńska E., 2007, Felieton radiowy jako gatunek na pograniczu publicystyki i literatury, [w:] Pogranicza, red. D. Kowalska, Łódź, s. 487–496.pl_PL
dc.referencesPaństwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych, 2003, Warszawa (przygotowane przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).pl_PL
dc.referencesPietrzak M., 2007, Felieton doby pozytywizmu i jego pogranicza, [w:] Pogranicza, red. D. Kowalska, Łódź 2007, s. 510–517.pl_PL
dc.referencesPszczołowska L., 1977, Instrumentacja dźwiękowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSłownik terminów literackich, 1998, pod red. J. Sławińskiego i in., Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesSłownik współczesnego języka polskiego, 2001, pod red. B. Dunaja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzafraniec K., 2011, Funkcja nagłówków prasowych w glottodydaktyce na podstawie „Polityki”, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, red. M. Biernacka, M. Wojenka-Karasek, Łódź, s. 110–116.pl_PL
dc.referencesSzczerbowski T., 1984, O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych, Kraków.pl_PL
dc.referencesWojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.pl_PL
dc.referencesWszeborowska H., 2003, Felieton – w wyostrzonym obiektywie, [w:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa, s. 274–288.pl_PL
dc.referenceshttp://sjp.pl [07.05.2014]pl_PL
dc.referenceshttp://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Olbratowski [07.05.2014].pl_PL
dc.contributor.authorEmailmateuszgz@poczta.onet.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record