Now showing items 1-20 of 32

  • "Oda do młodości" w interpretacji Bolesława Czerwieńskiego 

   Ratajska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Der Artikel bugründet, dass die Ideen des politischen Romantismus den herrschenden Meinungen zuwider nach der Niederlage des Januaraufstandes bloß im Kreis der ersten polnischen Sozialisten wiedererstanden. Zu ihnen ...
  • Postaci aniołów i diabłów w wybranych intermediach staropolskich 

   Mieszek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The article introduces various aspect of angelic and devilish presentation and shows some functions they were supposed to fulfil in old Polish interludes. There are almost no records about physical appearance of havenly ...
  • [Dwutomowa publikacja, którą rekomendujemy...] 

   Bogołębska, Barbara; Woźniak-Łabieniec, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  • "Niewiasta, która niezwykłą miłością pałała", czyli rzecz o życiu i twórczości Konstancji z Ryków Benisławskiej 

   Sarzała, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Konstancja Benisławska, taking into consideration chronology, can be classified as a member of the englightenment period. However her works are not consistent with the ideological foundations of the period. They are ...
  • Geneza komedii Piotra Cieklińskiego "Potrójny z Plauta" na tle reklam wydawniczych i panegiryków przyjaciół poety 

   Pirecki, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The genesis of "Potrójny" z Plauta by Piotr Ciekliński has never before been treated as an independent subject of scientific study. This text deals with the work by Ciekliński and shows various backgrounds of it. The ...
  • Wyrazić Niewyrażalne - karmelitańskie pieśni o miłości Bożej 

   Kaczor, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Carmelitan poetry from XVII and XV1I1 centuries, undertook the subject of the love of the God, presents the influences of Spanish mysticism as well the erotic symbolism of The Sonn Above Song. The love, presented by ...
  • Przysłowia i sentencje jako narzędzie argumentacji w oracjach sejmowych z czasów Zygmunta Augusta 

   Płachcińska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   One of the argumentation tools used in Polish parliament speeches from 1556 to 1564 were maxims and proverbs. They were used willingly by more than half of the speakers which included senators (secular and ecclesiastical) ...
  • "Zatopiony cały w ciemnych promieniach ziemi" - o "Telefonie" Zbigniewa Herberta 

   Drozd, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The essay presents reflection upon Herbert’s piece entitled “The Telephone”. Due to some text changes made in the poem, ail three versions available in print have been taken into account. “The Telephone” has been considered ...
  • The space in the literary work of Olga Tokarczuk 

   Fliszewska, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The article presents and analyses types of space existing in the literary output of Olga Tokarczuk. The author focuses on exploring two triple divisions of this phenomenon. First division deals with an area understood ...
  • Szukanie Boga. Poetycka refleksja Adriany Szymańskiej 

   Jankelait, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Dés le debut de sa creation poétique, Adriana Szymańska (qui a débiuté en 1968 avec son recueil Les cieux quolidiens) s’est concentrée sur la notion ďexistentialisme. Sa poésie lie des elements ďun journal intime qui ...
  • Współczesne polskie badania nad retoryką i jej zastosowaniami 

   Bogołębska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Ľarticle est une revue des tendances d ’etudes dans le domaine de la rhétorique pendant les vingt demiéres années. On voit apparaitre les rhétoriques descriptives (systematici ues), on étudie l’histoire de la discipline, ...
  • Państwo Wołodyjowscy jako małżeństwo nie tylko barokowe 

   Matusiak, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Henryk Sienkiewicz in his published articles expressed an opinion, that the essence of historical fiction writing is to complete documentary biographies of characters. The material filling historical spaces has to be ...
  • Przekłady poezji francuskiej w kontekście współczesnej teorii tłumaczenia 

   Woźniak, Maria Judyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   On a analisé trois traductions des poémes choisis de Baudelaire du point de vue de la théorie de la traduction contemporaine. On a montré comment les traducteurs comprennent ľinterprétation, la creation, la fidélité et ...
  • Piotr Medeksza - wydawca "Wianka z paproci" 

   Samborska-Kukuć, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   Piotr Medeksza was a publisher of popular antology (a lot of subscribers), containing among others the poems of sentimentalist Jan Onoszko. Medeksza was a student of Joachim Lelewel, a contemporary of Stanislaw Morawski; ...
  • Etos wodza w twórczości Samuela Twardowskiego 

   Kuran, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   In this paper the author shows a few personifications the commander in Samuel Twardowski’s heroic creation. He chooses only theses situations, which the poet presents his principal hero only in the very important situation ...
  • Toposy "młodość" - "starość" w literaturze parenetycznej doby staropolskiej 

   Pierzgalska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The work presents topoi, which was emerged as a result of analysis of 16th century works, propagating personal patterns and formulating advisable recommendation. In the dissertation the author worked on estimating the ...
  • Semiotyka a literatura i literaturoznawstwo 

   Hübner, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The paper concerns semiotic investigations of literature. Semiotics has always inspired literary studies. Scholars of Peirce’s school of semiotic studies attempted to answer the question whether literary text is a sign ...
  • Światy i przyroda w literaturze fantasy - na podstawie utworów Tolkiena i Sapkowskiego 

   Poradecki, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The study investigates the picture of the worlds created by Tolkien and Sapkowski in their prose. The idea of the study is to show the differences and similarites between the prose of John R. R. Tolkien, the author who ...
  • Rzeki Miłosza 

   Dakowicz, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   The author presents the register of the real (sc. not imaginary) rivers that have been mentioned in Czesław Milosz’s poetry. The list of them is quite long - it includes fifty names of the rivers shown in alphabetical ...
  • O sonetach polskich romantyków 

   Staszewska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
   This article treats of sonnets in works of Polish romantics, conciders the popularity of sonnet in Romantiscism and tries to define the consciousness of poets’ genre form first half of XIX century. It also includes the ...