Redaktor zeszytu: Maria Berkan-Jabłońska

CONTENT


 • Słowo od redaktora

  1. „Tylem wytrwał, tyle wycierpiałem…”. Werteriada Carla Ernsta Reitzensteina jako przedmiot odniesień w IV części Dziadów Adama Mickiewicza - “I’ve persevered so long, I’ve suffered so much…”. A Wertheriad by Carl Ernst Reitzenstein as an object of reference in the 4th part of Dziady by Adam Mickiewicz
   Bogna Paprocka-Podlasiak
  2. Józefa Korzeniowskiego próby i kolizje romantyczne. Jeszcze raz o tragedii Mnich - Romantic attempts and collisions of Józef Korzeniowski. Another analysis on the tragedy Mnich (The Monk)
   Zbigniew Przychodniak
  3. „Pan Hrabia jak Diogenes z latarnią szuka człowieka” – miejsce i rola ciała w kształtowaniu tożsamości bohaterów dramatu Horsztyński Juliusza Słowackiego - “My Lord is looking for a human with a lamp like Diogenes” – the place and the role of body in the creation of the identity of characters in the drama Horsztyński by Juliusz Słowacki
   Magdalena Ciechańska
  4. Balladyna, czyli o próbie karnawalizacji literatury romantycznej - The Carnivalization of Romantic Literature in Balladyna
   Anna Kurska
  5. Historiozofia zagłady. Uwagi do Kleopatry i Cezara Norwida - The historiosophy of hecatomb. Notes to Norwid’s Cleopatra and Caesar
   Mateusz Grabowski
  6. „Tam, gdzie dramat się staje” – Balladyna Tadeusza Kantora - “Where drama comes to life” – Balladyna directed by Tadeusz Kantor
   Magdalena Skrzypczak
  7. Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka – próba demitologizacji - Dziady directed by Kazimierz Dejmek – an attempt at demythologization
   Natalia Popłonikowska
  8. Trzy notatki o miejscach i tematach wartych do-czytania - Three notes on the places and topics worth reading more
   Jacek Brzozowski

  Recent Submissions