CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Janina Tobera
 2. Postacie ukraińskości w świetle autobiografii
  Antonina Kłoskowską
 3. Tożsamość kolektywna a stereotyp
  Zbigniew Bokszański
 4. Украинские студенты о Польше и поляках
  Ludmila Skokowa
 5. Ukraina - jeden z naszych sąsiadów
  Kazimierz Kowalewicz
 6. Предпринимательство в Украине: субъекты, ценности, перспективы развития
  Walery Pilipienko
 7. Экспертные оценки экономического развития Украины
  Aleksander Tichonow
 8. Instytucjonalny właściciel (NFI) w warunkach adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej w Polsce
  Kryspin Karczmarczuk
 9. Transformacja po ukraińsku
  Włodzimierz Pańków, Barbara Gąciarz
 10. „Polska bieda” na tle innych krajów Europy Centralnej
  Wieiisława Warzywoda-Kruszyńska, Jolanta Grotowska-Leder
 11. Miasto: tekst czy rzeczywistość - obszar nierówności społecznych?
  Andrzej Majer
 12. Социальный кризис в Украиние: модели преоделения
  Vladimir Poddubnyj
 13. Становление теории социальных изменений
  Walerу Kazakow
 14. Społeczeństwo zdolne do przetrwania (sustainable society)
  Piotr Tobera
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • „Polska bieda” na tle innych krajów Europy Centralnej 

  Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława; Grotowska-Leder, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Economic reforms started in countries of Central Europe has had neo-liberal character since first years of transformation. Unemployment and pauperization of remarkable part of these societies have become the unintended ...
 • Социальный кризис в Украиние: модели преоделения 

  Poddubnyj, Vladimir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  In order to reconstruct social system one should consider the variety of functions present in a society. Therefore Ukrainian society could be considered as multistructural and full of contradictions, especially that its ...
 • Transformacja po ukraińsku 

  Pańków, Włodzimierz; Gąciarz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  The authors discuss objective and subjective factors influencing slowing down of national economy transformation in Ukraine. They analyze results of researches carried out in 12 enterprises in Donieck region and 251 ...
 • Społeczeństwo zdolne do przetrwania (sustainable society) 

  Tobera, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  The author discusses the idea of ecological society that is described as sustainable society or as constant development society or simply as eco-development society. These three notions are not synonimie. For example, ...
 • Становление теории социальных изменений 

  Kazakow, Walerу (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  On the one hand creating the theory of social change was connected with separation sociology trom philosophy. Sociological notions and categories started to differ from philosophical ones. On the other hand creating the ...
 • Miasto: tekst czy rzeczywistość - obszar nierówności społecznych? 

  Majer, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  This paper is an attempt to specification of the city, perceived not in a culturalistic (i.e.as text) but structuralistic way, by taking the example of inequalities that city aggregate on account of the existence of many ...
 • Postacie ukraińskości w świetle autobiografii 

  Kłoskowską, Antonina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Life stories of seven Ukrainians were examined to construct types of Ukrainian identity and the appropriation of national culture. They were 22-28 years old, they graduated from the University (humanities). All of them ...
 • Tożsamość kolektywna a stereotyp 

  Bokszański, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Recent works commenting the role of various factors influencing characters of stereotypes of nations and ethnic groups point out the importance of the relationship between national identity and stereotypes of other ...
 • Instytucjonalny właściciel (NFI) w warunkach adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej w Polsce 

  Karczmarczuk, Kryspin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  The author presents results of empirical research carried in 219 firms of National Fund Investment (NFI). The analysis of results showed that economic market environment of enterprises in 1990 revealed “underdevelopment” ...
 • Wprowadzenie 

  Tobera, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
 • Ukraina - jeden z naszych sąsiadów 

  Kowalewicz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  The author analyzes the knowledge of Ukrainian culture among Polish students and pupils. He discusses some part of researches carried in 1994/1995 concerning the knowledge o f neighbours’ culture. The author presents ...
 • Предпринимательство в Украине: субъекты, ценности, перспективы развития 

  Pilipienko, Walery (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  Development of local enterprise is connected with economic situation as well as moral condition of the society. Enterprise is now developing in situation of anomy when quite a big part of the society negatively estimates ...
 • Экспертные оценки экономического развития Украины 

  Tichonow, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  "Social monitoring” in Kijów investigated in 1996 managers of enterprises representing different types of property. They were interviewed as experts and asked to estimate economic development of Ukraine and its perspectives. ...
 • Украинские студенты о Польше и поляках 

  Skokowa, Ludmila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999)
  The author reports the results of Ihe project supervised by prof. Bokszański. Its aim was to find out what are the images of Poles in the eyes of other nations. Students' opinions were treated as representative for the ...