Recent Submissions

 • Zur Naturlyrik Georg Maurers (Motiv des Baumes) Teil I 

  Ratecka, Barbara (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Artykuł etanowi początek większej pracy poświęconej poezji przyrody Georga Maurera, poety zmarłego przed ośmiu laty w Lipsku. Na podstawie wybranych wierszy autorka starała się przedstawić stosunek poety do rzeczywistości ...
 • Die kreierte Wirklichkeit in dem frühen Prosawerk von Peter Handke 

  Plusa, Czesław (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  W twórczości Petera Handkego problematyka Językowa zajnuje ważną pozycję. Dążąc do wypracowania własnej teorii językowej Handke skupił swe zainteresowania przede wszystkim na funkcjonowaniu zdań Jako czynniku decydującym ...
 • Zur Frage der psychophysiologischen Struktur des Menschen in der Prosa von Thomas Bernhard 

  Ostrowski, Marek ORCID (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Artykuł ten Jest próbą interpretacji twórczości Thomasa Bernharda (powieści: "Frost", "Verstbrung", "Das Kalkwerk*, "Korrektur" i opowiadania "Ungenach") pod kątem struktury psychofizycznej bohatera. Bernhard Jest zdania, ...
 • Fiktion und Wirklichkeit in den Tagebüehern von Max Frisch 

  Jabłkowska, Joanna (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Autorka podejmuje problem funkcji, jakie w "Dziennikach" Маха Frischa spełnia fikcja i rzeczywistość. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego dla wyrażenia istotnych problemów własnej egzystencji pisarz ...
 • Thomas Bernhard - apokalipsy ciąg dalszy 

  Świerzyńska-Bronżewska, Anna (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Das Schaffen von Thomas Bernhard verneint die literarische Tradition Österreichs die zur Entstehung des Mythos der ruhigen, schönen und gesegneten Österreichisch-Ungarischen Monarchie beigetragen hat. Bernhard entmiatifiziert ...
 • O niektórych aspektach recepcji literatury Republiki Federalnej Niemiec w Polsce 1949-1979 

  Kuczyński, Krzysztof A. (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  In dem Aufsatz bespricht der Autor manche Aspekte der Rezeption der westdeutschen Literatur auf dem polnischen Büchermarkt. Einer Analyse werden unterzogen u.a. folgende Faktoren: ideologischer und kustlerischer Wert ...
 • "Die erste Polka" Horsta Bieńka na tle literatury zachodnioniemieckiej о Polsce 

  Kuczyński, Krzysztof A. (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  In dem Artikel wird die Literatur der Bundesrepublik Deutschland über Polen als such der Roman “Die erste Polka* von Horst Bienek besprochen. Der Artikel gibt eine Reihe von westdeutschen Werken an, die die Problematik ...